Τα νέα στεγαστικά σχέδια ορεινών, ακριτικών και περιοχών υπαίθρου

Από την 1η Μαρτίου 2023 τίθενται σε ισχύ τα στεγαστικά σχέδια για αναζωογόνηση ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, αλλά και συγκεκριμένων περιοχών υπαίθρου.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας φτάνει τα €70.000, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Τα συγκεκριμένα στεγαστικά σχέδια ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με την περιοχή. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία παραλαβής αίτησης λαμβάνεται υπόψη και καταχωρείται ως η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτεραιότητας για έγκριση. Εξάλλου, λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση όσοι αξιολογήθηκαν θετικά και νοουμένου ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Διαβάστε εδώ: Aναθεωρημένα στεγαστικά σχέδια για ορεινές και ακριτικές περιοχές

Το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε επίσης ένα σχέδιο επιχορηγήσεων επιδιόρθωσης υφιστάμενων κατοικιών στην περιοχή των Στροβιλιών.

Δεδομένης της αδυναμίας παραχώρησης πολεοδομικής άδειας για την ανέγερση οικοδομών, μέσω του νέου σχεδίου, το οποιο τίθεται σε εφαρμογή, θα παραχωρείται, εναλλακτικά, οικονομική ενίσχυση για επιδιόρθωση υφιστάμενων κατοικιών.

Σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών

Το σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το σχέδιο.

Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, καθώς και του στόχου για στήριξη και ενίσχυση περιοχών στόχου.

Καλύπτει συνολικά 277 κοινότητες/περιοχές που καθορίζονται ως ακριτικές, ορεινές και μειονεκτικές βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στο σχέδιο εντάσσονται επίσης καθορισμένες περιοχές κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου.

Σε ό,τι αφορά στο επίδομα στήριξης κατοίκων ορεινών περιοχών εντάχθηκαν κατ’ εξαίρεση 7 πρόσθετες κοινότητες, του Αγίου Αμβροσίου Λεμεσού, του Δωρού, του Καπηλειού, των Κεδάρων, του Λιμνάτη, των Μεσάνων και του Μοναγρίου.

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας καθώς και από την κοινότητα/περιοχή στην οποία αποκτάται η κατοικία, με μέγιστα ποσά τα ακόλουθα:

 • Μονήρες άτομο μέχρι €35.000
 • Ζεύγος μέχρι €45.000
 • Νεαρό ζεύγος - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα δύο μέλη του ζεύγους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι €60.000
 • Οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €50.000
 • Νεαρή οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης νεαρής μονογονεϊκής οικογένειας) - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα μέλη της οικογένειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι €65.000
 • Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα), μέχρι €70.000
 • Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000 για κατασκευές
 • Για ειδικές κατασκευές, για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας λόγω μορφολογίας ή και κλίσης εδάφους, πρόσθετο ποσό μέχρι €25.000 (αναλόγως περιοχής).

Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση για δέκα τουλάχιστον χρόνια, όπως για την ανέγερση κατοικίας, αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας,  απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, απόκτηση με άλλον τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας. Επιλέξιμη θεωρείται η πράξη, που αφορά σε απόκτηση κατοικίας και διενέργεια συνολικής δαπάνης τουλάχιστον €20.000.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Ως εκ τούτου, το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι €10.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:

 

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, διευκρινίζεται ότι το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι εντός του πιο κάτω πλαισίου: 
 

Σχέδιο αναζωογόνησης συγκεκριμένων περιοχών υπαίθρου
Το σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το σχέδιο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, καθώς και του στόχου για στήριξη και ενίσχυση κατοίκων της υπαίθρου για να παραμείνουν στις περιοχές τους επιδιώκοντας ορθολογική ανάπτυξη με επίτευξη συμπαγούς και συγκεντρωμένης ανάπτυξης στις κοινότητες.

Μέσω του σχεδίου παρέχεται οικονομική ενίσχυση για κατοίκηση σε γεωγραφικές περιοχές/ κοινότητες της υπαίθρου (109) καθώς και σε τμήμα της κοινότητας Πύλας, εντός οικιστικών ζωνών και οικιστικών περιοχών, οι οποίες δε συμμετέχουν στο στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, ώστε η στεγαστική πολιτική του Κράτους να καλύπτει το σύνολο των κοινοτήτων.

Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση για δέκα τουλάχιστον χρόνια, όπως για την ανέγερση κατοικίας, αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας, απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, απόκτηση με άλλον τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.

Επιλέξιμη θεωρείται η πράξη που αφορά σε απόκτηση κατοικίας και διενέργεια συνολικής δαπάνης τουλάχιστον €20.000. Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Ως εκ τούτου το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι €10.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:
 

 • Μονήρες άτομο και οικογένεια μέχρι 3 άτομα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας): Μέχρι €15.000
 • Οικογένεια 4 ατόμων και άνω (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας): Μέχρι €20.000
 • Άτομα με αναπηρία: Πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000


Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, διευκρινίζεται ότι το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι εντός του πιο κάτω πλαισίου: 

 • Μονήρες άτομο: Μέγιστο οικογενειακό εισόδημα €25.000
 • Μονογονεϊκή οικογένεια (δύο ατόμων): Μέχρι €45.000
 • Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων): Μέχρι €45.000
 • Οικογένεια τριών ατόμων: Μέχρι €50.000
 • Οικογένεια τεσσάρων ατόμων: Μέχρι €55.000
 • Οικογένεια πέντε ή περισσότερων ατόμων: Μέχρι €65.000

Δειτε Επισης

Αναθεώρησε τις προοπτικές της Κύπρου από σταθερές σε θετικές ο Moody's-Πώς το βλέπει το Υπ. Οικονομικών
Εδώ θα κτυπά η καρδιά του EuroBasket-Η επένδυση στο «Σπύρος Κυπριανού» και η κληρονομιά που θα μείνει
Αναθεωρεί την εθνική βιομηχανική της πολιτική για να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή προσέγγιση η Κύπρος
Το όραμα και οι δράσεις του Γενικού Λογιστηρίου για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης δημόσιων πόρων
Στρατής Ματθαίου: Κοινή γραμμή σε σειρά θεμάτων χάραξαν οι οργανώσεις δημοσίου
Το τερματικό της DP World Limassol συνδράμει στο σχέδιο «Αμάλθεια»
Αρνητικός ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του Σύνθετου Προπορευόμενου Οικονομικού Δείκτη
Έρχεται ο Εμίρης του Κατάρ... Το πρόγραμμα και η ατζέντα των συζητήσεων με Χριστοδουλίδη
Ανησυχεί αλλά βλέπει φως στην άκρη του τούνελ για λιμάνι-μαρίνα Λάρνακας και τερματικό ο Κεραυνός
Βάζει την θηλιά στον λαιμό της Κύπρου για το 15% σε πολυεθνικές η Κομισιόν-Ένα βήμα πριν την παραπομπή στο Δικαστήριο της Ε.Ε.