Στο 0,05% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα το εξάμηνο του 2022

Μικρό δημοσιονομικό έλλειμμα, της τάξης των €11,4 εκατομμυρίων, που αντιστοιχεί στο 0,05% του ΑΕΠ καταγράφηκε την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου φέτος, σε σύγκριση με έλλειμμα €751 εκατ. ή 3,2% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία για τους δημοσιονομικούς λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης, η βελτίωση σε ετήσια βάση οφείλεται στην μείωση των δαπανών σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση στα δημόσια έσοδα.

Μείωση 1,0% στις δαπάνες

Ειδικότερα, οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 μειώθηκαν κατά €49,8 εκ. (-1,0%) και περιορίστηκαν στα €4.819,6 εκ. σε σύγκριση με €4.869,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €438,0 εκ. και περιορίστηκαν στα €38,2 εκ. σε σύγκριση με €476,2 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €18,4 εκ. (-8,5%) και περιορίστηκαν στα €198,0 εκ. σε σύγκριση με €216,4 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €216,4 εκ. (+11,9%) και ανήλθαν στα €2.032,5 εκ. σε σύγκριση με €1.816,1 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €70,9 εκ. (+5,1%) και ανήλθαν στα €1.454,9 εκ. σε σύγκριση με €1.384,0 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €74,1 εκ. (+17,7%) και ανήλθε στα €491,5 εκ. σε σύγκριση με €417,4 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €21,9 εκ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €329,8 εκ. σε σύγκριση με €307,9 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €23,4 εκ. (+9,3%) και ανήλθε στα €274,7 εκ. σε σύγκριση με €251,3 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €7,9 εκ. (-3,8%) και περιορίστηκαν στα €202,3 εκ. σε σύγκριση με €210,2 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €31,3 εκ. (+76,0%) και ανήλθαν στα €72,4 εκ. σε σύγκριση με €41,1 εκ. το 2021.

Άνοδος 16,7% στα έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 αυξήθηκαν κατά €689,5 εκ. (+16,7%) και ανήλθαν στα €4.808,2 εκ. σε σύγκριση με €4.118,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €234,1 εκ. (+14,9%) και ανήλθαν στα €1.801,8 εκ. σε σύγκριση με €1.567,7 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €192,0 εκ. (+19,0%) και ανήλθαν στα €1.203,2  εκ. σε σύγκριση με €1.011,2 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €203,6 εκ. (+24,8%) και ανήλθαν στα €1.023,5 εκ. σε σύγκριση με €819,9 εκ. το 2021.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €214,8 εκ. (+17,1%) και ανήλθαν στα €1.468,8 εκ. σε σύγκριση με €1.254,0 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €58,0 εκ. (+23,0%) και ανήλθαν στα €310,7 εκ. σε σύγκριση με €252,7 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €15,5 εκ. (+27,7%) και ανήλθαν στα €71,5 εκ. σε σύγκριση με €56,0 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €31,8 εκ. (-45,0%) και περιορίστηκαν στα €38,9 εκ. σε σύγκριση με €70,7 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €4,7 εκ. (-4,8%) και περιορίστηκαν στα €93,0 εκ. σε σύγκριση με €97,7 εκ. το 2021.

 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Με μικρά κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ
Η more.com στην οικογένεια χορηγών του FIBA EuroBasket 2025
Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Ε.Ε.: Χαλλούμι ΠΟΠ και αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής στις προσπάθειες προετοιμασίας της επανένωσης
Ικανοποίηση συντεχνιών για συμφωνία πλαίσιο και αυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Απαντά στις ανησυχίες για τις αυξήσεις στο δημόσιο το Υπ. Οικονομικών-Στόχος η βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις αυξήσεις στο δημόσιο ο επιχειρηματικός κόσμος -Οι μεγάλες ανησυχίες
Ανησυχία ΚΕΒΕ για τη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου-Κίνδυνος να καταστεί μη βιώσιμο
Με αμελητέα κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ