Στο 21,2% ο δείκτης φερεγγυότητας του κυπριακού τραπεζικού τομέα

Στο 21,2% διαμορφώθηκε ο συνολικός δείκτης φερεγγυότητας του κυπριακού τραπεζικού τομέα στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022, επίπεδο που είναι το υψηλότερο σημείο από τότε που τηρεί στοιχεία η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σύμφωνα με τους βασικούς συγκεντρωτικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες για τον υπριακό τραπεζικό τομέα, που καταρτίζει η ΚΤΚ, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ο δείκτης παρουσιάζει βελτίωση 60 μονάδων βάσης, ενώ σε ετήσια βάση καταγράφεται αύξηση 90 μονάδων βάσης.

Βελτίωση 0,5% παρουσίασε σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2022 ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ανήλθε στο 18%, με την ετήσια βελτίωση να ανέρχεται σε 80 μονάδες βάσης.

Η βελτίωση στους κεφαλαιακούς δείκτης του τραπεζικού τομέα αντανακλά κυρίως τη μείωση του ρίσκου στους ισολογισμούς των κυπριακών τραπεζών.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, βασική πρόσκληση για τις τράπεζες παραμένει η βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, αφού ο δείκτης του κόστους προς έσοδα συνέχισε την ανοδική του πορεία σκαρφαλώνοντας στο 82,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022, σε σύγκριση με 71,7% στο τέλος Ιουνίου του ιδίου έτους.

Όσον αφορά τις πηγές του εισοδήματος, το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα στο τέλος Σεπτεμβρίου αντιστοιχούσε στο 74,3% του συνολικού εισοδήματος, σε σύγκριση με 70,1% το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας την πορεία ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2022.

Το καθαρό εισόδημα από τέλη και προμήθειες αντιστοιχούσε στο 29% στο τέλος Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας άνοδο 0,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά καταγράφει αύξηση 4% σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου του 2021.

Συγκλίνουν ρευστά και δάνεια

Σε σχέση με τα στοιχεία ενεργητικού του κυπριακού τραπεζικού τομέα, καταγράφεται μια σύγκλιση των ρευστών που είναι κατατεθειμένα στις κεντρικές τράπεζες με τα συνολικά δάνεια ως προς τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022, τα συνολικά δάνεια αντιστοιχούσαν στο 41,2% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού, έναντι 41,5% στο τέλος Ιουνίου. Τα ρευστά που οι τράπεζες είχαν κατατεθειμένα σε κεντρικές τράπεζες αντιστοιχούσαν στο 37,3% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων, σε σύγκριση με 36,9% στο τέλος Ιουνίου του ιδίου έτους.

Η σύγκλιση αυτή αντικατοπτρίζει την συνεχή απομόχλευση που καταγράφεται στον τραπεζικό τομέα, μετά την οικονομική κρίση του 2012 - 2013. Ενδεικτικά τον Σεπτέμβριο του 2012 οι καταθέσεις στις κεντρικές τράπεζες αντιστοιχούσαν σε μόλις 5,5% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού, ενώ τα συνολικά δάνεια αντιστοιχούσαν στο 79,6%.

Δειτε Επισης

ΚΤΚ: Συμβάλλει σε μια πράσινη ευρωπαϊκή οικονομία
Πρωτοβουλίες ΚΤΚ για διαχείριση ΜΕΧ και βελτίωση του τραπεζικού συστήματος
Τax For All: Αρχίζει η λειτουργία του για σκοπούς ΦΠΑ
Επιφυλακή απέναντι στην «αυξημένη αβεβαιότητα» στον χρηματοπιστωτικό τομέα
Μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές στο διαδίκτυο-Η ενημέρωση της Τρ. Κύπρου
Ν. Χριστοδουλίδης για τραπεζική ένωση: Στόχος η κατάληξη πριν το τέλος του 2023
XAK: Μεγάλες απώλειες των τραπεζικών μετοχών Κύπρου και Ελληνικής
Ηγέτες Ε.Ε.: Ο τραπεζικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανθεκτικός
Αναδιαρθρώθηκαν δάνεια ύψους €2.733 εκ. το 2022, μη εξυπηρετούμενο σχεδόν ένα στα δέκα
Κ. Ηροδότου: Με σημαντική ρευστότητα ο κυπριακός τραπεζικός τομέας