Κ. Ηροδότου: Ζωτικής σημασίας η διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στις συναλλαγές

Η έμφαση στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα είναι ζωτικής σημασίας, και η διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος όπου η ευκολία χρήσης, η ταχύτητα συναλλαγής και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, αποτελούν προτεραιότητες, και Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας (ΕΚΤ) ενεργούν έγκαιρα και προληπτικά, είπε ο Διοικητής της ΚΤΚ, Κωνσταντίνος Ηροδότου.

Σε εναρκτήρια ομιλία του με κεντρικό ζήτημα την τεχνολογική επανάσταση και τις προοπτικές για τις κεντρικές τράπεζες, κατά το Banking, Forum & FinTech EXPO που παρουσίασε η Logicom Solutions, ο Διοικητής Ηροδότου εστίασε στη σημαντική επιρροή από την τεχνολογική εξέλιξη στον κλάδο της τραπεζικής. Επιρροή με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο και αλλαγές συμπεριφορών στις πληρωμές του πολίτη.

«Η ψηφιοποίηση μεταμορφώνει την κοινωνία με τρόπους που θα ήταν δύσκολο να συλλάβει κανείς μόλις πριν από λίγα χρόνια, με ριζικά αποτελέσματα που αναμένονται στο εγγύς μέλλον στον τρόπο που προσφέρονται οι τραπεζικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληρωμών», είπε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας ότι στις πιο πάνω εξελίξεις, παρούσες είναι τόσο η ΚΤΚ όσο και η ΕΚΤ.

Ακολούθως στάθηκε σε σημαντικές τραπεζικές κρίσεις του τρέχοντος έτους, καθώς και προηγούμενων χρόνων, για να εντάξει στην συζήτησή του το Digital Euro, μια ψηφιακή μορφή μετρητών, που θα εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες της ζώνης του ευρώ.

Καθόλου τυχαία η κίνηση, αφού νέα εργαλεία πληρωμών, φαίνεται να επηρεάζουν δραματικά το ευρώ και την προστασία που προσφέρουν τα ίδια τα κράτη μέλη στους Ευρωπαίους, κάτι στο οποίο επίσης στάθηκε ο Διοικητής.

«Εάν οι πολίτες προτιμούν να χρησιμοποιούν stablecoins που εκδίδονται από Bigtechs αντί για χρήματα που εκδίδονται από μια κεντρική τράπεζα, τότε το δημόσιο χρήμα θα μπορούσε τελικά να χάσει τον ρόλο του ως άγκυρα που προστατεύει εδώ και δεκαετίες τη μετατρεψιμότητα των καταθέσεων ή της ρευστότητας των εμπορικών τραπεζών σε χρήμα κεντρικής τράπεζας στην άρτια αξία τους», προειδοποίησε.

Προβληματισμό εξέφρασε και για το γεγονός ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, καθώς οι Bigtechs δεν θα ασχολούνταν με την αποφυγή διαταραχών στη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση ή τον αντίκτυπο στη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα ή τη διασφάλιση ενός ισορροπημένου μοντέλου αποζημίωσης για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τους ενδιάμεσους , αγοραστές και εμπόρους.

Τέλος, σχετικά με την Κύπρο αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ΚΤΚ για την ψηφιοποίηση του τομέα, επεξηγώντας τον σκοπό και την πορεία του on boarding platform project, το οποίο στην τρίτη και τελευταία του φάση θα περιλάβει την ανταλλαγή ψηφιακών πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχουσών τραπεζών, για άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού ή αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού.

Ως αποτέλεσμα, θα ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη για περαιτέρω εμπλοκή του πελάτη στη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμών σε άλλες τράπεζες στην Κύπρο.

Ο στόχος είναι να μειωθούν ή ακόμη και να εξαλειφθούν οι διπλές υποβολές δεδομένων από πελάτες τραπεζών και έτσι να διευκολυνθεί για τους πελάτες να υποβάλουν αίτηση σε άλλες τράπεζες για λογαριασμούς ή προϊόντα.

Δειτε Επισης

Ξεκινά η αξιολόγηση εταιρικών πελατών τραπεζών βάσει των κριτηρίων ESG-Όλες οι πληροφορίες
Ελληνική Τράπεζα: Η εξαγορά από Eurobank, το μέρισμα που παγώνει και γιατί καλοβλέπει την CNP
Στο debate νέων «Οι νέοι ρωτούν» της Τράπεζας Κύπρου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης
Το ΧΑΚ στην κοινοπραξία EuroCTP-Ο σκοπός ίδρυσης της εταιρείας και ποιοι οι στόχοι της
Τα ποσά που κατέβαλε το 2023 η Ελληνική στις θυγατρικές της Logicom
Ελληνική: Απόδειξη ανθεκτικότητας με κέρδη πέραν των €365 εκατ. παρά τις προκλήσεις το 2023
Στο 2,1% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Ιανουάριο
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου-Τα απαιτούμενα προσόντα
ΚΤΚ: Αιτήματα για μειωμένα δικηγορικά έξοδα σε υποθέσεις εξυγίανσης και αξιογράφων
Νέες κάρτες αφής Mastercard® & Visa από την Ελληνική Τράπεζα