Γ. Θεοδότου: Το πλάνο ανάπτυξης των Υπεραγορών Αλφαμέγα-Τα νέα καταστήματα της επόμενης διετίας

Χρονιά δυναμικής ανάπτυξης θα είναι το 2024 για τις Υπεραγορές Αλφαμέγα, συνεχίζοντας να προσφέρουν στους καταναλωτές διευρυμένες επιλογές, νέα καταστήματα και πλήρως σύγχρονες υπηρεσίες.

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, στο πλαίσιο του «IN Business Forecasting 2024», ο Διευθύνων Σύμβουλος των Υπεραγορών Αλφαμέγα, Γιώργος Θεοδότου αναφέρει ότι στο τέλος του 2024 θα τεθεί σε λειτουργία ένα νέο κατάστημα στον Αστρομερίτη, ενώ εντός της νέας χρονιάς θα αρχίσουν οι εργασίες για την ανέγερση δύο ακόμα υπεραγορών στο Ζακάκι και το Παραλίμνι, με στόχο να λειτουργήσουν εντός του 2025. Στόχος είναι επίσης εντός του 2024 να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής νέας υπεραγοράς στην Έγκωμη, η οποία θα ανεγερθεί σε τεμάχιο γης απέναντι την υφιστάμενη Αλφαμέγα.

Αναφερόμενος στο μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα των επιχειρήσεων που σχετίζεται με τη δυσκολία εξεύρεσης εργατικού δυναμικού, ο κ. Θεοδότου τονίζει την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών αιτήσεων για απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό.

Όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των αιτητών ασύλου, πολλοί εκ των οποίων εργάζονται σε επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, εισηγείται όπως για κάθε αίτηση ασύλου που απορρίπτεται, οδηγώντας τον αιτητή να εγκαταλείψει τη θέση στην οποία εργαζόταν, ο εργαζόμενος αυτός να αντικαθίσταται άμεσα με ένα νόμιμο ξένο εργάτη.

Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το οικονομικό περιβάλλον το 2024, υπό το πρίσμα των πληθωριστικών πιέσεων, των υψηλών επιτοκίων και των απρόβλεπτα συνεχώς μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων;
Κατ’ αρχήν να αναφερθούμε στις ενθαρρυντικές εκτιμήσεις για την κυπριακή οικονομία. Το Υπουργείο οικονομικών βλέπει θετικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,9% για το 2024, ενώ η αντίστοιχη πρόβλεψη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ανέρχεται στο 2,5%. Παρ’ όλα αυτά δεν θα εκλείψουν οι πολλαπλές προκλήσεις, συνεπεία της διεθνούς αστάθειας και των γενικότερων γεωπολιτικών εξελίξεων. Η κυπριακή οικονομία μαστίζεται εδώ και καιρό από τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις που άφησε ως απότοκο η πανδημία και οι οποίες ενισχύθηκαν από τον μετέπειτα πόλεμο στην Ουκρανία, ανεβάζοντας κατά πολύ το κόστος ζωής. Οι επιπτώσεις του πρόσφατου πολέμου στο γειτονικό Ισραήλ έρχονται να προστεθούν στις προκλήσεις της κυπριακής οικονομίας, η οποία και κατά τον νέο χρόνο θα συνεχίσει να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πληθωριστικές πιέσεις. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό η οικονομία μας να επιδείξει υγιή αντανακλαστικά, προσαρμοστικότητα και δημοσιονομική πειθαρχία. Αντιμέτωπος με προκλήσεις θα συνεχίσει να βρίσκεται και ο ιδιωτικός τομέας. Οι αυξήσεις στα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών λόγω της ανόδου τόσο του εργατικού κόστους, όσο και των τιμών της ενέργειας προβληματίζουν ιδιαίτερα τον επιχειρηματικό κόσμο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, η άνοδός τους έχει σταθεροποιηθεί και δεν προβλέπεται άλλη αύξηση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα επιτόκια θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και θα αρχίσουν να μειώνονται από την άνοιξη του 2024.

Μοχλοί της οικονομίας οι επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση

Ποιες εκτιμάτε πως είναι οι μεγαλύτερες και πιο δύσκολες προκλήσεις τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυπριακή οικονομία;
Όπως προαναφέρθηκε, οι πληγές που επιφέρουν οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις αλλά και οι επιπτώσεις της πανδημίας διαμορφώνουν για την κυπριακή οικονομία ένα απαιτητικό πεδίο, επί του οποίου χρειάζονται σωστοί χειρισμοί και μελετημένα βήματα. Ταυτόχρονα, σοβαρότατη πρόκληση συνιστά η μεγάλη δυσκολία πολλών επιχειρήσεων από τους τομείς του λιανικού εμπορίου, της φιλοξενίας και της εστίασης να εξεύρουν επαρκές και κατάλληλο εργατικό δυναμικό, καθώς η υφιστάμενη προσφορά εργαζομένων στην εγχώρια αγορά δεν μπορεί να καλύψει την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση. Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δυσχεραίνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Θα λέγατε πως λαμβανομένων υπόψη και των τελευταίων αναβαθμίσεων, βρίσκεται πλέον για τα καλά σε αναπτυξιακή πορεία;

Τα τελευταία χρόνια η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σταθερά σε αναπτυξιακή πορεία, γεγονός που επιβεβαιώνουν και οι θετικές αξιολογήσεις των Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, το σύνολο των οποίων πλέον μας κατατάσσουν στην επενδυτική βαθμίδα. Ωστόσο, όπως ανέφερα ήδη, προϋπόθεση για τη διατήρηση αυτής της αναπτυξιακής τροχιάς είναι οι σωστοί χειρισμοί και η ύπαρξη συνολικών και ισορροπημένων σχεδιασμών. Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντική παράμετρος είναι η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος σταθερότητας και προοπτικών και για τον επιχειρηματικό κλάδο, καθώς οι επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση αποτελούν σημαντικούς μοχλούς της οικονομίας.

Αισιοδοξία για το λιανεμπόριο, προβληματίζει ο παρατεταμένος πληθωρισμός

Ποια εκτιμάτε θα είναι η πορεία του τομέα που δραστηριοποιήστε το 2024;
Το 2023 ήταν μια πολύ θετική χρονιά για το λιανικό εμπόριο, όπως επιβεβαιώνεται και μέσα από τον Δείκτη Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, ο οποίος την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου κατέγραψε αύξηση της τάξης του 9,8% σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν αισιοδοξία ότι το 2024 ο τομέας θα συνεχίσει να καταγράφει ανάπτυξη, όχι μόνο λόγω του πληθωρισμού, αλλά και οργανική. Ωστόσο, οι παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις είναι ένα ζήτημα, το οποίο μας απασχολεί έντονα. Στο ίδιο πλαίσιο, προβληματισμό στον κλάδο μας δημιουργεί η αύξηση του λειτουργικού κόστους, που οφείλεται, όπως αναλύθηκε ήδη, αφενός στην άνοδο των τιμών της ενέργειας και αφετέρου στην αύξηση του εργατικού κόστους. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο καλούνται να αναπτύξουν εκείνες τις στρατηγικές που θα τους επιτρέψουν να προσαρμοστούν σε αυτό το περιβάλλον προκλήσεων.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες τάσεις/αλλαγές του τομέα που αναμένετε το 2024;
Αναμφίβολα, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια συνιστά μια κεφαλαιώδη αλλαγή στην καρδιά του λιανικού εμπορίου. Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων αποτελούν το διαβατήριο όχι μόνο για τη διατήρηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τομέα μας αλλά και για τη βιώσιμη ανάπτυξή και κερδοφορία τους στο μέλλον, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται εμφανές και στην κυπριακή αγορά. Ως οργανισμός είχαμε έγκαιρα διαβλέψει αυτή την εξέλιξη, εξ ου και πολύ πριν από την έλευση της πανδημίας, είχαμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Υπεραγορών Αλφαμέγα, το οποίο, προέβλεπε και τη δραστηριοποίησή μας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Σήμερα, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς ολόκληρο το φάσμα των εργασιών μας λειτουργεί ψηφιακά, ενώ παρακολουθούμε επιστάμενα τις εξελίξεις του τομέα στο εξωτερικό, με στόχο την συνεχή εισαγωγή των πιο σύγχρονων τεχνολογιών. Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας ψωνίσματος των πελατών μας, το 2023 εισαγάγαμε σειρά καινοτομιών, μεταξύ των οποίων και η υπηρεσία Click & Collect. Ως εταιρεία θα συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε, προσφέροντας στους πελάτες υπερσύγχρονες λύσεις που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής.

Επιπλέον άδειες για ξένο εργατικό δυναμικό και απλοποίηση διαδικασιών

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που σήμερα ταλανίζουν τον τομέα σας και η επίλυση των οποίων κρίνεται από εσάς ως προτεραιότητα ενόψει της νέας χρονιάς;
Μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή συνιστά η δυσκολία εξεύρεσης εργατικού δυναμικού, καθώς επίσης και η δυστοκία της πολιτείας εγκύψει στο πρόβλημα, προκειμένου να δοθούν στις επιχειρήσεις επιπλέον άδειες για ξένο εργατικό δυναμικό. Καθώς λειτουργούμε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εργαζόμενοι για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, δημιουργείται πρόβλημα στη στελέχωση πολλών επιχειρήσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την οικονομία γενικότερα. Μάλιστα, στο όλο κλίμα δυσκολίας εξεύρεσης εργατικού δυναμικού έρχεται πλέον να προστεθεί και το γεγονός ότι έχει προχωρήσει με ταχείες διαδικασίες η προσπάθεια, εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, για μείωση του αριθμού αιτητών ασύλου, πολλοί εκ των οποίων εργάζονται σε επιχειρήσεις του κλάδου. Υπό αυτές τις συνθήκες, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, αναμένοντας να μας δοθούν άμεσα άδειες για να καλύψουμε τις θέσεις με εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, εφόσον δεν μπορούν να καλυφθούν εσωτερικά, προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα στην τροφοδοσία και τη λειτουργία συνολικά των επιχειρήσεων.

Αν είχατε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ή διαμόρφωση πολιτικών για στήριξη/ενίσχυση του τομέα σας από την Κυβέρνηση, ποια θα ήταν αυτά;
Σε συνάρτηση με τα όσα προανέφερα, θα εισηγούμασταν όπως για κάθε αίτηση ασύλου που απορρίπτεται, οδηγώντας τον αιτητή να εγκαταλείψει τη θέση στην οποία εργαζόταν, ο εργαζόμενος αυτός να αντικαθίσταται άμεσα με ένα νόμιμο ξένο εργάτη. Επίσης, σημαντικό βήμα για εμάς είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αιτήσεων για τους ξένους εργάτες. Δυστυχώς, όμως, παρατηρούμε ότι στο αρμόδιο Υπουργείο εφαρμόζονται χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ προβάλλονται πολλά εμπόδια για την άμεση επίλυσή του.

Το πλάνο ανάπτυξης-Νέα καταστήματα το 2024 και το 2025

Ποια είναι τα πλάνα/στρατηγική του οργανισμού σας για το 2024; Να αναμένουμε νέα προϊόντα/υπηρεσίες/αναπτύξεις και περαιτέρω εδραίωσή σας στην αγορά; Θα είναι χρονιά ανάπτυξης/επέκτασης ή διατήρησης της υφιστάμενης θέσης σας στην αγορά; Μπορείτε να μας αποκαλύψετε συγκεκριμένα κάποια από τα σχέδια σας;
Το 2024 θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης για τις Υπεραγορές Αλφαμέγα. Διεκδικούμε μερίδια της αγοράς, δρέποντας τους καρπούς της εμπιστοσύνης που εδώ και χρόνια μας δείχνουν οι πελάτες μας, αναδεικνύοντας μας πρωτοπόρους στο λιανικό εμπόριο. Τιμώντας αυτή τη σχέση, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές διευρυμένες επιλογές, νέα καταστήματα και πλήρως σύγχρονες υπηρεσίες. Υπό αυτό το πρίσμα, έχουμε δημιουργήσει ένα πλάνο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, βάσει του οποίου στο τέλος του 2024 θα τεθεί σε λειτουργία ένα νέο κατάστημα των Υπεραγορών Αλφαμέγα στον Αστρομερίτη. Ακόμα, το 2024 θα αρχίσουν οι εργασίες για την ανέγερση δύο ακόμα νέων υπεραγορών μας στο Ζακάκι και το Παραλίμνι, με στόχο να λειτουργήσουν εντός του 2025. Επίσης, ευελπιστούμε ότι εντός του 2024 θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής της νέας μας υπεραγοράς στην Έγκωμη, η οποία θα ανεγερθεί σε τεμάχιο γης απέναντι από το υφιστάμενο κατάστημά μας στην περιοχή.

Ο παράγοντας τεχνολογία, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, ποιο ρόλο διαδραματίζει και ποιες αλλαγές αναμένεται να επιφέρει στον τομέα σας;
Ο τομέας του λιανεμπορίου τροφίμων επηρεάζεται ραγδαία και πολλαπλώς από τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η εταιρεία μας πρωτοπορεί ήδη στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, προσφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο. Προς αυτή την κατεύθυνση και με δεδομένο ότι η επιρροή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα αυξηθεί ταχύτατα τα επόμενα χρόνια, έχουμε ήδη εφαρμόσει σε πιλοτική φάση αρκετές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές εμπίπτουν στους τομείς της πρόβλεψης ζήτησης, της βελτίωσης της διαδικτυακής εμπειρίας ψωνίσματος μέσω της εξατομίκευσης των αναγκών του κάθε πελάτη, της εξυπηρέτησης πελατών και της βελτιστοποίησης των τιμών και των προσφορών μας. Για τις Υπεραγορές Αλφαμέγα η καινοτομία και η αξιοποίηση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων αποτελούν κομμάτι της στρατηγικής και του DNA μας, γεγονός που μας βοηθά να βρισκόμαστε πάντοτε μια θέση μπροστά από τις καταγεγραμμένες τάσεις και από τον ανταγωνισμό.

Δειτε Επισης

Οι «Aψe Svise» βγάζουν...φωτιές-Το καινοτόμο οικολογικό προϊόν εννέα εφήβων και η ιδέα πίσω από αυτό
«Σε αξιοσημείωτη φάση ανάπτυξης και μετασχηματισμού ο τομέας της τεχνολογίας στην Κύπρο»
Κατά παρέκκλιση και στο Υπουργικό τα δύο νέα malls στη Λεμεσό-Το κυκλοφοριακό χάος και οι νέοι κυκλικοί κόμβοι
Οι σημαντικότερες εξελίξεις και τα σημαντικά εργασιακά ζητήματα που προώθησε η ΟΕΒ το 2023
Προοπτικές ιαπωνικών επενδύσεων στην Κύπρο στη ψηφιακή τεχνολογία-Οι επαφές Γιώργου Παπαναστασίου
Στο τεύχος Απριλίου του περιοδικού GOLD: Living the American Dream
Fooderloo: Ένα καινοτόμο app που μειώνει το food waste και εξοικονομεί χρήματα στις επιχειρήσεις
Ακίνητα: Οι πιο περιζήτητες περιοχές ανά επαρχία-Τι καταδεικνύει έρευνα της Deloitte
Τελεσίγραφο Βαφεάδη στην Kition για την εγγυητική-Προθεσμία δύο ημερών, μετά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά
Κώστας Κουμής: Τα τρία αρνητικά δεδομένα της φετινής χρονιάς και η αισιοδοξία για τις επιδόσεις του τουρισμού