Ecliptic Defence and Space: Βάζει δυναμικά την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη των διαστημικών αναπτύξεων

Μέσω της νεοσύστατης Κυπριακής εταιρείας Ecliptic Defence and Space με έδρα την Λευκωσία, η Κύπρος κάνει ένα γιγαντιαίο άλμα στην ανάπτυξη της εγχώριας διαστημικής τεχνολογίας και αναδύεται ως σημαντικός παίκτης στην περιοχή, αλλά και παγκοσμίως στην αλυσίδα εφοδιασμού (supply chain) της αγοράς του διαστήματος.

Η Ecliptic Defence and Space, είναι μια πρωτοποριακή startup, η οποία δεσμεύεται να προσφέρει συστήματα υψηλής τεχνολογίας (hardware) τόσο για τις διαστημικές αποστολές των επόμενων δορυφόρων όσο και για τον κρίσιμο τομέα της άμυνας.

Η εταιρεία ιδρύθηκε από έμπειρους μηχανικούς με πολυετή εμπειριά που αποκτήθηκε στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύοντας στο να συνεισφέρουν σημαντικά στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια διαστημική και αμυντική βιομηχανία, και ταυτόχρονα στο να προωθήσουν την τεχνολογική και βιομηχανική πρόοδο, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Η Ecliptic θέτοντας στο επίκεντρο των αναπτύξεων της, τις τεχνολογίες των Ραδιοσυχνοτήτων και Μικροκυμματικής (RF και Microwave technologies) και υποστηριζόμενη από ισχυρή βιομηχανική και ερευνητική εμπειρογνωμοσύνη με πλούσια μηχανική εμπειρία σε ποικίλους τομείς της μηχανικής, είναι πλήρως εξοπλισμένη για την παροχή υψηλής ποιότητας διαστημικών και αμυντικών λύσεων. Οι λύσεις που αναπτύσσονται από τους μηχανικούς της Ecliptic, προορίζονται για τις ανάγκες των Διεθνών Διαστημικών Οργανισμών που κατασκευάζουν και συναρμολογούν δορυφόρους, καθώς και για τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών στρατευμάτων.

Συγκεκριμένα, η Ecliptic Defence and Space είναι η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο που επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη end-to-end καινοτομικών συστημάτων που σκοπό έχουν την αντικατάσταση της υφιστάμενης τεχνολογίας και την ενσωμάτωση τους σε δορυφόρους της επόμενης γενιάς, διαστημόπλοια εξερεύνησης του ηλιακού συστήματος και προσεδαφιστές πλανητών. Τα συστήματα αυτά αφορούν τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σε δορυφόρους, δορυφορικά συστήματα ραντάρ, ραδιομέτρησης, τηλεμετρίας, απομακρυσμένης ανίχνευσης και συστήματα προσεδάφισης.

ecliptic

CEO/ Technical Director: Ανδρέας Παπαναστασίου & Business Development Director: Μαρία Κωνσταντίνου, Ecliptic Defence and Space

Πέραν της διαστημικής αγοράς, οι τεχνολογίες Ραδιοσυχνοτήτων και Μικροκυμματικής μπορούν να εφαρμοστούν και για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή προηγμένων συστημάτων αμυντικής φύσεως για την προστασία κρατών και των κρίσιμων υποδομών τους. Οι λύσεις που προσφέρονται μπορούν εγκατασταθούν πάνω σε επίγειες, εναέριες και θαλάσσιες πλατφόρμες.

Η εταιρεία Ecliptic Defence and Space μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την εναρξη των δραστηριοτήτων της, κατάφερε να εξασφαλίσει συμβόλαια για πολλαπλές αναπτύξεις διαστημικών και αμυντικών προϊόντων, έχοντας ως υποεργολάβους και τελικούς πελάτες δύο από τους μεγαλύτερους Space System Integrators δορυφόρων, όπως είναι η Thales Alenia Space και η Airbus.

Είνα σημαντικό να αναφερθεί ότι στους προσεχείς μήνες η Ecliptic θα προχωρήσει στην πιστοποίηση των πρώτων διαστημικών της προϊόντων στην Κύπρο κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Κύπρος πολύ σύντομα θα διαθέσει στην διαστημική αγορά τα πρώτα της διαστημικά προϊόντα, εξ’ ολοκλήρου σχεδιασμένα και κατασκευασμένα εγχώρια.

Τα προϊόντα που αναπτύσσονται και τα οποία πολύ σύντομα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των επόμενων διαστημικών αποστολών, φέρουν μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες και προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά διαστήματος, καθώς αυξάνουν σημαντικά τις δυνατότητες των δορυφόρων πάνω στους οποίους εγκαθίστανται. Αναμένεται λοιπόν ότι οι αναπτύξεις αυτές θα προσελκύσουν επιπρόσθετους τελικούς χρήστες και κατασκευαστές διαστημικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο κάτι που θα ενισχύσει περισσότερο την εγχώρια ανάπτυξη και θα τοποθετήσει την Κύπρο στο παγκόσμιο χάρτη των διαστημικών αναπτύξεων.

Οι μηχανικοί της Ecliptic είναι υψηλής εξειδίκευσης και αναλαμβάνουν έργα και συνεργάζονται στενά με τοπικούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους φορείς για την προώθηση της τεχνολογικής, ερευνητικής και οικονομικής ανάπτυξης. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της Ecliptic έχουν εύρος από το requirements definition μέχρι τον σχεδιασμό, και από την ανάπτυξη πρωτοτύπoυ μέχρι το space qualification και την παράδοση του προϊόντος στον τελικό χρήστη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί το γεγονός ότι η εταιρεία λειτουργεί ως μαγνήτης για την επαναπατρισμό υψηλά εξειδικευμένων μηχανικών που διαπρέπουν σε σχετικούς τομείς στο εξωτερικό και ιδίως σε μεγάλες βιομηχανικές χώρες. Η επιστροφή αυτής της πολύτιμης εμπειρογνωμοσύνης στην Κύπρο (λόγω των προηγούμενων συμμετοχών τους σε προηγμένα διαστημικά και άλλα έργα στο εξωτερικό) μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμος κρίκος για την προώθηση και εμβάθυνση διεθνών συνεργασιών.

Την ίδια ώρα, το υψηλό αυτό δυναμικό μπορεί να προσδώσει σημαντικά οφέλη τόσο στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού και στην αύξηση των εξαγωγών του όσο και στην προαγωγή υψηλής τεχνολογίας, στην εμβάθυνση των διεθνών διπλωματικών σχέσεων του νησιού και φυσικά στην δημιουργία δεκάδων έως εκατοντάδων θέσεων εργασίας προστιθέμενης αξίας.

Συνεπώς, προωθώντας την πολιτική του επαναπατρισμού επιστημόνων, η Ecliptic επιδιώκει να διαδραμάτισει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση τοπικών αλλά και περιφερειακών διαστημικών τεχνολογικών προκλήσεων. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η ενθάρυνση αλλά και η καθοδήγηση της επόμενης γενιάς μηχανικών που θα αναλάβουν τα ηνία ενός μακροπρόθεσμου πλάνου τεχνολογικής ανάπτυξης.

ecliptic2

Το στρατηγικό όραμα της εταιρείας, εστιάζεται πρωτίστως στη δημιουργία μιας full-scale space qualified τεχνολογικής, κατασκευαστικής και παραγωγικής υποδομής μεγάλης κλίμακας. Αυτό το όραμα, αντανακλά την αφοσίωσή της εταιρείας στην εγκατάσταση μιας ισχυρής και αυτάρκους στρατηγικής υποδομής δοκιμών και κατασκευής διαστημικών συστημάτων που να εξασφαλίζει τα ψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ακρίβειας.

Με την εγκατάσταση μιας τέτοιας στρατηγικής υποδομής στην Κύπρο,η Ecliptic υπερβαίνει τις απαιτήσεις της ταχέως εξελισσόμενης διαστημικής βιομηχανίας και καθιστά την Κύπρο αυτάρκη σε καινοτόμες διαστημικές αλλά και αμυντικές τεχνολογίες. Επιπρόσθετα, ενισχύεται η θέση του νησιού στον παγκόσμιο χάρτη ως τον κύριο παίκτη στις διαστημικές RF & Microwave τεχνολογίες, ικανές να παρέχουν πρωτοποριακές λύσεις και να συμβάλουν στην ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα της τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης σε εγχώριο επίπεδο.

Επομένως, θεωρείται πολύ σημαντική η ενθάρρυνση και η θερμή εισήγηση στους επενδυτές στην Κύπρο να συμπεριλάβουν ένα μερίδιο του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Αν εκχωρήσουν ένα μέρος του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου στη διαστημική τεχνολογία, κατανέμουν το ρίσκο μεταξύ ποικίλων τομέων (diversification), που αποτελεί τον κύριο πυλώνα των έξυπνων επενδύσεων. Έτσι, οι επενδυτές δεν μετριάζουν μόνο τους κινδύνους που εγκυμονούν, αλλά κυριότερα βάζουν τον εαυτό τους σε πλεονεκτική θέση με το να εξασφαλίσουν μεγαλύτερα κέρδη και σημαντικότατες αποδόσεις που προκύπουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες στον τομέα του διαστήματος. Να μην αγνοείται επίσης το γεγονός ότι οι διαστημικές τεχνολογίες αναμένεται να διαδραματίσουν ένα μετασχηματιστικό ρόλο στον τρόπο που ζούμε και που αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία, στα επόμενα χρόνια.

"Στην Ecliptic Defence and Space, επιδιώκουμε να υπερβούμε τα όρια της τεχνολογίας, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις, ικανές να καλύψουν τα κενά στους κρίσιμους τομείς του διαστήματος και της άμυνας, να υπερβούμε τα πρότυπα της βιομηχανίας και, συνεπώς να παρέχουμε στους τελικούς χρήστες ανώτερη απόδοση (superior system performance)".

Δειτε Επισης

Απολογήθηκε ο CEO της Crowdstrike για το blackout-Επανέρχονται τα συστήματα
Microsoft: Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα, συνεχίζουν να επηρεάζονται εφαρμογές και υπηρεσίες
Microsoft: Λαμβάνει μέτρα για διόρθωση της βλάβης που επηρεάζει επιχειρήσεις παγκόσμια
Η Microsoft έβγαλε... off αεροπορικές, τράπεζες, χρηματιστήρια παγκοσμίως-Καταιγισμός από βλάβες
Καριέρα στην κανονιστική τεχνολογία-Γιατί οι επαγγελματίες επιλέγουν να εργάζονται στην Complytek
Τρεις Κύπριοι φοιτητές στους παγκόσμιους ψηφιακούς ηγέτες του αύριο
Ανοίγει ο δρόμος για συνεργασία Κύπρου-Ιαπωνίας σε τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική-Η συμβολή του ΙδΕΚ
Google: Ετοιμάζει deal για εξαγορά της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Wiz έναντι $23 δις
Το Ad Tag Global Group του «Γκουρού του Digital» στην αγορά της Κύπρου με κεντρικά γραφεία στη Λάρνακα
Ικανοποίηση TechIsland για το νέο πλαίσιο για την Μπλε Κάρτα-Τι δηλώνει ο Βαλεντίνος Πολυκάρπου