Υφ. Έρευνας: Ηλεκτρονική ταυτότητα-υπογραφή σε υπηρεσίες εντός 2023

Πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους οι πολίτες και αρκετές επαγγελματικές ομάδες, θα επωφεληθούν από τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας και της ηλεκτρονικής υπογραφής σε αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες, είπε την Τετάρτη, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Φίλιππος Χατζηζαχαρία, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου.

Στο πλαίσιο παρουσιάσεων για την ανάπτυξη συστάδων τεχνολογίας (tech clusters) για μια οικονομία βασισμένη στη γνώση, ο κ. Χατζηζαχαρία, ανέφερε ότι το ζητούμενο στον ψηφιακό μετασχηματισμό δεν είναι η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας, αλλά η ψηφιοποίηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος σε απλή, σύντομη και εύχρηστη μορφή για τους πολίτες, με τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογιών και κλειδιών.

Ανέφερε ότι η Κύπρος είναι μια χώρα με τεράστια προοπτική επενδυτικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, με ένα οικοσύστημα, το οποίο αρχίζει να εδραιώνεται και να μεγαλώνει, αλλά ότι υπάρχουν αρκετά σημεία, τα οποία πρέπει να ενισχυθούν «ούτως ώστε να ενδυναμώσουμε το κίνητρο της επενδυτικής ανάπτυξης και επέκτασης τόσο των κυπριακών εταιρειών τεχνολογίας όσο και των ξένων».

Σημαντικοί παράγοντες για την ενίσχυση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας είναι ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός, η ένταξη της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον κβαντικό υπολογισμό, η θωράκιση της κυβερνοασφάλειας τόσο του κράτους όσο και των επιχειρήσεων, η πρόσβαση των επιχειρήσεων στα κρατικά ερευνητικά εργαστήρια και η εμπορική αξιοποίηση των ευρημάτων που προκύπτουν από αυτά, πρόσθεσε.

Πρόσφατα, σημείωσε, έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό της εμπορικής αξιοποίησης της έρευνας, το κεντρικό γραφείο μεταφοράς γνώσης μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο, μεταξύ άλλων, ευνοεί τη δημιουργία τεχνοβλαστών μέσω των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας.

Ανέφερε ακόμη, ότι μέσα από τη διαβούλευση του Υφυπουργείου του με το οικοσύστημα έχει τεθεί και το ζήτημα της δημιουργίας ρυθμιστικών «sandboxes» (ελεγχόμενες περιοχές), όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διενεργήσουν πειραματικές διαδικασίες για προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς να συμμορφώνονται πλήρως με τους υπάρχοντες κανονισμούς.

Εξήγησε ότι τα «sandboxes» επιτρέπουν στις εταιρείες να πειραματίζονται και να συλλέγουν δεδομένα για τις λύσεις τους, ενώ οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αξιολογήσουν τον αντίκτυπό τους στην προστασία των καταναλωτών και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς του κράτους, αφότου ολοκληρωθεί η πειραματική διαδικασία.

«Στόχος είναι η προώθηση της καινοτομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα», είπε, προσθέτοντας ότι, για την εφαρμογή ενός τέτοιου τομέα στην Κύπρο, είναι απαραίτητη τόσο η διαβούλευση όσο και η νομοθετική ρύθμιση.

Επιπρόσθετα, σημείωσε, «με τη συμβολή και την αξιοποίηση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας, την αξιοποίηση των κέντρων αριστείας και τη συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η Κύπρος τα επόμενα χρόνια θα μπορεί δικαίως να ονομάζεται τεχνολογικός κόμβος της Μεσογείου».

Ψηφιοποίηση δημόσιων μηχανών
Η Κύπρος, μέσω του Υφυπουργείου Έρευνας, είπε, έχει ήδη προχωρήσει με την υλοποίηση σημαντικών δράσεων, με στόχο την ψηφιοποίηση των δημόσιων μηχανών της διακυβέρνησης του κράτους.

«Κατά τους τελευταίους μήνες έχουμε υλοποιήσει και παραδώσει έργα τα οποία έχουν δώσει λύσεις σε γραφειοκρατικές και πολύπλοκες διαδικασίες και αφορούν ευρέως την κοινωνία, όπως είναι η γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη, όπου ο πολίτης μπορεί να θέσει ερωτήματα αναφορικά με την πρόοδο των αιτημάτων του, καθώς και την πλατφόρμα διαδικτυακής συμπλήρωσης για τους λήπτες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος», ανέφερε.

Οι κρατικές υπηρεσίες στον δρόμο της ψηφιοποίησης
Ο κ. Χατζηζαχαρία είπε ακόμη, ότι, πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους οι πολίτες και αρκετές επαγγελματικές ομάδες, θα επωφεληθούν από τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας και της ηλεκτρονικής υπογραφής σε αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως αυτές που θα προσφέρονται στο νέο διαδικτυακό σύστημα της δικαιοσύνης, το e-justice, στο αναβαθμισμένο σύστημα της πολεοδομίας «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ», και κυβερνητικές υπηρεσίες οι οποίες μέχρι πρότινος απαιτούσαν φυσική παρουσία ακόμα και για μια απλή υπογραφή ή εξουσιοδότηση.

Την οδό της ψηφιοποίησης, πρόσθεσε, θα ακολουθήσουν όλες οι κρατικές υπηρεσίες που αφορούν τόσο την εσωτερική διοίκηση του δημοσίου όσο και τη διοίκηση του κράτους.

Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι με την ψηφιοποίηση των συστημάτων διακυβέρνησης επιτυγχάνεται η επιτάχυνση χρονοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών και αναβαθμίζεται η ποιότητα της ζωής των πολιτών απλοποιώντας τη συναλλαγή τους με το κράτος.

Ο κ. Χατζηζαχαρία εξήγησε και πώς συμβάλλει στην ισορροπία και στη σταθερότητα ενός κράτους η ψηφιοποίηση, αναφέροντας ότι, όπως έχει διαπιστωθεί και κατά την περίοδο της πανδημίας, «η τεχνολογική ετοιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας αλλά και συνέχειας ενός κράτους».

«Πέραν όμως από πανδημικές ή άλλες κρίσεις, η ψηφιακή και τεχνολογική ετοιμότητα και προσαρμογή σε νέες συνθήκες ενδυναμώνουν το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου, με την επιτάχυνση των διαδικασιών και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς ψηφιακού χώρου, φιλικού προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», είπε.

Είπε ακόμη, ότι προχωρούν στην προκήρυξη του διαγωνισμού «Smart Cities» πριν από το τέλος του έτους, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των πόλεων της Κύπρου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ολοκληρωμένο σχέδιο που στόχο έχει να μετατρέψει τους Δήμους των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις» βελτιώνοντας και λύνοντας, με καινοτόμες, βιώσιμες και λειτουργικές λύσεις, διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μας προς όφελος των πολιτών.

Ο Υφυπουργός είπε ακόμη, ότι με τη χρήση της έρευνας, της καινοτομίας και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, «θα οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο, αποδοτικό και φιλικό προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κράτος, καθώς και μιας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας η οποία θα αποτελεί εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής ευημερίας και ανταγωνιστικότητας».

Κλείνοντας, είπε ότι ύψιστη προτεραιότητα της πολιτείας και του Υφυπουργείου του παραμένει πάντοτε η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών με τη χρήση των δυνατοτήτων που μας δίδονται μέσω της τεχνολογίας.

Δειτε Επισης

Έμφυλος προϋπολογισμός, ένα νέο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης
Το Needle 2024 συνεχίζει με την σειρά παράλληλων δράσεων: Needle & Thread Talks
Νέα παγκύπρια αιμοδοσία από τη CNP CYPRIALIFE
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Βιώσιμο μέχρι 2080, βούληση για εξορθολογισμό της επενδυτικής πολιτικής
Με τη συμβολή της Cyta, επέκταση δικτύων υπερυψηλής χωρητικότητας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές
ΜΙΕΕΚ: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας
125 χρόνια ζωής-Στο…σπίτι της Τρ. Κύπρου το παρελθόν συνάντησε το παρόν και έδωσε ραντεβού με το μέλλον(pics)
Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και με κυπριακή σημαία το θρυλικό Boeing 727 της Ολυμπιακής Αεροπορίας
INEX: Χτίζοντας για το μέλλον... H φιλοσοφία, τα πλάνα και τα μεγάλα projects του ομίλου
ΗΠΑ: Δύο εγγεγραμμένες στην Κύπρο εταιρείες στις νέες κυρώσεις κατά Λευκορωσίας