Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Εξαγοράζονται από διεθνή όμιλο τα σχολεία Pascal

Την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Pascal World Schools Ltd από την Providence Equity Partners, LLC, μέσω της N.A.C.E. Midco Ltd, ανακοίνωσε η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.

Η N.A.C.E. Midco Limited είναι ιδιωτική εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι όχημα ειδικού σκοπού χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία ιδρύθηκε για να ενεργήσει ως όχημα απόκτησης για τους σκοπούς της Προτεινόμενης Συναλλαγής. Η N.A.C.E. είναι μέλος του ομίλου Globeducate.

Η Globeducate είναι ένα από τα πέντε κορυφαία δίκτυα Κ-12 εκπαίδευσης (προδημοτικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Η Globeducate ελέγχεται έμμεσα από τα ταμεία Providence Funds. Η Providence Equity Partners, LLC είναι εταιρεία ιδιωτικών μετοχικών επενδύσεων (private equity investment firm) που εξειδικεύεται σε επενδύσεις στους τομείς των πολυμέσων, επικοινωνιών, εκπαίδευσης, λογισμικών και υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς επίσης διαχειρίζεται επενδύσεις στη Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και σε ανερχόμενες αγορές.

Η Pascal World Schools Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συστημένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η TopCo είναι η μητρική εταιρεία της PASCAL Education (Cyprus) Limited. Η PASCAL είναι οργανισμός συνεκπαίδευσης Κ-12 στην Κύπρο και αποτελείται από τρία Αγγλόφωνα νηπιαγωγεία, τρία Αγγλόφωνα δημοτικά σχολεία, τρία Αγγλόφωνα σχολεία μέσης εκπαίδευσης και δύο Ελληνόφωνα σχολεία μέσης εκπαίδευσης σε όλη την Κύπρο, (μαζί τα «Σχολεία»).

Τα Σχολεία ανήκουν και λειτουργούν υπό την OpCo, και είναι δεόντως αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (το «ΥΠΠΑΝ») δυνάμει και σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμο του 2019 (Ν. 147(Ι)/2019).