Στα 931,6 εκατ. ευρώ το πλεόνασμα τους πρώτους εννέα μήνες του 2023

Πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των 931,6 εκατομμυρίων ευρώ (3,1% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 σε σύγκριση με πλεόνασμα 727,1 εκατομμυρίων ευρώ (2,6% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, καταδεικνύουν τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας, η ανάλυση αφορά τις κυριότερες κατηγορίες εσόδων και δαπανών και γίνεται διαχωρισμός των εσόδων και των εξόδων (δαπανών), σε τρέχοντα και κεφαλαιουχικά, αντίστοιχα.

Προστίθεται ότι η συλλογή των οικονομικών στοιχείων γίνεται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS) για την Κεντρική Κυβέρνηση, τα Εκτός Προϋπολογισμού Ταμεία και για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, από την υλοποίηση προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων και από την υλοποίηση προϋπολογισμού των Ημικρατικών Οργανισμών.

Όπως εξηγείται, τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά 899,1 εκατομμύρια ευρώ (+11,0%) και ανήλθαν στα 9.050,2 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 8.151,1 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 286,1 εκατομμύρια ευρώ (+9,6%) και ανήλθαν στα 3.262,1 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 2.976,0 εκατομμύρια ευρώ το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά 174,7 εκατομμύρια ευρώ (+8,8%) και ανήλθαν στα 2.160,3 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 1.985,6 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Προστίθεται ότι τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά 290,5 εκατομμύρια ευρώ (+14,5%) και ανήλθαν στα 2.295,8 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 2.005,3 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Σημειώνεται ότι οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά 344,8 εκατομμύρια ευρώ (+15,4%) και ανήλθαν στα 2.580,5 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 2.235,7 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Αναφέρεται ότι οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά 53,7 εκατομμύρια ευρώ (+35,5%) και ανήλθαν στα 204,8 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 151,1 εκατομμύρια ευρώ το 2022. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 14,2 εκατομμύρια ευρώ (+2,7%) και ανήλθαν στα 548,4 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 534,2 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά 22,2 εκατομμύρια ευρώ (-22,7%) και περιορίστηκαν στα 75,6 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 97,8 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Σημειώνεται ότι οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά 68,0 εκατομμύρια ευρώ (-45,0%) και περιορίστηκαν στα 83,0 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 151,0 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά 694,6 εκατομμύρια ευρώ (+9,4%) και ανήλθαν στα 8.118,6 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 7.424,0 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά 258,9 εκατομμύρια ευρώ (+8,6%) και ανήλθαν στα 3.267,8 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 3.008,9 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Σημειώνεται ότι οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά 263,2 εκατομμύρια ευρώ (+12,0%) και ανήλθαν στα 2.462,1 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 2.198,9 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Προστίθεται ότι οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 63,3 εκατομμύρια ευρώ και ανήλθαν στα 124,1 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 60,8 εκατομμύρια ευρώ το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά 85,8 εκατομμύρια ευρώ (+21,2%) και ανήλθαν στα 490,3 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 404,5 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 65,1 εκατομμύρια ευρώ (+11,0%) και ανήλθε στα 656,7 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 591,6 εκατομμύρια ευρώ το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 111,8 εκατομμύρια ευρώ (+25,2%) και ανήλθαν στα 556,0 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 444,3 εκατομμύρια ευρώ το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 46,7 εκατομμύρια ευρώ (-31,7%) και περιορίστηκαν στα 100,7 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 147,4 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Αντιθέτως, όπως προστίθεται, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά 26,1 εκατομμύρια ευρώ (-3,1%) και περιορίστηκε στα 810,6 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 836,7 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Σημειώνεται ότι οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά 15,6 εκατομμύρια ευρώ (-4,8%) και περιορίστηκαν στα 307,0 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 322,6 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Δειτε Επισης

Παράταση ενός έτους σε κίνητρα και ελαφρύνσεις προς ώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων
Απόρριψη από το Δικαστήριο νέας αγωγής για το κούρεμα-Το σκεπτικό της απόφασης
Πρόγραμμα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού από το JA Cyprus και τον Σύνδεσμο Τραπεζών
Eurobank Κύπρου: Πιστοποιήθηκε με το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
Καταθετικά προϊόντα με αποδόσεις μέχρι 4% από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
Έδωσε από τη Λευκωσία το στίγμα πορείας της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ο πρόεδρος της Bundesbank
Οι καταθέσεις και τα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών-Τι λένε οι αριθμοί
Γενικό Λογιστήριο: Αίτημα για παράταση στην υλοποίηση του «Οικία» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024
Ικανοποίηση δανειοληπτών για τις συζητήσεις για ΜΕΧ και εκποιήσεις
Ιδού το «ενοίκιο έναντι δόσης»-Οι βασικοί όροι του σχεδίου, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα