Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης από ΜμΕ και ΜΚΟ

Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και ΜΚΟ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ). Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 13 Ιουλίου στις 09.00 π.μ.

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή/και χρησιμοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, στοχεύονται μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτήρια, καθώς επίσης και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, υποδομές και μονάδες παραγωγής που έχουν στο παρόν στάδιο ψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, βασικός στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 30% κατά μέσο όρο από όλες τις στηριζόμενες επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της προκήρυξης ανέρχεται στα €40 εκατ.

Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) όλων των οικονομικών κλάδων, εκτός όσων εμπίπτουν στη λίστα αποκλεισμού του Σχεδίου (Παράρτημα Γ του Οδηγού Εφαρμογής). Καλύπτονται, επίσης, επενδύσεις από συγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Οι τύποι επενδύσεων που καλύπτονται από το σχέδιο είναι: α) η ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς προσθήκη φωτοβολταϊκού. Δικαιούχοι είναι οι ΜμΕ και το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 40% επί των επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €100.000, β) η ενεργειακή αναβάθμιση με προσθήκη φωτοβολταϊκού, με δικαιούχους ΜμΕ, ποσοστό χορηγίας 40% επί των επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €150.000, γ) ενεργειακή αναβάθμιση για αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων σε κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ). Δικαιούχοι είναι ΜμΕ και ΜΚΟ. Το ποσοστό χορηγίας για ΜμΕ ανέρχεται στο 40% και για ΜΚΟ στο 60% και το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται σε €300.000 και δ) η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων ΜΚΟ, με δικαιούχους μόνο ΜΚΟ, ποσοστό χορηγίας 60% επί των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας €150.000.

Όπως σημειώνει το Υπουργείο, το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου C2.1I1 του Σχεδίου «Κύπρος_το αύριο» και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία. Εντάσσεται στη στρατηγική του ΥΕΕΒ για ταχεία μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Το Υπουργείο τονίζει ότι προβληματικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων, δεν δικαιούνται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον τελικό Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης, καθώς και άλλα απαιτούμενα έντυπα ή έγγραφα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας από τη Δευτέρα. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23.59 μμ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο τονίζει ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς, στα τηλέφωνα 22867335, 22867208, 22867191, 22867297, 22867216 και 22867148 και στο email sit@meci.gov.cy

Δειτε Επισης

«Στις πρωταρχικές μας έγνοιες η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και της υπαίθρου»
Ν. Χριστοδουλίδης: Μέτρα και δράσεις για ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Ακάμα
ΠτΔ: Επιβεβαιώνεται η πορεία προόδου-Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό
Ο Κεραυνός για την αναβάθμιση-«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία με υπεύθυνο τρόπο»
Θετικά μαντάτα από Fitch με αναβάθμιση της προοπτικής της κυπριακής οικονομίας σε θετική
Πιάνουμε τα προαπαιτούμενα για τις δόσεις μας από το Ταμείο Ανάκαμψης-«Το προσεγγίζω ως ένα μνημόνιο»
Πράσινο Βουλής σε συμπληρωματικές πιστώσεις άνω των €390 εκατ. στον προϋπολογισμό
Κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα στο ΧΑΚ
Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011 η ανεργία στην Κύπρο-Υποχώρησε στο 5,8%
Νόμιμος ο διορισμός της Λουκίας Χριστοδούλου ως προέδρου της ΕΠΑ για 2η θητεία