Δέσμευση για μείωση κόστους ηλεκτρισμού στις επιχειρήσεις- «Από τα μεγαλύτερα βάρη που αντιμετωπίζουν»

Νέα δέσμευση ότι η Κυβέρνηση θα προσπαθήσει μέσα από βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα να μειώσει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα κόστη για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες, έδωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, προσφωνώντας την εκδήλωση για την έναρξη της εβδομάδας Βιομηχανίας.

Η συνεισφορά του βιομηχανικού κλάδου στο κυπριακό ΑΕΠ, παρά τις συνεχόμενες προκλήσεις των τελευταίων ετών, αυξήθηκε από 8,1% το 2020 στο 8,5% το 2022. Παράλληλα, η απασχόληση στον τομέα το 2022 ανέβηκε στο 9% του εργατικού δυναμικού, από 8,1% το 2020, ενώ οι εξαγωγές το 2022 είχαν διαμορφωθεί στο €1,6 δισεκατομμύριο.

Τόσο στον χαιρετισμό του όσο και σε δηλώσεις μετά την εκδήλωση, ο κ. Παπαναστασίου αναγνώρισε ότι λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα από τα μεγαλύτερο βάρη που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες.

«Πιστεύω ότι στις βιομηχανίες ένα από τα υψηλότερα κόστη είναι η ηλεκτρική ενέργεια και εμείς θα προσπαθήσουμε ότι θα εξεύρουμε τους τρόπους είτε βραχυπρόθεσμα είτε μεσοπρόθεσμα να δώσουμε λύσεις στις βιομηχανίες, ώστε να μπορέσουν να είναι κερδοφόρες να είναι βιώσιμες και όχι μόνο αλλά να έρθουν και άλλες βιομηχανίες παραγωγής στη Κύπρο», τόνισε.

Στην ομιλία του, ο κ. Παπαναστασίου ανέδειξε μεταξύ άλλων, το σχέδιο φωτοβολταϊκών για επιχειρήσεις, το οποίο αρχικά ξεκίνησε για στήριξη των ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε για όλες τις επιχειρήσεις.

Όπως είπε, στο νέο σχέδιο επιτρέψαμε να υπάρχει εικονικός συμψηφισμός λογαριασμού, με την ισχύ από τα 150 kilowatt να αυξάνεται στο 0,5 Megawatt χωρίς αποθήκευση, ενώ η ισχύς του σχεδίου από 0,5 MW έχει πάει σε 1 MW με αποθήκευση.

“Αυτό το σχέδιο δίνει μια καλή ώθηση για εκείνους που μπορούν να το επιλεξουν για σκοπούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά παράλληλα και ιδιοκατανάλωσης και αυτό αντιλαμβανόμενοι ότι το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κόστη για τις επιχειρήσεις», είπε.

€14,4 εκατ. για μετάβαση στην κυκλική οικονομία

Ο κ. Παπαναστασίου είπε ακόμη ότι σημαντικό κομμάτι της Βιομηχανικής μας Πολιτικής μέχρι το 2030 αποτελούν και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε για τη μετατροπή της οικονομίας μας σε πράσινη και κυκλική.

Για τον σκοπό αυτό, είπε, τα Υπουργεία Ενέργειας και Γεωργίας, μαζί με το Υφυπουργείο Έρευνας, έχουν συνεργαστεί για ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, στο πλαίσιο της αξιόλογης δουλειάς που γίνεται στην Τεχνική Επιτροπή 10, του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Σημείωσε ακόμη ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ήδη ετοιμάσει προσχέδιο του Οδηγού του Σχεδίου, το οποίο βρίσκεται πλέον ενώπιον της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής, για τελική αξιολόγηση και έγκριση. Όπως είπε ο στόχος είναι η προκήρυξη του σχεδίου στις αρχές του 2024, που αφορά σε χορηγίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού ύψους €14,4 εκατ, για την υλοποίηση επενδύσεων, που θα τους επιτρέψουν να μεταβούν σε ένα κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Μέσω του Σχεδίου, είπε, αναμένεται ότι θα λάβουν στήριξη πέραν των 40 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης τις 400.000 ευρώ και ένταση ενίσχυσης που φτάνει το 50% της επένδυσης.

Εξάλλου, μιλώντας εκ μέρους του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Κώστας Χατζηπαναγιώτου ανέφερε ότι η μετάβαση σε μια πράσινη κυκλική οικονομία αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για μια σύγχρονη και αποδοτική Ευρώπη ως προς τη χρήση των πόρων και των αποβλήτων.

Η συνεργασία μας με το Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας για τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία στο πλαίσιο μιας κλιματικής ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας είναι σημαντική, καθώς έχουν καθοριστεί στέρεοι πυλώνες και χρονοδιαγράμματα προς υλοποίηση, πρόσθεσε.

Το σχέδιο δράσης, κατέληξε, έχει στόχο στο να συμβάλει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, προάγοντας όμως και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και στηρίζοντας τον κυκλικό σχεδιασμό των παραγωγικών διαδικασιών και προϊόντων και τον αποδοτικότερο τρόπο κατανάλωσής τους.

Σχέδια €110 εκατ. εντός 2023 και 2024

Παράλληλα, ο Χρίστος Φωτιάδης Διευθυντής Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Εμπορίου, αναφέρθηκε στις πρόνοιες τους νέα Βιομηχανικής Πολιτικής 2019 – 2030 και την πρόοδο στην εφαρμογή της, με στόχο την αύξηση στην συνεισφορά του κλάδου στην οικονομία και η περαιτέρω ενίσχυση της καινοτομίας και η αύξηση των εξαγωγών.

Όπως είπε, οι εξαγωγές είναι γεγονός ότι σημείωσαν μια τεράστια αύξηση από €962 εκατ. το 2016 έχουν φτάσει στο €1,6 δις. το 2022 καταγράφοντας μα αύξηση 14,5% στην εν λόγω περίοδο, ενώ το πρώτο εξάμηνο φέτος παρατηρείται ετήσια αύξηση 6%.

Ο κ. Φωτιάδης αναφέρθηκε στα σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού €110 εκατ. περίπου  που θα υλοποιηθούν αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο μέχρι και το τέλος του 2024.

Πρόκειται για το σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων με €17 εκατ. το σχέδιο νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας με €10 εκατ., το σχέδιο εξοικονομώ/αναβαθμίζω τις κατοικίες με €40 εκατ., που ενισχύει έμμεσα και τις επιχειρήσεις

Επίσης αναμένεται το σχέδιο χορηγιών για δημιουργία, εκσυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης ή και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με €3 εκατ., το σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων με €10 εκατ, το σχέδιο για μεταποίηση και εμπορία στον τομέα της γεωργίας (καθεστώς 4.2) με €10 εκατ. ενώ ως νέο σχέδιο περιλήφθηκε το σχέδιο για δημιουργία και ανάπτυξη συμπράξεων (clusters) με €5 εκατ.

Όσον αφορά στο σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία, ύψους €14,4 εκατ., ο κ. Φωτιάδης τόνισε πως το Υπουργείο ετοίμασε το πρώτο προσχέδιο και έχει λάβει τα σχόλια από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημείωσε ωστόσο ότι επειδή το σχέδιο συνδέεται με τον Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπάρχει ο χρονικός προσδιορισμών των δράσεων, προσθέτοντας ότι πρέπει μέχρι τον Ιούνιο του 2026, εφόσον δεν δοθεί παράταση όχι μόνο να υλοποιηθούν αλλά να καταβληθούν οι χορηγίες.

Δειτε Επισης

Ηλεκτρική διασύνδεση: Παρουσίασε νέα στοιχεία και ζήτησε επαναξιολόγηση της απόφασης της ΡΑΕΚ ο ΑΔΜΗΕ
Πράσινη μετάβαση στον πολιτισμό: Νέα προκήρυξη σχεδίου, θα παρουσιαστεί σε φορείς του χώρου
Νέα αύξηση στις τιμές πετρελαίου-Αναπτερώνονται οι ελπίδες για μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ
Στα χέρια της Κ.Δ. η μελέτη κόστους-οφέλους για την ηλεκτρική διασύνδεση...«Θα αναμένουμε την αξιολόγηση»
ΑΔΜΗΕ: Παραδίδει στον Γ. Παπαναστασίου την πλήρη μελέτη ανάλυσης κόστους-οφέλους για την ηλεκτρική διασύνδεση
Κέρδη για το πετρέλαιο μετά τη μείωση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ
Πετρέλαιο: Συνεχίζεται το πτωτικό σερί στις τιμές-Πώς διαμορφώθηκαν
Καυτός Ιούλης για τα ενεργειακά-Προς ξεκαθάρισμα...λογαριασμών για τερματικό και ηλεκτρική διασύνδεση
Γιώργος Παπαναστασίου: Η ΑΗΚ πρέπει να αλλάξει- Tον Ιούλιο του 2025 η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού
Great Sea Interconnector: Οι εκκρεμότητες, οι εξελίξεις που τρέχουν και οι μεγάλες ανησυχίες