Σχέδιο ΟΙΚΙΑ: Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν μέχρι 30 Ιουνίου 2022

Συνολικά 1.223 αιτήσεις ή 62,78% των δυνητικά δικαιούχων του Σχεδίου ΟΙΚΙΑ (χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση των διαφόρων περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων του Σχεδίου), υποβλήθηκαν με την λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων στις 30/06/2022, και στη βάση μιας πρώτης ανάλυσης.

Σε σχέση με το ύψος των δανείων για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις, αυτό ανέρχεται στα €115 εκατομμύρια ή 64,10% του συνόλου των δυνητικά επιλέξιμων δανείων.

Το Υπουργείο Οικονομικών κρίνει ως αρκετά ικανοποιητικό τον αριθμό των δυνητικά επιλέξιμων δανειοληπτών που αιτήθηκαν την συμμετοχή τους στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ, ποσοστό συμμετοχής το οποίο είναι το υψηλότερο που παρουσιάστηκε από όλα τα Κρατικά Σχέδια στήριξης της 1ης κατοικίας ή μη εξυπηρετούμενων / τερματισμένων χορηγήσεων και πλέον όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων καθώς και στην υλοποίηση των λύσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την συνεδρία του ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2022 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα χρονοδιαγράμματα για υλοποίηση του Σχεδίου ΟΙΚΙΑ με τελικό ορόσημο την 30/04/2023, οριστική ημερομηνία για αποπεράτωση του Σχεδίου στη βάση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για κατανομή της διαγραφής μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, οι οποίες συνάδουν πλήρως με την σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΑ προορίζεται για υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν συνάψει δάνεια με κυβερνητικά κεφάλαια (Στεγαστικό Σχέδιο Δανειοδότησης Ζευγαριών με Χαμηλά Εισοδήματα) με υποθήκη την 1η τους κατοικία είτε μέσω του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου ή με συγχρηματοδοτούμενα κεφάλαια ή τα δάνεια αυτά έχουν χορηγηθεί από τραπεζικά ιδρύματα υπό κάποιες ιδιαιτερότητες όπως ανέγερση κατοικίας σε Κυβερνητική Γη ή σε Τουρκοκυπριακή Γη ή σε περιοχή που βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του βρετανικού κράτους και παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019. 

Με το ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΑ δίδεται η ευχέρεια στους δικαιούχους πρωτοφειλέτες των δανείων αυτών μετά από την υποβολή αίτησης να προχωρήσουν σε διευθέτηση των υπολοίπων των δανείων τους με τις ακόλουθες δυο επιλογές: 

  • με αναδιάρθρωση του εναπομείναντος Κεφαλαίου του δανείου στα πλαίσια εφικτής και βιώσιμης λύσης , είτε,
  • με πλήρη και άμεση αποπληρωμή του εναπομείναντος Κεφαλαίου. 

Τα δυνητικά επιλέξιμα δάνεια που ενέπιπταν στο Σχέδιο (πριν την εξέταση των διαφόρων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων) ανέρχονταν στα 1.948 με συνολικό υπόλοιπο κατά τις 30/06/2021 €179 εκ..

Τα συνολικά επιλέξιμα δάνεια για ρύθμιση/εξόφληση, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από τον ΟΧΣ και εμπίπτουν στο συγκεκριμένο Σχέδιο, ανέρχονται σε 855, συνολικής αξίας €106,4 εκ. (υπόλοιπα με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου 2021), και τα συνολικά επιλέξιμα δάνεια για ρύθμιση/εξόφληση, τα οποία έχουν παραχωρηθεί με κυβερνητικά κεφάλαια και εμπίπτουν στο συγκεκριμένο Σχέδιο, ανέρχονται σε 1.093, συνολικής αξίας €73 εκ. (386 δάνεια, αξίας €49,2 εκ., τα οποία έχουν παραχωρηθεί στα πλαίσια του Στεγαστικού Σχεδίου Δανειοδότησης Ζευγαριών με Χαμηλά Εισοδήματα, και 707 δάνεια, αξίας €23,8 εκ., τα οποία έχουν παραχωρηθεί στα πλαίσια του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου). 

Δειτε Επισης

Με αμελητέες ζημιές έκλεισε την Πέμπτη το ΧΑΚ
Γενικό Λογιστήριο: Δημοσιοποίηση στοιχείων για οικονομικές συναλλαγές του κράτους
Βιώσιμο και ισχυρό το ΤΚΑ-Σε εξέλιξη εξορθολογισμός των εισφορών από ποδοσφαιρικές ομάδες
Η Clearstream Banking S.A. άμεσος συμμετέχοντας στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ
Φθινόπωρο οι πρώτες επενδύσεις του Εquity Fund-Πρώτος θεσμικός επενδυτής η Τράπεζα Κύπρου
Γιάννης Παναγιώτου: Σημαντική επιτάχυνση στην καταβολή του 87% των παροχών του ΤΚΑ
Αγκάθι για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο η διαφθορά-Πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα
ΠΕΟ: Αυξήσεις πέραν του 2,5% σε συλλογικές συμβάσεις που ανανεώθηκαν
Εκτός λειτουργίας οι υπηρεσίες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών λόγω τεχνικού προβλήματος
Στα €92,7 εκ. οι εκταμιεύσεις δανείων από διεθνείς οργανισμούς το 2024