Πόσα χρωστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κύπρο

Στα €56,2 δισεκατομμύρια ανήλθε το χρέος των νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Βάσει των Τριμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών για το πρώτο τρίμηνο του 2022, το χρέος των νοικοκυριών ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2022 στα €20,2 δισ. με τον σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 84% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε  σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αύξησης του ΑΕΠ. 

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών παρουσιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 32%, αναφέρει η ΚΤΚ.

Το χρέος των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών στο τέλος Μαρτίου 2022 ανήλθε στα €36,0 δισ. με το δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 150% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κυρίως λόγω της αύξησης του ΑΕΠ.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, ο δείκτης χρέους των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών παρουσιάζει μεγάλη μείωση που αγγίζει το 62%.

Εξάλλου, το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2022 στα €58,8 δισ. εκ των οποίων το 61% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 2% αφορά χρεόγραφα, 20% μετοχές και 17% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

Το αντίστοιχο ενεργητικό των χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα €66,6 δισ. με αναλογία 17% σε μετρητά και καταθέσεις, 4% σε δάνεια, 1% σε χρεόγραφα, 49% σε μετοχές και 29% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών, όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα, ανήλθε στα €4,2 δισ. και είναι κατανεμημένο ως εξής: 12% σε μετρητά και καταθέσεις, 3% σε δάνεια, 24% σε χρεόγραφα, 48% σε μετοχές και 13% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα €8,1 δισ., επενδυμένο 6% σε μετρητά και καταθέσεις, 10% σε δάνεια και χρεόγραφα, 81% σε μετοχές και 3% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα €3,9 δισ. και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 26%, 16% σε δάνεια, 3% σε χρεόγραφα, 44% σε μετοχές και 12% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία, αναφέρει η ΚΤΚ.

Δειτε Επισης

Με αμελητέες ζημιές έκλεισε την Πέμπτη το ΧΑΚ
Γενικό Λογιστήριο: Δημοσιοποίηση στοιχείων για οικονομικές συναλλαγές του κράτους
Βιώσιμο και ισχυρό το ΤΚΑ-Σε εξέλιξη εξορθολογισμός των εισφορών από ποδοσφαιρικές ομάδες
Η Clearstream Banking S.A. άμεσος συμμετέχοντας στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ
Φθινόπωρο οι πρώτες επενδύσεις του Εquity Fund-Πρώτος θεσμικός επενδυτής η Τράπεζα Κύπρου
Γιάννης Παναγιώτου: Σημαντική επιτάχυνση στην καταβολή του 87% των παροχών του ΤΚΑ
Αγκάθι για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο η διαφθορά-Πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα
ΠΕΟ: Αυξήσεις πέραν του 2,5% σε συλλογικές συμβάσεις που ανανεώθηκαν
Εκτός λειτουργίας οι υπηρεσίες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών λόγω τεχνικού προβλήματος
Στα €92,7 εκ. οι εκταμιεύσεις δανείων από διεθνείς οργανισμούς το 2024