Powered by

Δίνει ώθηση στις στρατηγικές αναπτύξεις με οκτώ μεταρρυθμίσεις η Κυβέρνηση

To Yπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρία Νομοσχέδιο για διευκόλυνση των έργων ανάπτυξης.

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η διευκόλυνση των στρατηγικών αναπτύξεων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στρατηγικές επενδύσεις καθορίζονται οι επενδύσεις:

(1) 20 εκατομμυρίων από τα οποία το 75% τουλάχιστον να προέρχονται από πρωτογενή κεφάλαια (νέα, ρευστά, διαθέσιμα κεφάλαια που συνδέονται άμεσα με το έργο).

(2) Η δημιουργία 80 τουλάχιστον μόνιμων θέσεων εργασίας, οποιουδήποτε τύπου ή 50 νέων θέσεων με ετήσιο μισθολόγιο στην Κυπριακή Δημοκρατία άνω του 1.5 εκ. ευρώ.

(3) Και, επενδύσεις κεφαλαίου και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως ακολούθως:

Επένδυση 15 εκ. ευρώ από τα οποία τα 75% τουλάχιστον να προέρχεται από πρωτογενή κεφάλια και δημιουργία 30 νέων μόνιμων θέσεων εργασίας.

(4) Επένδυση Εταιρείας ορόσημου (Anchor Company) δηλαδή η εταιρεία είναι γνωστή πολυεθνική διεθνούς φήμης η οποία θα αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένη σε σχετικές διεθνείς λίστες FORBES 2000, NASDAQ500, FTSE 350.

Συνοπτικά, οι κύριες μεταρρυθμίσεις που προωθούνται μέσα από το νομοσχέδιο, οι οποίες στοχεύουν στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, είναι:

(α) Σύσταση Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, κάτω από την οποία θα λειτουργεί ο Κλάδος Διαχείρισης Έργων και ο Κλάδος Αδειοδότησης.

(β) Δημιουργία θεσμοθετημένου μηχανισμού που θα επιτρέπει τον χαρακτηρισμό μιας ανάπτυξης ως στρατηγική για την κυπριακή οικονομία, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία περιγράφονται γενικά στον Νόμο και εξειδικεύονται σε Κανονισμούς.

(γ) Θεσμοθέτηση του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) για κάθε έργο στρατηγικής ανάπτυξης που θα εντάσσεται στο μηχανισμό. Ο Υπεύθυνος Έργου θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση του αιτητή με τις υπηρεσίες του δημοσίου, θα εμπλέκεται από το αρχικό στάδιο της αξιολόγησης της αίτησης και θα αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής του αιτητή με όλες τις υπηρεσίες για σκοπούς αδειοδότησης.

(δ) Έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής σε ένα κεντρικό επίπεδο, από τον Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων, εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος ενός έτους. Σημειώνεται ότι με αυτή τη ρύθμιση αυτή, καταργείται η πληθώρα οικοδομικών και πολεοδομικών αρχών και Ενιαία Αρχή Αδειοδότησης καθορίζεται ο Προϊστάμενος του Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων, δηλαδή ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για έργα στρατηγικής ανάπτυξης.

(ε) Εκ των προτέρων καθορισμός δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων για την έκδοση όλων των αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής ανάπτυξης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα δεσμεύονται σχετικά μέσω σύναψης Μνημονίων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των συναρμόδιων Υπουργείων.

(στ) Ο αιτητής δύναται να επιλέξει να προβεί ο ίδιος στη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων με βεβαιότητα πλέον, καθώς θα γνωρίζει εκ των προτέρων τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις.

(ζ) Θεσμοθέτηση της διεξαγωγής διαβουλεύσεων μέσω της διευθέτησης συνεδρίας με όλους τους εμπλεκόμενους, υπό την προεδρία του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Στρατηγικών Αναπτύξεων, στην παρουσία του Υπεύθυνου Έργου, όπου οι απόψεις που εκφράζονται θα είναι δεσμευτικές.

(η) Το Τμήμα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαβούλευση και γνωμοδότηση για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα.

Δειτε Επισης

ΔΟΣ: Οριακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο
Λύση περιορισμένης διάρκειας το ανεργιακό σε τραπεζικούς που αποχώρησαν με σχέδιο εθελούσιας
Πασχαλινό επίδομα €190 σε κάθε χαμηλοσυνταξιούχο στις 12 Απριλίου
Συντεχνίες: Ζητούν αποκατάσταση επιδομάτων στους εργαζομένους με το σύστημα βάρδιας
Υπ. Οικονομικών: Δεν μπορούμε να εμπλακούμε στην επιτοκιακή των τραπεζών
Κατώτερη των περιστάσεων και της Ε.Ε. η ανταγωνιστικότητα στην Κύπρο
Ξεκαθάρισε στην ΟΕΒ ο υπ. Οικονομικών: Θα συνεχίσουμε τον θεσμό της ΑΤΑ
Έγινε το έλα να δεις για τα επιτόκια-Κατακεραύνωσε τον Κεραυνό ο Αβέρωφ
Προς αναζήτηση επενδυτών για βιώσιμο ομόλογο η Κύπρος
ΧΑΚ: Κέρδη στο ξεκίνημα της εβδομάδας