Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Σε διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών για ελάχιστο φόρο 15% στις πολυεθνικές

Εναρμονιστικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εξασφάλισης Παγκοσμίου Ελάχιστου Επιπέδου Φορολογίας των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και των Εγχώριων Ομίλων Μεγάλης Κλίμακας στην Ένωση Νόμος του 2023, ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση, γνωστός και ως Πυλώνας 2 (Pillar 2).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΟΙΚ, το πλαίσιο του προτεινόμενου νομοσχεδίου ρυθμίζει μέσω της εφαρμογής σειράς κανόνων, την επιβολή ενός ελάχιστου πραγματικού φορολογικού συντελεστή ύψους 15% σε οντότητες που ανήκουν σε Ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ή εγχώριου ομίλου μεγάλης κλίμακας με ετήσια έσοδα που υπερβαίνουν τα €750 εκ.

Όπως σημειώνεται, τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μέτρα-ορόσημα για την ενίσχυση της καταπολέμησης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού στην εσωτερική αγορά και έχουν θεσπιστεί κανόνες κατά της διάβρωσης των φορολογικών βάσεων στην εσωτερική αγορά και της μετατόπισης των κερδών εκτός της εσωτερικής αγοράς.

Οι εν λόγω κανόνες μετέτρεψαν σε ενωσιακό δίκαιο τις συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS) με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα κέρδη των πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΠΕ) φορολογούνται όταν ασκούνται οι οικονομικές δραστηριότητες που παράγουν τα εν λόγω κέρδη και όταν δημιουργείται αξία.

Σε μια συνεχή προσπάθεια να τερματιστούν οι φορολογικές πρακτικές των ΠΕ που τους επιτρέπουν να μετατοπίζουν τα κέρδη τους σε περιοχές δικαιοδοσίας στις οποίες υπόκεινται σε μηδενική ή πολύ χαμηλή φορολογία, ο ΟΟΣΑ ανέπτυξε περαιτέρω ένα σύνολο διεθνών φορολογικών κανόνων για να διασφαλίσει ότι οι ΠΕ καταβάλλουν δίκαιο μερίδιο φόρων οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούνται.

Η εν λόγω σημαντική μεταρρύθμιση έχει ως στόχο να θέσει ένα κατώτατο όριο στον ανταγωνισμό όσον αφορά τους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος εταιρειών με την καθιέρωση ενός παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας.

Με την κατάργηση σημαντικού μέρους των πλεονεκτημάτων της μετατόπισης των κερδών σε δικαιοδοσίες μηδενικής ή πολύ χαμηλής φορολογίας, η μεταρρύθμιση για τη θέσπιση παγκόσμιου ελάχιστου φόρου θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως και θα επιτρέψει στις δικαιοδοσίες να προστατεύσουν καλύτερα τις φορολογικές τους βάσεις.

Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Τμήμα Φορολογίας, έχει ενσωματώσει όλες τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, το οποίο έχει εμπλουτιστεί με διατάξεις που ρυθμίζουν διαδικαστικά θέματα, απόρροια συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, προς αποκρυστάλλωση της ερμηνείας άρθρων της Οδηγίας σε συνάρτηση με τους αντίστοιχους παγκόσμιους κανόνες που ισχύουν στο επίπεδο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν τα σχόλιά τους ηλεκτρονική διεύθυνση nsyrimi@mof.gov.cy το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023.

Δειτε Επισης

Βελτιώθηκε τον Νοέμβριο το οικονομικό κλίμα
Μαρίνα Χατζημανώλη: Η Κύπρος προάγει ισότητα στη ναυτιλία
Επιδοτήσεις 60 εκ. ευρώ σε γεωργούς τον Δεκέμβριο μέσω των εκταρικών επιδοτήσεων
Μέχρι 1η Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης
Στις 7 Δεκεμβρίου ανακοίνωση Ελεγκτικής για ωφελήματα ΠτΔ την περίοδο 2014-2018
Μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθεί η ανάπτυξη-Ποιες οι αντιλήψεις των Κυπρίων
Αυτό είναι το προτεινόμενο νέο πλαίσιο για υπηκοότητα σε επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης
Με έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ο προϋπολογισμός του Υπ. Εσωτερικών για το 2024
Καταβολή συντάξεων και επιδομάτων πριν από τα Χριστούγεννα
Στις Βρυξέλλες για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. ο Μάκης Κεραυνός