Αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από Scope-Στο ΒΒΒ+ από το ΒΒΒ με σταθερές τις προοπτικές

Στο BBB+, από BBB, αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ο γερμανικός οίκος Scope Ratings GmbH, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Η αναβάθμιση, σύμφωνα με τον γερμανικό οίκο, οφείλεται στα στέρεα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της Κύπρου, στις πολύ ευνοϊκές δημοσιονομικές προοπτικές της και στην πορεία του δημόσιου χρέους της, καθώς και στη μείωση των τρωτών σημείων του τραπεζικού τομέα.

Προκλήσεις για την κυπριακή οικονομία, όπως υπογραμμίζει, αποτελούν η μικρή, ανοικτή κυπριακή οικονομία, το μεγάλο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και ο αυξημένος δανεισμός.

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την άποψη του Scope ότι οι κίνδυνοι για τις αξιολογήσεις της Κύπρου είναι ισορροπημένοι κατά τους επόμενους 12 μέχρι 18 μήνες.

Ο Scope επιβεβαίωσε επίσης τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου στο S-2 με σταθερή προοπτική τόσο σε τοπικό όσο και σε ξένο νόμισμα.

Ειδικότερα, ο γερμανικός οίκος αναφέρει ότι η απόφαση του να αναβαθμίσει τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Κύπρου σε BBB+ από BBB αντανακλά την «πολύ ευνοϊκή πορεία του δημόσιου χρέους, η οποία έχει αποτέλεσμα μια σταθερή μείωση του επιπέδους του χρέους, υποστηριζόμενη από την ισχυρή ανάπτυξη, ανθεκτικές δημοσιονομικές επιδόσεις με επιστροφή σε δημοσιονομικά πλεονάσματα, ήδη από το τέλος του 2022 και δέσμευση για συνεχή δημοσιονομική πειθαρχία».

Αναφέρει επίσης ότι αντανακλά «τις καλύτερες από τις αναμενόμενες οικονομικές επιδόσεις, οι οποίες συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, εν μέσω του δυσμενούς εξωτερικού περιβάλλοντος και πληθωριστικών πιέσεων, με σταθερές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες χώρες, υποστηριζόμενες επίσης από την υγιή δυναμική των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τις δημόσιες επενδύσεις», στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επιπλέον, ο Scope αναφέρει ότι η αναβάθμιση οφείλεται και στην διαρκή βελτίωση που παρουσιάζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας, με μείωση του μεγέθους του τραπεζικού τομέα, συνολικά, καθώς και μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων δανείων, ακόμη και εν μέσω της πανδημίας της Covid-19 και του υψηλού κόστους ζωής, ενισχύοντας τα επίπεδα κεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Ωστόσο, ο γερμανικός οίκος αναφέρει ότι η αξιολόγηση ΒΒΒ+ περιορίζεται από τα χαρακτηριστικά της Κύπρου, όπως είναι «η μικρή, ανοικτή και εξαρτώμενη από το εξωτερικό οικονομία της, οι παρατεταμένες, αν και βελτιούμενες ευπάθειες στον τραπεζικό τομέα, όπως αντικατοπτρίζονται στα ακόμη αυξημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η υψηλή ευαισθησία σε κλυδωνισμούς, λόγω των μεγάλων μακροοικονομικών ανισορροπιών, που αντικατοπτρίζονται στα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, σε συνδυασμό με την αδύναμη εξωτερική θέση».

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποδέχθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 2023 τον Scope Ratings, ως νέο εξωτερικό φορέα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας", καθιστώντας τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας του γερμανικού οίκου αποδεκτές, βάσει του πλαισίου αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας του Ευρωσυστήματος (ECAF).

Μέχρι σήμερα η ΕΚΤ αποδεχόταν τις αξιολογήσεις των αμερικανικών οίκων Fitch, Moody’s και Standard and Poor’s και του καναδικού οίκου DBRS.

Δειτε Επισης

Στις ζημιές επέστρεψε την Τρίτη το ΧΑΚ
ΣΕΚ: Οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους απορρίπτει την πρόταση Παναγιώτου για το πέναλτι 12% στις συντάξεις
«Πράσινο» Ecofin στο αναθεωρημένο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου
Χολωμένος με κάποιους εκ των κοινωνικών εταίρων ο Παναγιώτου...«Προσδοκία που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί»
Προσωρινά εκτός λειτουργίας το σύστημα της υπηρεσίας χορηγιών και επιδομάτων του υπουργείου Οικονομικών
Γ. Καρούσος: Σημαντική η συνεργασία των δύο Δήμων επαρχίας Αμμοχώστου-Πρώτη συνεδρίαση ΕΟΑ
Στήριξη από Ε.Ε. στην δημογραφική αναζωογόνηση της υπαίθρου ζήτησε η Μαρία Παναγιώτου
Αναλογιστική μελέτη ενώπιον Συμβουλίου ΤΚΑ-Ψάχνουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση
Η Κύπρος στον προθάλαμο της κλίμακας «Α» των Fitch και S&P's μετά από 13 χρόνια
Ζητούν διευκρινίσεις επί της πρότασης Παναγιώτου για το πέναλτι 12% οι συντεχνίες