ΚΤΚ: Αυξήθηκαν σε 273 οι Επενδυτικοί Οργανισμοί τον Μάρτιο

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 257 τον Δεκέμβριο 2021 σε 273 τον Μάρτιο 2022, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2022. Ταυτόχρονα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών σημείωσε μείωση της τάξης του 0,55% στα €8.692,0 εκ. τον Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με €8.740,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2021.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο 2022 οι καταθέσεις και δάνεια των επενδυτικών οργανισμών ανέρχονταν στα €932,9 εκ., από €753,6 εκ. τον Δεκέμβριο 2021. Το χρεόγραφά τους μειώθηκαν από €893,3 εκ. τον Δεκέμβριο σε €664,5 εκ. τον Μάρτιο.

Οι μετοχές και οι συναφείς τίτλοι, μειώθηκαν τον Μάρτιο σε €6.488,7 εκ., από €6.501,5 εκ. τον Δεκέμβριο, ενώ τα Μη χρηματ/κά στοιχεία ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των πάγιων στοιχείων) αυξήθηκαν από €341,9 εκ. σε €353,8 εκ.

Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών, τα δάνεια σημείωσαν μείωση τον Μάρτιο στα €637,6 εκ. από €805,9 εκ. Οι μετοχές/μερίδια των Επενδυτικών Οργανισμών αυξήθηκαν σε €7.730,4 εκ. τον Μάρτιο από €7.685,7 τον Δεκέμβριο 2021. Τέλος, οι λοιπές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών παραγώγων) αυξήθηκαν στα €324 εκ., από €248,8 εκ. τον Δεκέμβριο.

Δειτε Επισης

Παράταση ενός έτους σε κίνητρα και ελαφρύνσεις προς ώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων
Απόρριψη από το Δικαστήριο νέας αγωγής για το κούρεμα-Το σκεπτικό της απόφασης
Πρόγραμμα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού από το JA Cyprus και τον Σύνδεσμο Τραπεζών
Eurobank Κύπρου: Πιστοποιήθηκε με το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
Καταθετικά προϊόντα με αποδόσεις μέχρι 4% από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
Έδωσε από τη Λευκωσία το στίγμα πορείας της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ο πρόεδρος της Bundesbank
Οι καταθέσεις και τα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών-Τι λένε οι αριθμοί
Γενικό Λογιστήριο: Αίτημα για παράταση στην υλοποίηση του «Οικία» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024
Ικανοποίηση δανειοληπτών για τις συζητήσεις για ΜΕΧ και εκποιήσεις
Ιδού το «ενοίκιο έναντι δόσης»-Οι βασικοί όροι του σχεδίου, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα