Χορηγία Κατηγορίας Εμπόριο

Mallouppas & Papacostas: Στις οικογένειες Μαλλούππα και Παπακώστα σχεδόν το 100% της εταιρείας

Οι Πόλυς Μαλλούππας και Ανδρέας Μαλλούππας, εκ των προτεινόντων της δημόσιας πρότασης που διατύπωσαν οι Πόλυς Μαλλούππας, Λίζα Μαλλούππα, Ανδρέας Μαλλούππας, Μαρία Μαλλούππα, Κώστας Παπακώστας και Χρυστάλλα Παπακώστα για απόκτηση μέχρι και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd ανακοίνωσαν ότι στις 29 Νοεμβρίου 2023, έχουν προβεί σε απόκτηση συνολικά 3.647.302 μετοχών της υπό εξαγορά εταιρείας μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών και συναλλαγών κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης στην τιμή των €0,25 ανά μετοχή, η οποία είναι ίση με την προτεινόμενη αντιπαροχή.

Οι εν λόγω μετοχές έχουν αποκτηθεί βάσει των ποσοστών κατανομής μετοχών που περιλαμβάνεται στο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2023, δηλαδή 75% από τον Πόλυ Μαλλούππα και 25% από τον Ανδρέα Μαλλούππα.

Συγκεκριμένα, ο Πόλυς Μαλλούππας έχει αποκτήσει 2.735.477 μετοχές της υπό εξαγορά εταιρείας και ο Ανδρέας Μαλλούππας 911.825 μετοχές.

Οι προαναφερόμενες μετοχές αφορούν τις μετοχές που κατέχονταν άμεσα από τους κ.κ. Σταύρο Γιαννάκη, Χαράλαμπο Γιαννάκη και Παναγιώτα Γιαννάκη, οι οποίοι είχαν ανέκκλητα δεσμευτεί να αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω συναλλαγών, το άμεσο ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του Πόλυ Μαλλούππα στην υπό εξαγορά εταιρεία έχει αυξηθεί από 37,246% σε 43,577% και το άμεσο ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του Ανδρέα Μαλλούππα στην υπό εξαγορά εταιρεία έχει αυξηθεί από 16,620% σε 18,731%.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχεται άμεσα από τους προτείνοντες της δημόσιας πρότασης έχει ανέλθει σε 39.518.641, που αντιπροσωπεύουν το 91,455% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας.

Δειτε Επισης

Έρευνα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επηρεάζουν αγρότες ξεκινά η Κομισιόν
O νέος κανονισμός περί μέτρων και σταθμών-Οφέλη για ιδιώτες και επιχειρήσεις
Πετρελαιοειδή: Πτώση στις συνολικές, αλλά άνοδος στις πωλήσεις από πρατήρια
Το καρδιογράφημα της τιμής του ελαιόλαδου στην Κύπρο... Η μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφηκε έως σήμερα
Στην Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ο Γιώργος Παπαναστασίου
Mallouppas & Papacostas: Πράσινο άναψε η Κεφαλαιαγορά για το Squeeze Out
Οι βραβευθείσες Υπεραγορές του Ομίλου Mas για το 2023
Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά και αυξημένος ανταγωνισμός για συγκεκριμένα προϊόντα
Αιγοπροβατοτρόφοι: Ξεκάθαρο το ευρωπαϊκό δικαστήριο-Όχι σε ενέργειες που θα βλάψουν το χαλλούμι
Οι λύσεις κλιματισμού της Samsung φέρνουν την επανάσταση στη θέρμανση κατοικιών