Η μεγάλη ανάπτυξη της Μητρόπολης Λεμεσού με στόχο την προσέλκυση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας

Ενοποιημένη και σύνθετη ανάπτυξη με ποικίλες χρήσεις βρίσκεται στα σκαριά στη Λεμεσό.

Στο πλαίσιο αυτό, σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την κατασκευή και λειτουργία μιας ενοποιημένης ανάπτυξης μεγάλων και σύνθετων χρήσεων, στον Δήμο Αγίου Αθανασίου, η οποία θα κατατεθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή ως γενική χωροταξική μελέτη.

Ποιες χρήσεις προνοεί το master plan
Το έργο αφορά την ετοιμασία ενός γενικού χωροταξικού σχεδίου (master plan), το οποίο θα καθορίζει την ανάπτυξη του χώρου αυτού. Στον προτεινόμενο γενικό χωροταξικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι πιο κάτω κύριες χρήσεις:

  • Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτήρια και οικοτροφεία
  • Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης
  • Οικιστικές αναπτύξεις
  • Πολιτιστικά κέντρα
  • Επιχειρηματικό πάρκο - Αγορά
  • Γραφειακές χρήσεις

Το Εκπαιδευτήριο Τριτοβάθμιας Eκπαίδευσης προβλέπεται να συνδυαστεί με Σχολές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Οργανωμένο Αθλητικό Κέντρο και θα περιλαμβάνει Έργα Πολιτισμού και Περιβαλλοντικού Εμπλουτισμού, ενώ στο έργο συμπεριλαμβάνονται Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) με Αναπτύξεις Υψηλής Τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι οι επιμέρους αναπτύξεις που θα εκτελεσθούν στον χώρο, βάσει των χρήσεων που προτείνονται στο master plan, οι αναπτύξεις αυτές θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, βάσει του χωροταξικού σχεδιασμού που αξιολογείται.

Ζωντανή κοινότητα με εκπαιδευτικά ιδρύματα
Το προτεινόμενο έργο, τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον του οποίου επιμελήθηκε η ALA Planning, θα χωροθετηθεί επί της Λεωφόρου Νίκης, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Αθανασίου.

Το εκτιμώμενο κόστος του συνολικού έργου ανέρχεται συνολικά στα €379.495.000, περίπου.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, σύνθετης και ενιαίας ανάπτυξης με έμφαση στην Εκπαίδευση-Έρευνα & Καινοτομία.

Ο σκοπός αυτός αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας ενός Πανεπιστημίου, διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρων Έρευνας και Ανάπτυξης, Πολιτιστικών Κέντρων και άλλων συναφών εγκαταστάσεων.

Όπως αναφέρεται στην περιβαλλοντική μελέτη, όραμα της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού είναι η δημιουργία μιας ζωντανής κοινότητας με επίκεντρο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Προσέλκυση ξένων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας

Οι στρατηγικοί στόχοι του οράματος αυτού, είναι οι εξής:

  • Ικανοποίηση των αυξανόμενων απαιτήσεων για υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά ιδρύματα και υποστήριξη της εξέλιξης της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού για ξένες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και πληροφορικής.
  • Δημιουργία ευκαιριών για στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών φορέων, όπως Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και μεγιστοποίηση των συνεργειών μέσω κοινών πόρων και εγκαταστάσεων.
  • Αποκέντρωση και αποσυμφόρηση της αστικής περιοχής, μέσω της δημιουργίας μιας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αυτόνομης κοινότητας με υποστηρικτικές χρήσεις όπως εμπορικό κέντρο, αθλητικές εγκαταστάσεις, οικιστικές αναπτύξεις και φοιτητικές/μαθητικές εστίες κ.α.. Αυτή η ολιστική προσέγγιση στοχεύει στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και των χρηστών της ανάπτυξης απορροφώντας παράλληλα σημαντική δραστηριότητα από τις γειτνιάζουσες προαστιακές περιοχές.

Με την συνέργεια των χρήσεων, γίνεται προσπάθεια για αυτονομία της ανάπτυξης και ελαχιστοποίηση της ανάγκης για μετακίνηση προς το κέντρο της πόλης, η οποία προκαλεί αυξημένη εκπομπή ρύπων. Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, αναμένεται να αποτελέσει έναυσμα για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης, ο συνδυασμός της προτεινόμενης ανάπτυξης με υφιστάμενες αναπτύξεις, όπως είναι το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, το οποίο θα μπορούσε να συνδυαστεί με Ιατρική Σχολή, θα προσδώσει ιδιαίτερη δυναμική.

Επιπλέον, μέρος του εμπορικού κέντρου προτείνεται να λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, για πλήρη αυτάρκεια και αποσυμφόρηση της κυκλοφοριακής κίνησης.

Δειτε Επισης

Απορρίπτουν τη μεσολαβητική Παναγιώτου και ετοιμάζονται να παραλύσουν την οικοδομική βιομηχανία οι συντεχνίες
Αγορά ακινήτων: Επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών-Η ανάλυση της ΚΤΚ
Περιμετρικός Λευκωσίας: H νέα φάση που προκηρύχθηκε, η εκτιμώμενη αξία και ποια έργα περιλαμβάνει
Άνοιξε κύκλο επαφών με τους προέδρους των ΕΟΑ το ΕΤΕΚ-Συνάντηση με Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη
Προχωρά το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της ΚΟΠ στον Κόρνο-Εξασφάλισε πολεοδομική άδεια
«Μια ιστορική μέρα για τον όμιλο»-Ο Ντίνος Λευκαρίτης στο INBusinessTV για το «Land of Tomorrow»(vid&pics)
Αύξηση 8,9% στην προστιθέμενη αξία του κατασκευαστικού τομέα το 2022
Η Βουλή απέρριψε την αναπομπή Χριστοδουλίδη για το νόμο για περιβαλλοντική μελέτη έργων
AstroBank: Επενδυτικές ευκαιρίες σε Πάφο, Αμμόχωστο και Λευκωσία
Τα έργα που θέλουν να τρέξουν σε μαρίνα και λιμάνι οι Λαρνακείς-«Όχι σε τέταρτη αποτυχημένη προσπάθεια»