Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Monjasa: Σε ρότα βιωσιμότητας εφοδιασμένη με τις αρχές ESG

Tο 2016, η εταιρεία ανεφοδιασμού καυσίμων και δεξαμενόπλοιων Monjasa, η οποία συγκαταλέγεται στους 10 μεγαλύτερους προμηθευτές στον κόσμο, επέκτεινε τις εργασίες της στη Μεσόγειο, ανοίγοντας γραφείο στη Λεμεσό.

Έκτοτε, έχει προσαρμόσει σημαντικά τις δραστηριότητές της, προκειμένου να εναρμονίζονται ακόμα περισσότερο με τις αρχές ESG, θεμελιώδη συνιστώσα των οποίων αποτελεί το περιβάλλον και η προστασία του, σύμφωνα με τον general manager, Δώρο Μίτσιγκα και τη senior trader, Ράνια Σαμάν

Eισηγμένη σε ρότα βιωσιμότητας και εναρμονισμένη με τον διεθνή στόχο για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, η Monjasa αναγνωρίζει την καθοριστική σημασία της εφαρμογής sustainable πρακτικών, καθώς ταυτόχρονα επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά της στο μεταβαλλόμενο τοπίο της ναυτιλίας.

Εξάλλου, ο πράσινος στόχος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για το 2050 δεν αποτελεί απλώς μια περιβαλλοντική απαίτηση, αλλά συνεπάγεται τεράστιες αλλαγές και επηρεάζει τις αποφάσεις των επενδυτών σχετικά με τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση.

«Ήδη έχει παρατηρηθεί στην αγορά ότι όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία στις εκθέσεις ESG των εταιρειών τόσο μεγαλύτερα είναι και τα κέρδη τους, ενώ χωρίς τη σωστή διακυβέρνηση και την εναρμόνιση σε θέματα sustainability θα καθίσταται μη βιώσιμη η συνεργασία με άλλες εταιρείες αλλά και η ευκαιρία για προσέλκυση χρηματοδότησης», εξηγεί ο κ. Μίτσιγκας στην κοινή συνέντευξη με την κ. Σαμάν που ακολουθεί.

Πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία. Πώς προέκυψε η επιλογή της Κύπρου για επέκτασή της;

Δώρος Μίτσιγκας: Η Monjasa ιδρύθηκε το 2002 στη Δανία. Με στόλο 30 δεξαμενόπλοιων υπηρετούμε την παγκόσμια ναυτιλία, κυρίως προσφέροντας υπηρεσίες πετρελεύσεων (προμήθεια καυσίμων πλοίων) αλλά και άλλες που αποσκοπούν στη διαχείριση και βελτιστοποίηση των αγορών καυσίμων πλοίων από τους πελάτες μας.

Ανέκαθεν υπήρχε η πρόθεση να έχουμε φυσική παρουσία στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα στην Κύπρο, καθώς πιστεύαμε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως περιφερειακή έδρα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, δεδομένης και της αναπτυσσόμενης ναυτιλιακής και ενεργειακής βιομηχανίας.

Μέσα στα επτά χρόνια παρουσίας μας εδώ, διευρύναμε το πελατολόγιό μας με αποτέλεσμα να ανταγωνιζόμαστε σήμερα στις διεθνείς αγορές σε πέραν των δύο εκατομμυρίων τόνων ετησίως.

Επίσης, η κυπριακή εταιρεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές των εταιρειών που δραστηριοποιούνται υπεράκτια στην έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο.

Πώς έχει επηρεάσει τον τομέα σας η αλλαγή στις εμπορικές ροές καυσίμων λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία;

Δ.Μ.: Οι κυρώσεις του δυτικού κόσμου στη Ρωσία επέφεραν σημαντικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Συγκεκριμένα, η αναδιοργάνωση των εισαγωγών αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών επέφερε την αύξηση στα τονομίλια και στους ναύλους, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την άνοδο στις τιμές των καυσίμων.

Αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο κυρώσεων του παγκοσμίου εμπορίου απαιτεί ταχύτητα και λειτουργική αποδοτικότητα σε θέματα λήψεως αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλίσουμε συμμόρφωση συναλλαγών και προμηθειών.

Ωστόσο, αποτελεί διαχειρίσιμη πρόκληση για εταιρείες όπως τη δική μας, η οποία βρίσκεται σε ηγετική θέση στον κλάδο όσον αφορά τη συμμόρφωση, δεδομένων και των ετών επένδυσης σε μέτρα διακυβέρνησης.

Σε σχέση με τη συμμόρφωση, ποιες είναι μερικές από τις δράσεις που ακολουθείτε ως Monjasa για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος και την εκπλήρωση των ESG στόχων που θέτετε;

Ράνια Σαμάν: Πέρα από τα καλά θεμελιωμένα συστήματα διαχείρισης ISO, που διασφαλίζουν ενημερωμένες διαδικασίες σε όλες τις περιβαλλοντικές πολιτικές και δράσεις μας, μπορούμε να απαριθμήσουμε αρκετές άλλες που αφορούν στους στόχους ESG.

Καταρχάς, το πλαίσιο ευθύνης που έχουμε ως εταιρεία περιλαμβάνει την εκτίμηση του ουσιαστικού αντικτύπου μας στο περιβάλλον και θέλουμε να είμαστε διαφανείς σχετικά με αυτό. Για παράδειγμα, έχουμε δημιουργήσει μεθόδους και εκθέσεις μέτρησης εκπομπών άνθρακα για εμάς και τους πελάτες μας, σύμφωνα με το GHG Protocol, με τη δέσμευση να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές.

Ως αναγνώριση, έχουμε λάβει το βραβείο Deloitte Best Managed Company 2022 και την εμπιστοσύνη από τοπικές Αρχές και ναυτικές δυνάμεις για τη διεξαγωγή ασκήσεων αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων σε διάφορα σημεία ανά τον κόσμο.

Είναι, πιστεύετε, εφικτός ο στόχος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για μηδενικές εκπομπές με ορίζοντα το 2050;

Ρ. Σ.: Η πρόσφατη αναθεωρημένη στρατηγική του IMO για απαλλαγή της βιομηχανίας από τον άνθρακα προωθεί σημαντικά τη βιομηχανία παραγωγής πράσινων καυσίμων, ωστόσο, απαιτούνται πιο συγκεκριμένες και δεσμευτικές απαιτήσεις για να διασφαλιστεί μια ευρεία μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στα εναλλακτικά για τον παγκόσμιο εμπορικό στόλο.

Αυτοί οι κανονισμοί αναμένεται να παρουσιαστούν το 2025 με εφαρμογή το 2027, κάτι που αναμένουμε να κατευθύνει την αγορά προς τη σχεδίαση και προώθηση των απαιτούμενων επενδύσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη των πράσινων καυσίμων.

Πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος για στενότερη συνεργασία μεταξύ προμηθευτών, ναυτιλιακών εταιρειών και κυβερνήσεων καθώς και θεσμών σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε ο στόχος αυτός να καταστεί εφικτός.

Ποιες αλλαγές προβλέπει η Monjasa στον τομέα ανεφοδιασμού καυσίμων το 2024;

Δ.Μ.: Όπως και το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, έτσι και για το 2024, εκτιμούμε ότι στην αγορά θα συνεχίσει να επικρατεί περιορισμένη ζήτηση καυσίμων, σύμφωνα και με τις συνολικές προβλέψεις του παγκόσμιου εμπορίου.

Επιπλέον, αναμένουμε ότι οι αγορές καυσίμων πλοίων θα παραμείνουν ευμετάβλητες λόγω εξωτερικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων γεωπολιτικών εξελίξεων που σχεδόν πάντα είναι αλληλένδετες με τις ταραχές που χαρακτηρίζουν τις παγκόσμιες εμπορικές ροές και τους νόμους της ζήτησης και της προμήθειας.

Σίγουρα, η ένταξη της ναυτιλίας στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) σταδιακά από το 2024 - που θα απαιτεί από τις ναυτιλιακές εταιρείες να αγοράζουν δικαιώματα για τις εκπομπές αερίων που εκλύουν τα πλοία τους - θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή.

Αναμένουμε να δούμε τι αλλαγές θα επιφέρει αυτή η εξέλιξη στη δυναμική της ζήτησης και της προμήθειας υφιστάμενων αλλά και εναλλακτικών καυσίμων, ανάλογα με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτών αλλά και τα χρονοδιαγράμματα που τρέχουν πέραν του 2024.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια για την εταιρεία;

Δ.Μ.: Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του παγκόσμιου εμπορίου και ο μετασχηματισμός της πράσινης ναυτιλίας επιφέρουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για προμηθευτές καυσίμων πλοίων, όπως η Monjasa. Ως προμηθευτής αλλά και ως πλοιοκτήτρια εταιρεία, πρωταρχικός μας στόχος είναι η συνεχής εκμάθηση και γνώση.

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας στα αναδυόμενα ζητήματα όσον αφορά τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Στην πορεία, και πάντα σε διάλογο με την αγορά, πρόθεση μας είναι να αποτελούμε με υπευθυνότητα εφοδιαστικό συνεργάτη κατά τρόπο που θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου, αλλά και στην αποτελεσματικότητα της πράσινης μετάβασης της ναυτιλίας.

FACTS & FIGURES

  • Ίδρυση: Δανία, 2002
  • Συνολικά έσοδα Monjasa: 5.5 δισ. δολάρια (2022)
  • Τόνοι καυσίμων: 6.4 εκατ. ανά την παγκόσμια αγορά (2022)
  • Γραφεία ανά τον κόσμο: 14
  • Αριθμός προσωπικού: 400+ άτομα σε ξηρά και θάλασσα, 19 εκ των οποίων εργάζονται στα γραφεία σε Αθήνα και Λεμεσό

Δειτε Επισης

Ο όμιλος Υπεραγορών MAS φέρνει στους μικρούς αγωνιστές τη χαρά, με χρώματα αγάπης
Η Harman Kardon παρουσίασε στο κοινό των Αρχιτεκτονικών Βραβείων τα νέα της ηχεία
Πνευματικά Δικαιώματα: Τα κριτήρια που καθορίζουν τις αμοιβές
DHD Insurance: Ενημερωτική ημερίδα για την αξιολόγηση κινδύνων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις
Αμοιβές καλλιτεχνών: Έτοιμα τα μαγαζιά να συνεργαστούν-Ποιες οι κόκκινες γραμμές
Όλα όσα έγιναν στα 2α Κυπριακά Βραβεία Αρχιτεκτονικής (photos)
Πνευματικά δικαιωμάτα: Oι συμφωνίες, οι διαφωνίες και ο κομβικός ρόλος μιας απούσας Βουλής
Ειρήνη Μυλωνά-Χρυσοστόμου: Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων βασικό κομμάτι της βιομηχανίας
Μ. Παναγίδης: Η Πνευματική Ιδιοκτησία είναι συνυφασμένη με το επιχειρείν
Το ARIS A Really Inspiring Space υποδέχεται την XM ως χορηγός