Στα €22,5 δισ. το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το 3ο τρίμηνο του έτους

Στα €22,5 δισεκατομμύρια υποχώρησε στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2023 το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, παρουσιάζοντας μείωση €1,33 δισ. ή 5,6%, σε σύγκριση με το τέλος Ιουνίου του ιδίου έτους.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (Σεπτέμβριος του 2022) το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης παρουσιάζει μείωση 1,24 δισ., που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση 5,2%.

Σύμφωνα με τριμηνιαίο δελτίο του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ), κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, η Κυπριακή Δημοκρατία τον Αύγουστο του 2023 προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή εγχώριου ομολόγου ύψους €300 εκ., το οποίο έληγε τον Ιανουάριο του 2024, ενώ τον Ιούλιο του 2023, έληξε ευρωπαϊκό μεσοπρόθεσμο ομόλογο (EMTN), ύψους €1 δισ.

Οι λήξεις γραμματίων δημοσίου για το τρίτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν στα €75 εκ. και οι αποπληρωμές ομολόγων για φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των πρόωρων αποπληρωμών, ανήλθαν στα €18 εκ. Οι αποπληρωμές δανείων ανήλθαν στα €17 εκ.

Σύμφωνα με τον ΓΔΔΧ, οι δημοπρασίες των Γραμματίων Δημοσίου 13 βδομάδων στο τρίτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν γύρω στα €35 εκ. με την μέση σταθμική απόδοση των δημοπρασιών αυτών ανήλθε στο 3,9% παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη απόδοση του δεύτερου τριμήνου του 2023, η οποία ήταν 3,5%.

Μείωση παρουσίασε ο δείκτης κάλυψης των δημοπρασιών για το ίδιο υπό αναφορά τρίμηνο παρουσίασε μείωση από 3,8 που αντιστοιχούσε στο προηγούμενο τρίμηνο, στο 2,7.

Τα ποσά τα οποία εκταμιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργα υποδομής, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ανήλθαν στα €45 εκ..

Όσον αφορά τη διάρθρωση του χρέους, το 58,4% κατανέμεται σε ομόλογα εξωτερικού, ενώ ακολουθεί το δάνειο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) με 28,8%, ενώ το 8% είναι σε δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης και από ταμείο SURE της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι το 96% του χρέους είναι χρέος εξωτερικού και μόλις το 4% αντιστοιχεί σε χρέος εσωτερικού, ενώ το μακροπρόθεσμο χρέος αποτελεί το 99% του συνολικού χρέους της κεντρικής κυβέρνησης και μόλις 1% σε βραχυπρόθεσμη διάρκεια.

Υπενθυμίζεται ότι το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης αποτελεί το 99% του χρέους της γενικής κυβέρνησης (το σύνολο του χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας).

Δειτε Επισης

Στις ζημιές επέστρεψε την Τρίτη το ΧΑΚ
ΣΕΚ: Οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους απορρίπτει την πρόταση Παναγιώτου για το πέναλτι 12% στις συντάξεις
«Πράσινο» Ecofin στο αναθεωρημένο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου
Χολωμένος με κάποιους εκ των κοινωνικών εταίρων ο Παναγιώτου...«Προσδοκία που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί»
Προσωρινά εκτός λειτουργίας το σύστημα της υπηρεσίας χορηγιών και επιδομάτων του υπουργείου Οικονομικών
Γ. Καρούσος: Σημαντική η συνεργασία των δύο Δήμων επαρχίας Αμμοχώστου-Πρώτη συνεδρίαση ΕΟΑ
Στήριξη από Ε.Ε. στην δημογραφική αναζωογόνηση της υπαίθρου ζήτησε η Μαρία Παναγιώτου
Αναλογιστική μελέτη ενώπιον Συμβουλίου ΤΚΑ-Ψάχνουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση
Η Κύπρος στον προθάλαμο της κλίμακας «Α» των Fitch και S&P's μετά από 13 χρόνια
Ζητούν διευκρινίσεις επί της πρότασης Παναγιώτου για το πέναλτι 12% οι συντεχνίες