ΚΤΚ: Διατηρεί το ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφάλειας σε 1% για Ιούνιο 2024

Διατηρεί το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφάλειας στο 1% με ημερομηνία εφαρμογής τις 2 Ιουνίου 2024 η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΤΚ αναφέρει ότι, σύμφωνα με τους περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμους του 2015 έως 2022, έκρινε κατάλληλο όπως διατηρήσει το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας (CCyB) στο 1%, ποσοστό που υιοθετήθηκε με βάση την τελευταία απόφαση της ΚΤΚ ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2023. Το εν λόγω ποσοστό εφαρμόζεται από τις 2 Ιουνίου 2024.

Τον Ιούνιο, η ΚΤΚ είχε αποφασίσει να προχωρήσει με αύξηση του ποσοστού του CCyB από 0,5% σε 1% με ημερομηνία εφαρμογής από τις 2 Ιουνίου 2024. Όπως είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της τότε, η αξιολόγηση για σκοπούς λήψης της πιο πάνω απόφασης, έγινε στη βάση ολιστικής προσέγγισης βασισμένης σε ποσοτικά εργαλεία, δηλαδή σύνολο δεικτών, σε ποιοτική ανάλυση καθώς και στην αρχή της καθοδηγούμενης διακριτικής ευχέρειας (Guided Discretion), όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) μέσω της Σύστασης ΕΣΣΚ/2014/1 σχετικά με την καθοδήγηση για τον καθορισμό των ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας.

Το σημερινό ποσοστό CCyB ανέρχεται σε 0%, ενώ, μετά από απόφαση που λήφθηκε τον Δεκέμβριο 2022 και επαναβεβαιώθηκε τον Απρίλιο 2023, από τις 30 Νοεμβρίου 2023 το ποσοστό θα ανέρχεται σε 0,5%, για να ανεβεί σε 1% τον Ιούνιο 2023, μετά την απόφαση Ιουνίου και την επαναβεβαίωση της Παρασκευής.

Δειτε Επισης

Παράταση ενός έτους σε κίνητρα και ελαφρύνσεις προς ώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων
Απόρριψη από το Δικαστήριο νέας αγωγής για το κούρεμα-Το σκεπτικό της απόφασης
Πρόγραμμα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού από το JA Cyprus και τον Σύνδεσμο Τραπεζών
Eurobank Κύπρου: Πιστοποιήθηκε με το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
Καταθετικά προϊόντα με αποδόσεις μέχρι 4% από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
Έδωσε από τη Λευκωσία το στίγμα πορείας της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ο πρόεδρος της Bundesbank
Οι καταθέσεις και τα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών-Τι λένε οι αριθμοί
Γενικό Λογιστήριο: Αίτημα για παράταση στην υλοποίηση του «Οικία» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024
Ικανοποίηση δανειοληπτών για τις συζητήσεις για ΜΕΧ και εκποιήσεις
Ιδού το «ενοίκιο έναντι δόσης»-Οι βασικοί όροι του σχεδίου, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα