Νέες προοπτικές διασύνδεσης φοιτητών με την αγορά εργασίας

Νέες ιδέες και σύγχρονες γνώσεις βρίσκουν χώρο στις κυπριακές επιχειρήσεις χάρη στη πολύτιμη συνεισφορά των Γραφείων Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο πλαίσιο συνεργασίας του πανεπιστημιακού ιδρύματος με το επιχειρείν του τόπου, κερδισμένοι δεν βγαίνουν μόνο οι Οργανισμοί αλλά και η κυπριακή κοινωνία ευρύτερα, καθώς, η ανεργία στους νέους απόφοιτους μειώνεται και η δημιουργικότητα και ο καινοτόμος τρόπος σκέψης οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη.

Τα Γραφεία Διασύνδεσης ενισχύουν την εφαρμοσμένη έρευνα, τις ερευνητικές συνεργασίες και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, επισημαίνει, εξάλλου, η Έλενα Ζωμενή, Διευθύντρια του Κέντρου Σταδιοδρομίας τουΠανεπιστημίου Κύπρου.

Σε συνέντευξή της στο InBusinessNews, η κα Ζωμενή αναφέρει επίσης τους λόγους για τους οποίους οι ομιλίες και συζητήσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Ημερίδα που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης θα ωφελήσει τους συμμετέχοντες.

Πότε συστάθηκε το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου και ποιο είναι το όραμα του;

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013. Από το 2018 και μετά, οι εργασίες του Γραφείου επικεντρώθηκαν στην βελτιστοποίηση και παγιοποίηση της διαδικασίας εξεύρεσης ευκαιριών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από φοιτητές και φοιτήτριες. Με την παρότρυνση του Γραφείου, τα περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου ενέταξαν την τοποθέτηση σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, ως μάθημα στα προγράμματα σπουδών τους, με πολλαπλά οφέλη τόσο για φοιτητές και φοιτήτριες όσο και για τους οργανισμούς. Όραμα του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να ενισχυθεί ο θεσμός των τοποθετήσεων σε οργανισμούς τόσο εντός του Πανεπιστημίου όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο, αναδεικνύοντας τα αμοιβαία οφέλη.

Ποια είναι τα οφέλη από την επαφή επιχειρηματικής και φοιτητικής κοινότητας;

Το άμεσο όφελος φοιτητών και φοιτητριών που τοποθετούνται σε οργανισμούς κι επιχειρήσεις, είναι η βελτίωση των ικανοτήτων τους αποκτώντας πρόσθετηγνώση, δεξιότητες και επικοινωνιακές δυνατότητες,ώστε αυτό να ενισχύσει τις πιθανότητες και ευκαιρίες απασχολησιμότητάς τους κατά τη διάρκεια φοίτησής τους και μετά την αποφοίτησή τους από τα Πανεπιστήμιο. Το άμεσο όφελος των επιχειρήσεων είναι η απασχόληση και επιτόπια προετοιμασία (on the job) νέου ανθρώπινου δυναμικού με νέες ιδέες και σύγχρονες γνώσεις, έχοντας ως επακόλουθο τη στενότερη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το έμμεσο όφελος για την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία είναι η συμβολή στη μείωση της ανεργίας στους νέους απόφοιτους και η ανάπτυξη της επιχειρησιακής και εμπορεύσιμης καινοτομίας μέσω των νέων ιδεών που μεταφέρονται από το φοιτητές/τριες και απόφοιτους/ες του Πανεπιστημίου προς τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Ποια τα αποτελέσματα και επιτεύγματα του Γραφείου Διασύνδεσης μέχρι σήμερα;

Το Γραφείο Διασύνδεσης δημιούργησε ένα ευρύ δίκτυο επαφών και συνεργασιών με οργανισμούς κι επιχειρήσεις ανά το παγκύπριο. Το Γραφείο Διασύνδεσης πέτυχε την καθιέρωση της κατ’ επανάληψη προσφοράς θέσεων τοποθετήσεων για φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου. Οι επαναλαμβανόμενες προσφορές θέσεων, καταδεικνύουν την αλλαγή στην κουλτούρα των οργανισμών και των επιχειρήσεων σχετικά με τις τοποθετήσεις, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλλει το Γραφείο Διασύνδεσης. Μέσω του δικτύου αυτού και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που εξυπηρετεί Γραφεία Διασύνδεσης, φοιτητές/τριες και τον επιχειρηματικό κόσμο, έχει καταφέρει να τοποθετήσει επιτυχώς πέραν των επτακοσίων εβδομήντα φοιτητών και φοιτητριών. Εκατόν εξήντα έξι φοιτητές και φοιτήτριες, μετά το πέρας των τοποθετήσεών τους, εργοδοτήθηκαν είτε στους οργανισμούς που τοποθετήθηκαν είτε σε διαφορετικούς οργανισμούς.

Σε ποιους θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη μια συμμετοχή τους στην Ημερίδα που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης στις 23 Μαρτίου 2022 και τι να αναμένει κάποιος από την Ημερίδα;

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους οργανισμών κι επιχειρήσεων καθώς και σε φοιτητές/φοιτήτριες. Μέσα από τις ομιλίες και τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, αφενός θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις διαδικασίες της τοποθέτησης και αφετέρου θα τονιστούν τα οφέλη των τοποθετήσεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Ποιοι οι μελλοντικοί στόχοι του Γραφείου Διασύνδεσης;

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου επιδιώκει την ενδυνάμωση του θεσμού των τοποθετήσεων καθώς και τη διεύρυνση του πλαισίου συνεργασίας με οργανισμούς κι επιχειρήσεις, ενισχύοντας την εφαρμοσμένη έρευνα, τις ερευνητικές συνεργασίες και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Who is who

Η Έλενα Ζωμενή, Διευθύντρια του Κέντρου Σταδιοδρομίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με σπουδές  στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille I (Licence & Maitrise en LEA), η Έλενα Ζωμενή, εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 1991, μετά από έξι χρόνια εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα. Έχει εργαστεί επίσης στο Γραφείο του Διαπραγματευτή της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. ως Λειτουργός Επικοινωνίας, καθώς και στο Ινστιτούτο Κύπρου ως Executive Director of Communication. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μεταξύ άλλων, είχε ενεργή συνεισφορά και αποφασιστικό ρόλο στο συντονισμό του πρώτου Έργου της Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με τον Επιχειρηματικό κόσμο, το 2008, όπως επίσης και στο Έργο Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2022, στις  10:00, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia, στη Λευκωσία και η συμμετοχή στην Ημερίδα θα είναι δωρεάν. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή πατώντας εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Ημερίδας μπορείτε να βρείτε εδώ

Πληροφορίες Ημερίδας

Οργανωτής: Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κύπρου

Συντονισμός: ΙΜΗ

Χορηγοί επικοινωνίας: IN Business magazine, REPORTER

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ, τηλ.: +357 22505555, φαξ: 22679820, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com,  ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

 

Δειτε Επισης

Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος
CYPIN: Οι τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες της Mitsubishi Heavy Industries
Επίσκεψη συνέδρων του Συνασπισμού Europa Uomo της Ευρώπης στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο
Ημερίδα ProW: Η ευζωία των νηπιαγωγών και η θετική σχολική κουλτούρα στο επίκεντρο
CNP CYPRIALIFE: Επιβράβευσε τις παραγωγικές επιτυχίες των κορυφαίων ασφαλιστικών της συμβούλων
O Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου βραβεύει τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο
H Epic γιόρτασε την ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα με καθαρισμό παραλίας
Το ΙΝΓΚ στον αγώνα κατά της Νόσου του Huntington
Φωτογραφική έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας»
O τηλεμαραθώνιος TELETHON επιστρέφει στο ΡΙΚ