Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011 η ανεργία στην Κύπρο-Υποχώρησε στο 5,8%

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 53 τριμήνων (από το 1ο τρίμηνο του 2011), μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας το 3ο τρίμηνο του 2023, υποχωρώντας στο 5,8% του εργατικού δυναμικού, με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας ύψους 17,3% να καταγράφεται μεταξύ των ηλικιών 15-24.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 3ο τρίμηνο του 2023, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 494.622 άτομα ή 65,5% του πληθυσμού (άνδρες 70,6%, γυναίκες 60,9%), σε σύγκριση με 486.492 άτομα (65,4%), το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 466.117 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 61,7% (άνδρες 66,5%, γυναίκες 57,4%), σε σύγκριση με 453.625 άτομα (61,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 28.504 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 5,8% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 5,8%, γυναίκες 5,8%), σε σύγκριση με 32.868 άτομα (6,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι.

Απασχόληση

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 79,3% με το ποσοστό για τους άνδρες να είναι 84,1% και για τις γυναίκες 74,8%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, το ποσοστό ήταν 78,3% (άνδρες 84,8%, γυναίκες 72,3%).

Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 66,8%, σε σύγκριση με 65,2% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,8% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 15,7% και 2,5%, αντίστοιχα.

Για το 3ο τρίμηνο του 2022 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,5%, Βιομηχανία 17,2% και Γεωργία 2,3%.

Η μερική απασχόληση, όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, αποτελούσε το 8,7% της συνολικής απασχόλησης ή 40.743 άτομα (άνδρες 6,7%, γυναίκες 10,9%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 3ο τρίμηνο του 2022 ήταν 9,8% (άνδρες 8,3%, γυναίκες 11,6%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,6% ή 417.847 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,1% (58.805 άτομα) είχε προσωρινή εργασία.

Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 89,1% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 11,5% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Αναφορικά με την ανεργία, στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,3% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 18,4%, γυναίκες 16,2%) σε σύγκριση με 19,9% (άνδρες 18,0%, γυναίκες 21,6%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 50,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 18,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 31,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 3ο τρίμηνο του 2022 ήταν 56,2%, 14,9% και 28,9%.

Δειτε Επισης

Μ. Ταννούσης: Το επενδυτικό τοπίο της Κύπρου και η σημασία των συναντήσεων με τους ξένους επενδυτές
Με αμελητέες απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΧΑΚ
ΟΗΟ–ΣΕΚ: Ανάγκη διαχείρισης του μεγάλου ποσού για νέο συνταξιοδοτικό
Απαλλαγή φορολόγησης εφάπαξ και για κατηγορίες συμβασιούχων που εκκρεμούν
Επ. Οικονομικών: Καθολικά αποδεκτός για μέλος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ο Μάριος Ζαχαριάδης
Αναγνωρίζουν πρόβλημα και ψάχνουν την κατάλληλη φόρμουλα για τις αποσπάσεις στο δημόσιο
Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας η Μαρία Παναγιώτου-Τα θέματα που θα συζητηθούν
Στήριξη του πρωτογενούς τομέα, οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
Μάκης Κεραυνός: Ανάγκη επιτάχυνσης των εργασιών για εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών
Οι ανάγκες σε ξένο εργατικό δυναμικό το 2024 και ο μύθος που επικαλούνται οι συντεχνίες