Ανακατατάξεις στη μετοχική σύνθεση της Πολυκλινικής Υγεία-Μπαίνει η ECM Partners Inc

Σε απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Πολυκλινικής Υγεία προχώρα η Netlana Investments Ltd, μέσω της Mildena Investments Ltd, εταιρείας δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει εμπορική δραστηριότητα και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Netlana Investments Ltd.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού(ΕΠΑ), η Netlana Investments Ltd δραστηριοποιείται στις επενδύσεις και ανήκει στη Nestlik Investment Ltd (όχημα ειδικού σκοπού), η οποία ανήκει στην ECM Partners Cyprus Ltd, η οποία ελέγχεται από την ECM Partners Inc.

Η ECM Partners Inc αποτελεί θεσμική εταιρεία επενδύσεων, που επικεντρώνεται στην εξαγορά στόχων οι οποίοι είναι σε κάποια οικονομική και λειτουργική ύφεση και με την εφαρμογή εξειδικευμένων λειτουργικών, οικονομικών και άλλων πολιτικών και διαδικασιών, καθώς και με την επένδυση ιδίων κεφαλαίων, αποσκοπεί να καταστήσει αυτούς τους στόχους σε κερδοφόρες και λειτουργικά αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται πως η Πολυκλινική Υγεία εντάχθηκε πρόσφατα στο ΓΕΣΥ.

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσια την ανακοίνωση της Επιτροπής Προστάσιας Ανταγωνισμού(ΕΠΑ):

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Πολυκλινική Υγεία Δημόσια Εταιρεία Λτδ από τη Netlana Investments Ltd, μέσω της Mildena Investments Ltd.

Η Netlana Investments Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στις επενδύσεις και ανήκει στη Nestlik Investment Ltd (όχημα ειδικού σκοπού), η οποία ανήκει στην ECM Partners Cyprus Ltd, η οποία ελέγχεται από την ECM Partners Inc.

Η ECM Partners Inc αποτελεί θεσμική εταιρεία επενδύσεων, που επικεντρώνεται στην εξαγορά στόχων οι οποίοι είναι σε κάποια οικονομική και λειτουργική ύφεση και με την εφαρμογή εξειδικευμένων λειτουργικών, οικονομικών και άλλων πολιτικών και διαδικασιών, καθώς και με την επένδυση ιδίων κεφαλαίων, αποσκοπεί να καταστήσει αυτούς τους στόχους σε κερδοφόρες και λειτουργικά αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες επιχειρήσεις.

Η Mildena Investments Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει εμπορική δραστηριότητα και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Netlana Investments Ltd.

Η επιχείρηση στόχος στην προτεινόμενη συγκέντρωση είναι η Πολυκλινική Υγεία Δημόσια Εταιρεία Λτδ που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένης σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η επιχείρηση στόχος δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της εταιρειών στην αγορά παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού νοσοκομείου.

Δειτε Επισης

Στο τεύχος Απριλίου του περιοδικού GOLD: Living the American Dream
Fooderloo: Ένα καινοτόμο app που μειώνει το food waste και εξοικονομεί χρήματα στις επιχειρήσεις
Και εγένετω Σύνδεσμος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Κύπρου(CCA)-Ποια η αποστολή του
Σημαντικές πρωτοβουλίες ΕΚΚ για ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέων
Century Travel Group και Goget Retail Microfinance σε μια συνεργασία προς όφελος του Κύπριου ταξιδιώτη
Διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €360,000 στην ΚΕΠΕΥ MCA Intelifunds από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Ενισχύει τη συνεργασία του με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας το ΚΕΒΕ
Επιτυχής επαναπιστοποίηση Διεθνών Προτύπων της Kition Ocean Port
Το «Ποδηλατώ για ένα ευρώ με τη Μαρίνα Θεοδώρου 2024» συμπλήρωσε 600 χλμ προσφοράς
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού με χρυσό χορηγό τα Holland & Barrett