Πιο…σφιχτές στην παραχώρηση δανείων ελέω αβεβαιότητας οι τράπεζες

Αυστηροποίηση των κριτηρίων παραχώρησης δανείων βλέπουν οι τράπεζες για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, λόγω της αβεβαιότητας που σχετίζεται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων (ΕΤΧ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για το πρώτο τρίμηνο του 2022.

«Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, τα κριτήρια χορήγησης δανείων στην Κύπρο προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για όλες τις κατηγορίες δανείων αναμενόταν να γίνουν αυστηρότερα, ενδεχόμενα λόγω της αβέβαιης γεωπολιτικής κατάστασης που ξεκινούσε εκείνη την περίοδο με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», αναφέρει η ΚΤΚ.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα κριτήρια χορήγησης δανείων τόσο προς επιχειρήσεις όσο και για όλες τις κατηγορίες δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Όσον αφορά στη ζήτηση δανείων, η έρευνα κατέδειξε ότι η καθαρή ζήτηση παρέμεινε αμετάβλητη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, τόσο για δάνεια από μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και για δάνεια από μεγάλες επιχειρήσεις στεγαστικά δάνεια.

Ωστόσο, η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021, εξέλιξη που ήταν σε αντίθεση με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί από την έρευνα του προηγούμενου τριμήνου, όπου αναμενόταν αύξηση.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητη στο σύνολό της κατά το υπό αναφορά τρίμηνο, ενώ καταγράφηκε αύξηση των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης.

«Ενδεχόμενα, η αύξηση στη ζήτηση δανείων για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης να αντικατοπτρίζει τις διαταραχές που παρατηρούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα ως απότοκο κυρίως των επιπτώσεων της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία καθώς και την προληπτική αντίδραση των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας», εξηγεί η ΚΤΚ.

Μείωση στα στεγαστικά λόγω λήξης κυβερνητικού σχεδίου και ανατιμήσεων

Παράλληλα, η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά κατέγραψε μείωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 μετά τη σημαντική αύξηση που είχε καταγραφεί από τις συμμετέχουσες τράπεζες για το τέταρτο τρίμηνο του 2021, κάτι που ήταν αντίθετο με τις προσδοκίες των τραπεζών για αμετάβλητη ζήτηση.

«Η μείωση στη καθαρή ζήτηση το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στην έρευνα τράπεζες, αποδίδεται στη λήξη δύο κυβερνητικών στεγαστικών σχεδίων στις 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και στην επιδείνωση των προοπτικών για την αγορά κατοικίας», σημειώνει η ΚΤΚ.

Μείωση και στα καταναλωτικά

Η καθαρή ζήτηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά κατέγραψε μείωση το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο διαψεύδοντας τις προσδοκίες των τραπεζών για αύξηση της ζήτησης.

«Αυτό αποδίδεται, σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχουσών τραπεζών, στη μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στη μείωση στις δαπάνες για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών», αναφέρεται.

Αμετάβλητη η ζήτηση για το β’ τρίμηνο

Οι προσδοκίες των συμμετεχουσών τραπεζών για τη ζήτηση δανείων το δεύτερο τρίμηνο, καταδεικνύουν αμετάβλητη ζήτηση, αν και καταγράφεται «ανομοιογένεια των επιμέρους απαντήσεων των τραπεζών σε κάθε κατηγορία δανείων».

«Ενδεχόμενα, οι προσδοκίες των τραπεζών για τη μελλοντική καθαρή ζήτηση δανείων να λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και την αυξημένη αβεβαιότητα ως προς το μελλοντικό οικονομικό περιβάλλον», σημειώνει η ΚΤΚ.

Εξάλλου, η αναλογία των αιτήσεων (επίσημων και ανεπίσημων) οι οποίες απορρίφθηκαν ως προς το σύνολο των αιτήσεων, κατέγραψε αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 για δάνεια προς επιχειρήσεις.

Όπως εξηγεί η ΚΤΚ, ενδεχόμενα αυτό να οφείλεται στην αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης που καταγράφηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2021 για νέα επιχειρηματικά δάνεια, μιας και δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε αλλαγή στα εν λόγω κριτήρια το πρώτο τρίμηνο του 2022, ενώ από τον Απρίλιο του 2022 έχει περιληφθεί στο ερωτηματολόγιο της ΕΤΧ ο διαχωρισμός των απορριφθέντων αιτήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και μεγάλες επιχειρήσεις.

Από την άλλη, η αναλογία των απορριφθέντων αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, για όλες τις κατηγορίες δανείων, σημειώνει η ΚΤΚ.

Δειτε Επισης

Π. Νικολάου: Bιωσιμότητα, αξιοπιστία και καλή φήμη τα απαραίτητα συστατικά επιτυχίας
Ε. Πική: Συνεχίζουμε με δημοσιονομική πειθαρχία και μακροοικονομική σταθερότητα
Λουίς ντε Γκίντος: Αδιαπραγμάτευτος ο μεσοπρόθεσμος στόχος έγκαιρης επιστροφής του πληθωρισμού στο 2%
Μειώθηκαν τα καθαρά νέα δάνεια και οι επαναδιαπραγματεύσεις τον Αύγουστο
Μικρές αυξήσεις καταθετικών επιτοκίων τον Αύγουστο, μειώσεις στα δανειστικά
Κωνσταντίνος Ηροδότου: Τρομερές οι συνέπειες αν αφήναμε τον πληθωρισμό ανεξέλεγκτο
Λουίς Ντε Γκίντος: Εντυπωσιακή βελτίωση στην οικονομία και το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
Στο μικροσκόπιο του ACIFF οι νέες ρυθμίσεις στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Hellenic Bank Partnership Stories: ANCALA Partners LLB
Πρώτο ετήσιο συνέδριο της ΚΤΚ με επιτόκια και πληθωρισμό στο επίκεντρο