Εθνική Αρχή Στοιχημάτων: Safe (and sustainable) Bet

Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων όσον αφορά θέματα εποπτείας και anti-money laundering (AML), τον αντίκτυπο των ρυθμιστικών αλλαγών στο ασφαλές παιχνίδι, αλλά και το πώς επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς του στοιχήματος, αναδεικνύει η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, Ιωάννα Φιάκκου. Εξηγεί, ταυτόχρονα, την καθοριστική σημασία των παρεμβάσεων ρύθμισης και εποπτείας για την ανάδειξη του τομέα του στοιχήματος ως σημαντικού πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

Πώς έχει συμβάλει η ρύθμιση και η ενίσχυση της εποπτείας της Αρχής στην ανάπτυξη του τομέα του στοιχήματος, τα τελευταία χρόνια, στην Κύπρο;

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, η οποία ρυθμίζει και εποπτεύει τη στοιχηματική δραστηριότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, προβαίνει συνεχώς σε εκτενείς επιτόπιους και διαδικτυακούς ελέγχους και εφαρμόζει αποτελεσματικές μεθόδους για τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων με τη νομοθεσία.

Μέσα από τις ουσιαστικές παρεμβάσεις ρύθμισης και εποπτείας των τελευταίων χρόνων, η Αρχή έχει επιτύχει να αναδείξει τον τομέα του στοιχήματος ως σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

Πώς μεταφράζεται σε αριθμούς το επίτευγμα αυτό;

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, τα έσοδα στοιχήματος ανήλθαν στα €375 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 26% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Επίσης, το ποσοστό των εσόδων (turnover) του τομέα των τυχερών παιχνιδιών, ανήλθε το 2022, περίπου, στο 5,7% του ΑΕΠ, ενώ μόνο στο πεδίο του στοιχήματος ανήλθε στο 3,55%. Παράλληλα, η ανάπτυξη του τομέα έχει συμβάλει και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σήμερα, εργοδοτούνται πέραν των 1.500 ατόμων άμεσα στον χώρο του στοιχήματος, πέραν των 3.500 στον ευρύτερο τομέα των τυχερών παιχνιδιών, ενώ έχουν δημιουργηθεί κι έμμεσες θέσεις εργασίας.

Μπορεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η συγκεκριμένη αγορά στην Κύπρο, χωρίς να ξεφύγει από το πλαίσιο του ασφαλούς παιχνιδιού;

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν το μέγεθος, τις δυνατότητες και τον αντίκτυπο του τομέα και καθιστούν επιτακτική την έναρξη δημόσιου διαλόγου ως προς την ανάγκη να υπάρξει μια πλήρως ρυθμιζόμενη αγορά. Εφόσον επιτευχθεί αυτό, ο δείκτης προστασίας των παικτών θα αυξηθεί, αφού θα ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό το channelisation προς τους νόμιμους πάροχους τυχερών παιχνιδιών.

Ποιοι είναι οι στόχοι της Αρχής αναφορικά με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και κατ’ επέκταση του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών;

Υπάρχει ανάγκη ύπαρξης μιας πλήρως ρυθμιζόμενης αγοράς. Αυτή την πρωτοβουλία πρέπει να τη λάβει η εκτελεστική ή/και η νομοθετική εξουσία. Στο παρόν στάδιο, το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο από μέρους της ΕΑΣ, το οποίο θα κατατεθεί ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει τους εξής στόχους: Τη διασφάλιση της επαρκούς προστασίας των παικτών και της δίκαιης και διαφανούς παροχής αδειοδοτημένων υπηρεσιών. Να πάψει να αποτελεί πηγή εγκληματικότητας, αταξίας ή μαύρης αγοράς μέρος των τυχερών παιχνιδιών. Να παρεμποδιστεί οποιαδήποτε σύνδεση με εγκληματικά στοιχεία ή στήριξη της παρανομίας.

Υπάρχουν κι άλλες σχετικές εισηγήσεις από πλευράς σας;

Εισηγούμαστε, μεταξύ άλλων, την προώθηση νέων προϊόντων με στόχο η αγορά να καταστεί βιώσιμη οικονομικά, την εισαγωγή αδειών B2B, τη δέσμευση των αδειούχων επί θεμάτων ασφαλούς παιχνιδιού και την εισαγωγή του financial blocking σε συνεργασία με τις τράπεζες, ώστε να αποκλείονται πελάτες τους που συμμετέχουν παράνομα σε στοιχηματική δραστηριότητα. Η εφαρμογή ενός αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου θα επιφέρει πολυεπίπεδα οφέλη τόσο στο επιχειρείν και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο όσο και στην πάταξη της παράνομης αγοράς, η οποία έχει καταστεί μάστιγα.

Σε ποιες πολιτικές και πρωτοβουλίες έχετε προβεί για τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος τόσο για τους παίκτες όσο και για την κοινωνία;

H Αρχή προχώρησε στην υιοθέτηση της στρατηγικής ασφαλούς παιχνιδιού για την περίοδο 2022 - 2025, η οποία βασίζεται στην προσέγγιση της δημόσιας υγείας και στοχεύει στην πρόληψη και την προστασία των παικτών και της κοινωνίας από τις επιβλαβείς συνέπειες του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών, αλλά και στην παροχή υποστήριξης και θεραπείας μέσω αποτελεσματικών παρεμβάσεων.

Τον Ιανουάριο του 2023, καταθέσαμε ενώπιον του Υπουργού Υγείας ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης επί του κινδύνου ή των διαταραχών συμπεριφοράς σε σχέση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, μεταξύ των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα εντός του ΓεΣΥ.

Επιπλέον, από τον Ιούνιο του 2023 υλοποιούμε το πρόγραμμα Γυναίκες και Τυχερά Παιχνίδια: Ενδυναμώνουμε τις γυναίκες, γεφυρώνουμε το χάσμα. Στόχος είναι η διαχείριση, εκ μέρους των γυναικών, συμπεριφορών που σχετίζονται με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.

Τι άλλο να περιμένουμε στο άμεσο μέλλον;

Εντός του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η εθνική πλατφόρμα καθολικού αυτοαποκλεισμού, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους παίκτες, οι οποίοι αισθάνονται ότι η ενασχόλησή τους με τη στοιχηματική δραστηριότητα δύναται να είναι προβληματική, να αποκλείσουν εαυτόν από όλες τις διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν. Επιπρόσθετα, η Αρχή θα θέσει προς δημόσια διαβούλευση το sustainable gambling standard, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί περαιτέρω το ρυθμιστικό πλαίσιο, πρωτίστως για την ασφάλεια των παικτών και της κοινωνίας, αλλά και για να διασφαλιστεί ακόμα πιο πολύ η βιωσιμότητα του τομέα. Στόχος, να τεθεί προς συζήτηση με τις ρυθμιστικές Αρχές των κρατών - μελών της ΕΕ, με απώτερο σκοπό τη μετεξέλιξή του σε διεθνές πρότυπο.

Δειτε Επισης

Megabet Plus