Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

ΕΚΚ: Διοικητικές κυρώσεις €6 εκ. τα τελευταία τρία χρόνια-Στόχος η πλήρης συμμόρφωση των εποπτευόμενων

Οι οντότητες που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αυξήθηκαν κατά 12% τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Καρατζιάς, σε ενημερωτικό σεμινάριο για δημοσιογράφους, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε τη συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων της Επιτροπής, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επιμέρους παρουσιάσεις από λειτουργούς των Τμημάτων Αδειοδότησης, Εκδοτών, Εποπτείας, Ερευνών και μία παρουσίαση γύρω από τις προσπάθειες της ΕΚΚ να συμβάλει στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Στόχος της ΕΚΚ, είπε ο κ. Καρατζιάς, είναι να καθιερωθεί η κυπριακή κεφαλαιαγορά ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους και ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς μέσω της άσκησης αποτελεσματικής εποπτείας που να διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών και την υγιή ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς.

Όπως σημείωσε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι εποπτευόμενες οντότητες αυξήθηκαν σε 837, από 746 το 2019, ενώ βρίσκονται υπό διαδικασία εξέτασης για αδειοδότηση περίπου 90 νέες εταιρείες.

Από τις 837, οι 252 είναι Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), 322 είναι Εταιρείες Διαχείρισης και Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων, με υπό διαχείριση κεφάλαια που ξεπερνούν τα €10,7 δισ.

Σημείωσε, ακόμα, ότι ο εποπτικός ρόλος της ΕΚΚ έχει διευρυνθεί με τους Παρόχους Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης (Crowdfunding), ενώ η ΕΚΚ εποπτεύει και το ΧΑΚ και ένα Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, τη «Νέα Αγορά» του ΧΑΚ. Εποπτεύει επίσης 52 εταιρείες με εισηγμένους τίτλους στο ΧΑΚ και 11 εκδότες τίτλων που διαπραγματεύονται σε άλλα χρηματιστήρια του εξωτερικού.

Επιπλέον, εποπτεύει 135 Παρόχους Διοικητικών Υπηρεσιών, ενώ είναι και η Αρμόδια Αρχή για τους Παρόχους Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων, τους οποίους εποπτεύει μόνο σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους σε θέματα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τέλος, ανέφερε ότι η ΕΚΚ διατηρεί το Κεντρικό Μητρώο Εμπιστευμάτων.

Ο κ. Καρατζιάς ανέφερε ότι κάτω από την αρμοδιότητα της ΕΚΚ έχουν περιέλθει και οι Πάροχοι Πανευρωπαϊκών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων, όπως και τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική εποπτεία, είπε ότι η ΕΚΚ αξιοποιεί εξειδικευμένα συστήματα που της επιτρέπουν να συμβαδίζει με τη ραγδαία ψηφιοποίηση του τομέα.

Επενδύει επίσης στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών της μέσω της χρήσης εξειδικευμένων συστημάτων, στο ανθρώπινο δυναμικό και σε νέα συστήματα εποπτείας που ενισχύουν την εποπτική υποδομή της ΕΚΚ και ενισχύουν τη συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά της. Βασική απόκτηση, είπε, αποτελεί ένα εξειδικευμένο σύστημα που αναλύει και παρακολουθεί το διαδικτυακό υλικό μάρκετινγκ και τις δραστηριότητες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης των ΚΕΠΕΥ.

Αναφορικά με τους εποπτικούς ελέγχους που διενεργεί η Επιτροπή, ο κ. Καρατζιάς σημείωσε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ύψους €6 εκ., εκ των οποίων τα €5,3 εκ. ήταν σε ΚΕΠΕΥ, ενώ €1 εκ. από αυτά ήταν πρόστιμο σε μία μόνο ΚΕΠΕΥ.

«Θέλω να τονίσω ότι οι ποινές δεν είναι αυτοσκοπός. Στόχος μας είναι η πλήρης συμμόρφωση των εποπτευόμενων, με όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι γι’ αυτό, πέραν των χρηματικών ποινών που επιβάλλει, η ΕΚΚ λαμβάνει κι άλλα μέτρα, όπως την ενδεχόμενη προσωπική ευθύνη των κύριων προσώπων που βρέθηκαν υπεύθυνοι για τη μη συμμόρφωση των ΚΕΠΕΥ.

Ανέφερε επίσης ότι η ΕΚΚ προωθεί τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και την ευαισθητοποίηση για την εκπαίδευση των επενδυτών, ενώ απευθύνει δημόσιες προειδοποιήσεις και συμμετέχει σε διάφορες εκστρατείες για ενημέρωση και προστασία του επενδυτικού κοινού.

Δειτε Επισης

Στο τεύχος Μαρτίου του περιοδικού IN Business: Βήμα και λόγος στη νεότερη γενιά των επιχειρήσεων
Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης εθνικός συντονιστής για την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών
Cyta: Η σημαντική κερδοφορία, οι τεχνολογικές πρωτιές και οι προθέσεις για την αγορά ενέργειας
Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ με σπάνιες παθήσεις μοιράστηκαν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους
Εκστρατεία «Ride to Green» υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Ναυτιλίας-Πού στοχεύει και οι συντελεστές
PwC Κύπρου: Ανθεκτικός ο τομέας των ακινήτων το 2023
In Business Awards 2023: Oι υποψήφιοι στην κατηγορία εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα(ESG-ΕΚΕ)
Έρευνα της EY Global Bank Risk Survey 2023: Ο ρόλος του CRO έχει επεκταθεί και εξελιχθεί
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος: Συζήτηση με θέμα «Ασφάλεια και μεταναστευτικές ροές»
EKO Kύπρου: Συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου-«Ενώνουμε δυνάμεις με ενέργεια για τη ζωή»