Στο μικροσκόπιο του ACIFF οι νέες ρυθμίσεις στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Το επί θύραις αναθεωρημένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί παραγώγων (γνωστό ως «EMIR-REFIT») και οι επερχόμενες προκλήσεις του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημερωτικής ημερίδας που διοργάνωσε ο Association of Cyprus International Financial Firms (ACIFF) την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Parklane Resort & Spa στη Λεμεσό.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ACIFF και CEO του Ομίλου MAP S.Platis κ. Δημήτρης Ταξιτάρης, ενώ βασικός ομιλητής ήταν ο Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας σε Θέματα Οικονομίας Δρ. Χριστάκης Πατσαλίδης. Eπιπλέον, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις 29 Απριλίου 2024, ανέλυσαν στους περισσότερους από τους 120 συμμετέχοντες το διευθυντικό στέλεχος της UnaVista Product, London Stock Exchange Group κ. James Hardie και η ανώτερη λειτουργός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου κα. Νίκη Νικολάου, ενώ ακολούθησε συζήτηση με συντονιστή τον επικεφαλής της MAP FinTech UK κ. Luis F. Parra.

ACIFF Breakfast Event Sept 2023 (2)

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος του ΑCIFF κ. Ταξιτάρης επεσήμανε τη ραγδαία ανάπτυξη που κατέγραψε ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία σε επίπεδο εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, αλλά και της δημιουργίας νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Ως καύσιμη ύλη για την ανάπτυξη του κλάδου, ο κ. Ταξιτάρης προσδιόρισε την τεχνολογία, η οποία «είναι αναπόσπαστο μέρος του κλάδου και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο».

Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος του ACIFF υπογράμμισε ότι «η άνοδος του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών συνεπάγεται ορισμένους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς, με τον πιο σημαντικό να είναι η αποτελεσματική εποπτεία των παραγόντων του κλάδου. Προς τούτο», πρόσθεσε, «οι ρόλοι της ΕΚΚ και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου είναι κρίσιμοι», χαιρετίζοντας το γεγονός ότι οι ρυθμιστικές αρχές τα τελευταία χρόνια «έχουν ενισχύσει τις μονάδες αδειοδότησης και εποπτείας τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε αυξανόμενους αριθμούς ελεγχόμενων εταιρειών και πιο απαιτητικά και πολύπλοκα ζητήματα». Είναι επίσης σημαντικό, ανέφερε, ότι το ρυθμιστικό μας πλαίσιο είναι ενημερωμένο και ευθυγραμμισμένο με τη νομοθεσία της ΕΕ, γεγονός που «επιτρέπει στην Κύπρο να παραμένει στην πρώτη γραμμή ανταγωνιστικών κρατών».

Ο κ. Ταξιτάρης επεσήμανε περαιτέρω ότι ο ACIFF προσδίδει μεγάλη σημασία στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών και στη διαχείριση κινδύνων ασφαλείας, έχοντας ήδη διορίσει ειδικό σύμβουλο για την κυβερνοασφάλεια και συναφή θέματα και προγραμματίζοντας σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο σύντομα. Κλείνοντας το χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ACIFF είπε ότι «παραμένουμε σθεναρά προσηλωμένοι στη στήριξη του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των ρυθμιζόμενων εταιρειών και της οικονομίας της Λεμεσού και της Κύπρου όσο μπορούμε».

Στην παρέμβαση του ο Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας σε Θέματα Οικονομίας Δρ. Χριστάκης Πατσαλίδης ανέλυσε τη θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας, παρά την αστάθεια που επικρατεί παγκοσμίως και τις εξωγενείς πιέσεις που υπάρχουν. Τόνισε ότι οι πυλώνες για την παραπέρα πορεία της Κύπρου και τη δημιουργία συνθηκών οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης είναι, μεταξύ άλλων, η προστασία της φήμης και του ονόματος της χώρας ως αξιόπιστου κέντρου παροχής υπηρεσιών, η απρόσκοπτη εφαρμογή διεθνών κυρώσεων και κανόνων διαφάνειας, η δημιουργία ενός φιλικού οικοσυστήματος προς το επιχειρείν, η εφαρμογή πρακτικών «έξυπνης διακυβέρνησης», η φορολογική και δικαστική μεταρρύθμιση και άλλα.

Αναφερόμενη στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, η ανώτερη λειτουργός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου κ. Νίκη Νικολάου επεξήγησε το ρόλο της εποπτικής Αρχής στην εφαρμογή του EMIR. Ανέλυσε θέματα που αφορούν τις συμβάσεις παραγώγων και αδυναμίες που εντοπίζονται σε σχέση με την ποιότητα των δεδομένων. Περαιτέρω, επεσήμανε τις καίριες αλλαγές και τις επιπτώσεις που θα έχουν οι νέοι κανόνες στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, αλλά και τα νέα συστήματα και την αναβάθμιση των μεθοδολογικών πρακτικών από μέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στο νέο περιβάλλον.

Μιλώντας, τέλος, στην εκδήλωση ο εκπρόσωπος της UnaVista Product, London Stock Exchange Group κ, James Hardie, επεξήγησε βήμα προς βήμα τις αλλαγές που επέρχονται με την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το EMIR θεσπίζει πολιτικές και διαδικασίες «για την ομαλή διαβίβαση δεδομένων σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όπου ζητείται από τους αντισυμβαλλομένους ή τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους». Ταυτόχρονα, «οι κατευθυντήριες γραμμές προτείνουν έναν συνεπή και εναρμονισμένο τρόπο μεταφοράς αρχείων και υποστηρίζουν τη συνέχεια της αναφοράς και της συμφωνίας σε όλες τις περιπτώσεις», διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του κλάδου και την προώθηση ενός ρυθμισμένου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Μετά το πέρας των παρεμβάσεων ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τον κ. James Hardie (Director UnaVista Product, London Stock Exchange Group) την κα. Νίκη Νικολάου (Ανώτερη Λειτουργός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου), τον κ. Eric Odotei (Group Head of Regulatory, Finalto) και τον κ. Γιώργο Μαρκίδη (Senior Manager, Compliance Support Department, MAP S.Platis).

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Luis Parra, διευθυντικό στέλεχος της MAP FinTech η οποία φέτος γιορτάζει τα δεκάχρονά της και ήταν ο κύριος χορηγός της εκδήλωσης του ACIFF. Αξιοσημείωτο ότι ο λόγος που δημιουργήθηκε η MAP FinTech πριν από δέκα χρόνια ήταν ακριβώς η εισαγωγή του πρώτου ρυθμιστικού πλαισίου EMIR, παρέχοντας έκτοτε καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις ρυθμιστικής τεχνολογίας σε περισσότερους από 200 πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο ACIFF διαθέτει σήμερα περί τις 90 εταιρείες-μέλη. και σκοπός του είναι η υποστήριξη του κλάδου, των παραγόντων της αγοράς, των ρυθμιστικών αρχών και κάθε ενδιαφερομένου, οργανώνοντας ανά τακτές περιόδους διαδικτυακά σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και παρουσιάσεις για θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στον κλάδο.

Δειτε Επισης

ΠτΔ: Επιβεβαιώνεται η πορεία προόδου-Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό
Ο Κεραυνός για την αναβάθμιση-«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία με υπεύθυνο τρόπο»
Θετικά μαντάτα από Fitch με αναβάθμιση της προοπτικής της κυπριακής οικονομίας σε θετική
Το brand story της Loacker και τα 40 χρόνια παρουσίας στην κυπριακή αγορά
Cali Resort: Το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο της Louis Hotels για ενήλικες (photos)
Tο ψηφιακό τοπίο των τραπεζών: Τα μυστικά των πρωταγωνιστών για επιτυχή μετασχηματισμό
Προχωρά με τον διορισμό Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ο Πρόεδρος-«Δύο-τρία πρόσωπα στο μυαλό μου»
Νόμος για απεγκλωβισμό των εγκλωβισμένων αγοραστών ακινήτων-Τι προνοεί και τι αλλάζει
Στα χέρια των καταναλωτών το e-kalathi με ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή-Τι προβλέπει ο νόμος
Μειώθηκε στο 17% από 30% ο συντελεστής έκτακτης εισφοράς για άμυνα επί τόκων