Ανέπεμψε τους νόμους για καύσιμα, ρεύμα και εκποιήσεις ο Αναστασιάδης

Την Τρίτη θα συνεδριάσει εκτάκτως η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και κατόπιν η Ολομέλεια του Σώματος για να συζητήσει τις αναπομπές τριών προτάσεων νόμου που ψήφισε η Ολομέλεια στις 14 Ιουλίου και ανέπεμψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στα τέλη του Ιουλίου.

Οι αναπομπές αφορούν την πρόταση για κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, την πρόταση για κατάργηση του ΦΠΑ στους ρύπους στην τιμή του ρεύματος και τον νόμο για την αναστολή των εκποιήσεων για τρεις μήνες.

Η πρόταση για κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα

Με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει ότι ανέπεμψε τον «περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόμο του 2022» ως ασύμβατο με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών και τα Άρθρα 61, 167, 169 και 179 του Συντάγματος.

«Ο υπό Αναπομπή Νόμος, με την επέμβαση που επιφέρει στα έσοδα της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, επί της ουσίας καταστρατηγεί ή/και αναιρεί οποιαδήποτε διαδικασία ακολουθείται από την εκτελεστική εξουσία για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου 20(Ι)/2014 και την ετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού στη βάση συγκεκριμένων προβλέψεων αναφορικά με τα έσοδα και τα έξοδα», τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Ως εκ τούτου, συνεχίζει, ο υπό Αναπομπή Νόμος επηρεάζει τις οικονομικές δυνατότητες της Δημοκρατίας, αφού η οποιαδήποτε ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας του κρατικού προυπολογισμού επηρεάζει τις υποχρεώσεις της εκτελεστικής εξουσίας, όπως απορρέουν από τον Νόμο 20(Ι)/2014 καθώς και τις διεθνώς ειλημμένες υποχρεώσεις της. Τέτοια επέμβαση, επισημαίνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, θίγει αρμοδιότητες τις οποίες το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Νόμος 20(Ι)/2014 εναπόθεσε στη Δημοκρατία μέσω αρμόδιας αρχής που είναι σε θέση να προβεί στην στάθμιση όλων των παραγόντων που έχουν αναλυθεί πιο πάνω. «Αυτή η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού δεν μπορεί να ασκήσει εκτελεστικής μορφής αρμοδιότητες όπως απαιτεί ο Νόμος20(Ι)/2014», προσθέτει.

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσω της ψήφισης νόμων όπως ο υπό Αναπομπή Νόμος, οι οποίοι επηρεάζουν τον σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής, παρεισφρέει αντισυνταγματικά στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας», υποδεικνύει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, παραθέτοντας γνωματεύσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Περαιτέρω, σημειώνει ότι ο υπό Αναπομπή Νόμος επιφέρει μεγάλο αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά και η εφαρμογή του θα εκτροχιάσει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και στόχους της Δημοκρατίας. «Συγκεκριμένα, η εκτίμηση απώλειας εισπράξεων από την μη επιβολή ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων, υπολογίζεται να ανέλθει για την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου, 2022 σε €30 εκατ.», αναφέρει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι «τα δημόσια οικονομικά επιβαρύνονται δυσανάλογα με τη θέσπιση τέτοιων μη στοχευμένων μέτρων, τα οποία δεν προσαρμόζονται στην οικονομική δυνατότητα των καταναλωτών αλλά ούτε επιτυγχάνουν τον στόχο για τον οποίο θεσπίζονται που είναι η ελάφρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από την αύξηση του κόστους των καυσίμων».

Ο αντίκτυπος του υπό Αναπομπή Νόμου, συνεχίζει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, θα είναι η μείωση των κρατικών εσόδων σε μια δύσκολη περίοδο που τα κρατικά έσοδα είναι μειωμένα λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού, η περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού, καθώς και η δημιουργία περαιτέρω ανάγκης για στήριξη των ευάλωτων στο άμεσο μέλλον λόγω του αυξημένου πληθωρισμού που δημιουργούν τα ίδια τα μέτρα που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθιστώντας αυτές τις παράλληλες πολιτικές δημοσιονομικά επικίνδυνες χωρίς τον κατάλληλο αντίκτυπο στην κοινωνία.

«Οι οριζόντιες, χωρίς στόχευση και χωρίς την όποια μελέτη αντικτύπου προτάσεις, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση για στοχευμένες και κοινωνικά ευαίσθητες και αποτελεσματικές πολιτικές, από τις οποίες θα επωφεληθούν περισσότερο αυτοί που έχουν ανάγκη», σημειώνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, προσθέτοντας ότι o υπό Αναπομπή Νόμος επηρεάζει την μακροοικονομική σταθερότητα χωρίς να μπορεί να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η πρόταση για κατάργηση του ΦΠΑ στους ρύπους στην τιμή του ρεύματος

Με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει ότι ανέπεμψε τον «περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικό) (Αρ.3) Νόμο του 2022» ως ασύμβατο με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών και με τα Άρθρα 61, 167, 169 και 179 του Συντάγματος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει ότι ο υπό Αναπομπή Νόμος επιφέρει μεγάλο αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά και η εφαρμογή του θα εκτροχιάσει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και στόχους της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση απώλειας εισπράξεων ΦΠΑ από τα τιμολόγια της ΑΗΚ από την επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ επί της Αναπροσαρμογής της Τιμής των Καυσίμων, υπολογίζεται ως ακολούθως:

• Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2022 επιβάλλεται μειωμένος συντελεστή ΦΠΑ 9% στους οικιακούς καταναλωτές και μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% στα ευάλωτα νοικοκυριά.

• Για τους υπόλοιπους καταναλωτές (εμπορικής χρήσης, βιομηχανικής χρήσης, γεωργικής χρήσης και οδικού φωτισμού), επιβάλλεται κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 19%

• Η εκτίμηση της απώλειας εισπράξεων ΦΠΑ από τα τιμολόγια της ΑΗΚ από την επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ επί της αναπροσαρμογής της τιμής των καυσίμων   υπολογίστηκε βάση της τιμής αναπροσαρμογής καυσίμων των μηνών Ιουλίου-Ιουνίου 2022 για τους διμηνιαίους καταναλωτές έχοντας ως βάση τους μήνες Ιούνιο — Ιούλιο 2022.

• Η εκτίμηση απώλειας εισπράξεων ΦΠΑ από τα τιμολόγια της ΑΗΚ από  την επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ επί της Ρήτρας Αναπροσαρμογής της τιμής των Καυσίμων, έχει ως ακολούθως: Περίοδος Ιουλίου —Δεκεμβρίου 2022: €75 εκ.

Περαιτέρω, ο  Πρόεδρος Αναστασιάδης επισημαίνει ότι τα δημόσια οικονομικά επιβαρύνονται δυσανάλογα με τη θέσπιση τέτοιων μη στοχευμένων μέτρων, τα οποία δεν προσαρμόζονται στην οικονομική δυνατότητα των καταναλωτών αλλά ούτε επιτυγχάνουν το στόχο για τον οποίο θεσπίζονται που είναι η ελάφρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από την αύξηση του κόστους των καυσίμων για τους πιο κάτω λόγους:

1. Οι φορολογικές εκπτώσεις ισοδυναμούν με δημοσιονομική επέκταση και είναι εξ ορισμού πληθωριστικές, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές με περαιτέρω αυξήσεις.

2. Πολύ συχνά οι μειώσεις του ΦΠΑ δεν αντανακλώνται στις τιμές, και δεν εξυπηρετούν τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αντίθετα, ενδεχομένως να χρησιμοποιείται η απώλεια κρατικών εσόδων προς τη δημιουργία συνθηκών αισχροκέρδειας, χωρίς να υπάρχει κοινωνικό όφελος στις ευάλωτες ομάδες και στους χαμηλά αμειβόμενους.

3. Αν ο σκοπός είναι η εξυπηρέτηση της ανακούφισης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, δηλαδή της άσκησης, κοινωνικής πολιτικής, αυτές οι προτάσεις νόμου θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Το μεγαλύτερο όφελος από περαιτέρω μείωση της φορολογίας θα μεταφερθεί στους μεγαλύτερους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, εκμεταλλευόμενοι την απώλεια εσόδων από το κράτος. Ειδικά οι μεγάλοι καταναλωτές θα έπρεπε να υφίστανται πιέσεις για μείωση της κατανάλωσης σε ηλεκτρισμό, ούτως ώστε να υπάρχουν πιέσεις για μείωση του πληθωρισμού και των ανισοτήτων που αυτός δημιουργεί μέσω της ψηλής τους κατανάλωσης, αντί να γίνονται ο μεγαλύτερος επωφελούμενος της πολιτικής μείωσης φόρων. 

4. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, οι φόροι, τα τέλη και το κόστος δικτύου του ηλεκτρισμού ανέρχεται στο 49% της τελικής τιμής, σε σύγκριση με 63, 1% στην υπόλοιπη ευρωζώνη σύμφωνα με τη Eurostat. Παρά ταύτα, η Κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε και για τους ευάλωτους στο 5% ενώ προχώρησε και σε μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 9 σεντ περίπου το λίτρο, στον κατώτατο δηλαδή επιτρεπτό συντελεστή από την Ε.Ε. Περαιτέρω, οριζόντιες μειώσεις απλά θα έχουν περισσότερες πληθωριστικές συνέπειες και θα εντείνουν τις ανισότητες.

5. Η υψηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας δεν οφείλεται (με βάση και τα πιο πάνω) στην φορολογία που είναι από τις χαμηλότερες στην Κύπρο από ότι στα υπόλοιπα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην εξάρτηση από το μαζούτ. Είναι για αυτό τον λόγο που η Κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια έχει προϋπολογίσει σημαντικά κονδύλια για αύξηση των ΑΠΕ, αλλά και πρόσφατα μέσω των 14 προτάσεων για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας έχει αυξήσει σημαντικά τις επιδοτήσεις στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. 

6. Περαιτέρω φορολογικές μειώσεις αποτελούν αντικίνητρο για την αποφυγή σπατάλης στον ηλεκτρισμό, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της Ε.Ε αλλά και της Κύπρου για την πράσινη μετάβαση.

Ο νόμος για την αναστολή των εκποιήσεων για τρεις μήνες

Με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει ότι ανέπεμψε τον «περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόμο του 2022», εξηγώντας ότι η οποιαδήποτε ρύθμιση αφορά σε οριζόντια αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ακινήτων, δεν τον βρίσκει σύμφωνο, εφόσον το μέτρο αυτό της αναστολής, έπαψε πλέον να χαρακτηρίζεται από προσωρινότητα. Ακόμη, επαναλαμβάνει την ανησυχία του, «ότι η γενικότερη τάση του Κοινοβουλίου για ψήφιση συνεχών αναστολών δύναται να ερμηνευθεί ως μόνιμη παρά προσωρινή τόσο από τους δανειολήπτες όσο και από εποπτικής πλευράς».

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδεικνύει ότι συνεχίζει να ελλοχεύει ο κίνδυνος αρνητικής αξιολόγησης του πλαισίου των εκποιήσεων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους οίκους αξιολόγησης ως αναποτελεσματικό και χρονοβόρο, με αρνητικό αντίκτυπο στις αξίες των εξασφαλίσεων, οδηγώντας σε αύξηση των προβλέψεων και κατ' επέκταση των κεφαλαιακών αναγκών των πιστωτικών ιδρυμάτων. «Οποιαδήποτε αναστολή των εκποιήσεων προστατεύει ως επί το πλείστον τους στρατηγικούς κακοπληρωτές εις βάρος των καταθετών και των συνεπών δανειοληπτών, δημιουργεί αντικίνητρα στην προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και εγείρει τον κίνδυνο υποβαθμίσεων τόσο των τραπεζών όσο και του κράτους κάτι το οποίο αναμφίβολα θα οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων που τελικά θα επηρεάσει αρνητικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», τονίζει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Η αναστολή των εκποιήσεων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2022, συνεχίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδυνάμωση του εργαλείου των εκποιήσεων και δύναται να επιφέρει πρόσθετους κινδύνους για τους ενυπόθηκους δανειστές, σε μια ιδιαίτερα αβέβαιη περίοδο, καθώς:

(ι) Δεν θα υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα για να προχωρήσουν οι ενυπόθηκοι δανειστές σε συνεργασία με τους δανειολήπτες σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, κάτι που επηρεάζει αρνητικά και τις δύο πλευρές.

(ιι) Ενδέχεται να αυξηθεί ο ηθικός κίνδυνος και το ενδεχόμενο να επηρεαστεί αρνητικά η κουλτούρα αποπληρωμής των δανειοληπτών που εξυπηρετούν τα δάνειά τους και κατ' επέκταση ο κίνδυνος των αθετήσεων από όλες τις κατηγορίες δανείων.

(ιιι) Δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα στον στρατηγικό σχεδιασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων για εξορθολογισμό των ισολογισμών τους.

Τονίζεται ότι εάν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα, με ένα σωστά διαμορφωμένο, σταθερό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, για επίλυση των διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και ενυπόθηκων δανειστών, ελλοχεύει ο κίνδυνος της κοινωνικοποίησης των ζημιών εις βάρος των υγιών μονάδων της οικονομίας και αυξάνει τους δυνητικούς κινδύνους στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Τα πιο πάνω, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την κουλτούρα αποπληρωμής των δανειοληπτών. Κάτι τέτοιο σημαίνει αυξημένο ηθικό κίνδυνο ο οποίος δύναται να μεταφραστεί σε:

(α) αθετήσεις τόσο από την κατηγορία των εξυπηρετούμενων αλλά και από την κατηγορία των αναδιαρθρωμένων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά τα διαθέσιμα κεφάλαια των τραπεζών,

(β) αφαίρεση κινήτρων σε δανειολήπτες, να συζητήσουν με τους ενυπόθηκους δανειστές, το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης των δανείων τους, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά, τόσο τους ιδίους όσο και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, γενικότερα.

Δειτε Επισης

Με μικρά κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ
Η more.com στην οικογένεια χορηγών του FIBA EuroBasket 2025
Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Ε.Ε.: Χαλλούμι ΠΟΠ και αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής στις προσπάθειες προετοιμασίας της επανένωσης
Ικανοποίηση συντεχνιών για συμφωνία πλαίσιο και αυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Απαντά στις ανησυχίες για τις αυξήσεις στο δημόσιο το Υπ. Οικονομικών-Στόχος η βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις αυξήσεις στο δημόσιο ο επιχειρηματικός κόσμος -Οι μεγάλες ανησυχίες
Ανησυχία ΚΕΒΕ για τη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου-Κίνδυνος να καταστεί μη βιώσιμο
Με αμελητέα κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ