Deloitte Κύπρου: Πώς πέτυχε €51,1 εκ. ακαθάριστα έσοδα για το οικονομικό έτος 2023

Η Deloitte Κύπρου δημοσίευσε την 12η Έκθεση Διαφάνειας της, που αφορά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαΐου 2023.

Η έκθεση αναλύει πως η εταιρεία αντιλαμβάνεται και ανταποκρίνεται στην ευθύνη που έχει προς τους πελάτες, την αγορά, τους ανθρώπους της αλλά και την κοινωνία της Κύπρου, διατηρώντας πάντα τα ψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Υιοθετώντας τις αρχές της διαφάνειας, η έκθεση περιγράφει την προσέγγιση της Deloitte Κύπρου όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας του λογιστικού ελέγχου, της διακυβέρνησης και της δεοντολογίας που ακολουθεί, αντικατοπτρίζοντας το όραμα της εταιρείας για επαγγελματική αριστεία.

«Η διαφάνεια είναι αναπόσπαστο μέρος της οργανωσιακής μας κουλτούρας και αντανακλάται σε κάθε αλληλεπίδραση τόσο με τους πελάτες μας, αλλά και με τις ρυθμιστικές αρχές και την κοινωνία γενικότερα.

Η διαφάνεια αναμφισβήτητα ενισχύει την εμπιστοσύνη η οποία είναι αναπόσπαστο στοιχείο του επαγγέλματος μας και θέτει τα θεμέλια και τις βάσεις για να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις και να ευδοκιμήσουν οι οικονομίες», ανέφεραν η Μαρία Πασχάλη, Συνέταιρος και Επικεφαλής των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και ο Ανδρέας Ανδρέου, Συνέταιρος και National Professional Practice Director της Deloitte Κύπρου.

Ο θετικός αντίκτυπος στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Κύπρου

Το οικονομικό έτος 2023 ήταν ακόμη ένας χρόνος γεωπολιτικής και οικονομικής αστάθειας. Οι παγκόσμιες αναταραχές αναπόφευκτα επηρέασαν, και συνεχίζουν να επηρεάζουν, την επιστροφή σε σταθερότητα για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία της Κύπρου.

Η ικανότητα της Deloitte Κύπρου να παραμένει ευέλικτη και να προσαρμόζεται στις συνεχείς παγκόσμιες και τοπικές εξελίξεις, της επέτρεψε να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους πελάτες της με το ψηλότερο επίπεδο ποιότητας, επαγγελματισμού και καινοτομίας, καταγράφοντας €51,1 εκ. ακαθάριστα έσοδα για το οικονομικό έτος 2023.

Όπως εξήγησε ο Πιερής Μάρκου, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Deloitte Κύπρου: «Ξεκινήσαμε το οικονομικό έτος 2023 αναμένοντας μείωση πάνω από 10% στα ακαθάριστα έσοδα μας, κυρίως λόγω της απόφασης μας να αποδεσμευτούμε από τις σχέσεις που διατηρούσαμε με πελάτες μας οι οποίοι είτε είχαν σημαντική παρουσία στη Ρωσία είτε ήταν σημαντικών Ρωσικών συμφερόντων.

Η ικανότητα μας να ηγούμαστε με ένα ξεκάθαρο στόχο, να είμαστε ευέλικτοι και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα σε αλλαγές, μας επέτρεψαν να κλείσουμε τη χρονιά με αντίκτυπο μόνο -2.3% στα ακαθάριστα έσοδα μας σε σχέση με το οικονομικό έτος 2022.

Καταφέραμε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των αρνητικών εξελίξεων που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια αυτού το δύσκολου οικονομικού έτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στους ανθρώπους μας.

Οι επαγγελματίες μας επιδεικνύουν καθημερινά μια εξαιρετική ευελιξία στην αντιμετώπιση προκλήσεων και παρέχουν καινοτόμες λύσεις, παραμένοντας πιστοί στο όραμά μας για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, της αλληλοϋποστήριξης, και θετικού αντίκτυπου σε όλες μας τις ενέργειες».

Η συνεισφορά της Deloitte Κύπρου στα έσοδα του κράτους ανήλθε στα €16,5 εκ. (αύξηση από €16,1 εκ. το προηγούμενο οικονομικό έτος).

Βάζοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, η Deloitte Κύπρου συνέχισε να επενδύει στους επαγγελματίες της, παρέχοντας ευκαιρίες για συνεχή εξέλιξη και ανέλιξη. Επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την μοναδικότητα, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες για ανάπτυξη, εξέλιξη και πρόοδο.

Μέσα από τις πρωτοβουλίες της στρατηγικής WorldImpact, η εταιρεία επικεντρώνεται επίσης στη θετική αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων της κοινωνίας, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και δίκαιου κόσμου, παραμένοντας πιστή στον σκοπό της “to make an impact that matters”.

Η Deloitte Κύπρου συνέχισε επίσης να στηρίζει ενεργά το έργο πολλών φιλανθρωπικών, κοινωφελών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών. Μέσα από την προσφορά υπηρεσιών σε pro bono βάση σε ΜΚΟ, τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων μέσω του επιταχυντή ARIS, αλλά και την έμπρακτη στήριξη πολλών φιλανθρωπικών, κοινωφελών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών, η Deloitte Κύπρου πρόσφερε κοντά στις €700.000 σε πρωτοβουλίες και δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας. Περίπου 300 άνθρωποι της Deloitte Κύπρου συνέβαλαν στις δράσεις αυτές με περίπου 4.500 ώρες σε εθελοντική εργασία και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα όπως εκπαίδευσης, περιβάλλοντος, συμπερίληψης, υγείας και άλλα.

Η Deloitte Κύπρου φέρει ψηλά το αίσθημα της ευθύνης να ηγείται και να δίνει το παράδειγμα στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που έχει να επιτελέσει στην πρόοδο της κοινωνίας.

Κλείνοντας ο κ. Μάρκου στέλνει «ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους ανθρώπους μας που συνεργάζονται για να αναπτύξουν λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση της ισότητας και την επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων.

Είμαστε επίσης πολύ περήφανοι για την πιο πρόσφατη συνεργασία μας με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ως Χορηγός Παροχής Επαγγελματικών Υπηρεσιών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη δύναμη του αθλητισμού ως πηγή θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία γενικότερα. Είμαστε σίγουροι ότι στο μέλλον θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους συμπολίτες μας».

Δειτε Επισης

Ο Πανίκκος Βάκκου νέος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Ινστιτούτο Κύπρου και Λούβρο καινοτομούν στη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς
Το έργο του φιλανθρωπικού θεσμού Telethon και οι εκδηκλώσεις στο πλαίσιο του «Μήνα Telethon 2024»
Ώθηση στις ξενές επενδύσεις στον πανεπιστημιακό τομέα-Τροποποιείται και εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία
Το σύστημα υγείας στο επίκεντρο του 7ου Cyprus HealthCare Conference (video)
ΙδΕΚ: Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης της ερευνητικής αριστείας
Tototheo Maritime: Μετεξελίσσεται σε Tototheo Global και μετατρέπεται σε παγκόσμιο πρωτοπόρο τεχνολογίας
Eurobank Κύπρου: Η εθελοντική ομάδα TeamUp συνέλεξε 822 κιλά απορριμμάτων από παραλία & βυθό στο Καρνάγιο Λεμεσού
Oι ιδανικές στρατηγικές και πολιτικές για δημιουργία επιτυχημένων brand
Μικρή αύξηση από τα έσοδα από την πλοιοδιαχείρηση παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις