Συμμορφώθηκε στον Κανονισμό Settlement Discipline το ΧΑΚ

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΑΤΗΕΧGroup) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ανακοινώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου συνεργασίας που είχε ως αποτέλεσμα τη συμμόρφωση του ΧΑΚ στον Κανονισμό Settlement Discipline από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και τη διαμόρφωση υποδομής σε συμμόρφωση στον κανονισμό CSDR για την πλήρη υποστήριξη υπηρεσιών Investor CSD.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει εργαστεί μαζί με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προκειμένου να αναβαθμίσει την προσφερόμενη πλατφόρμα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης που χρησιμοποιούν και οι δύο Οργανισμοί ως μέρος της Κοινής Πλατφόρμας, καθώς και συνεισφέρει με την τεχνογνωσία του αναφορικά με θέματα συμμόρφωσης και επιχειρησιακής λειτουργίας που προκύπτουν από τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πέραν από τον ρόλο του ως Issuer CSD το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) θα μπορεί πλέον να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του μέσω της λειτουργικότητας Investor CSD που υποστηρίζει διακανονισμό, καταχώριση και διαχείριση τίτλων για dual-listed και αλλοδαπές αξίες. Η υποστήριξη των dual-listed ΕΜΤΝ της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί μια πρώτη απτή εφαρμογή.

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δήλωσε: Η μακροχρόνια συνεργασία με το ΧΑΚ η οποία σηματοδοτήθηκε από την έναρξη της Κοινής Πλατφόρμας το 2006, συνεχίζει να παρέχει νέες αμοιβαία επωφελείς ευκαιρίες για το συνεργάτη μας και το ATHEX CSD. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε παράσχει με επιτυχία την τεχνολογική υποδομή και συνεργαστήκαμε στενά στο στόχο για συμμόρφωσή του στον SDR και στην εκκίνηση των Investor CSD υπηρεσιών που επιτρέπουν τη διαμόρφωση συνδέσμων για βέλτιστη εξυπηρέτηση της Κυπριακής Κεφαλαιαγοράς.

Ο κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, δήλωσε: Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 2006 έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγική και εποικοδομητική. Τα δύο Χρηματιστήρια έχουν ανταλλάξει εμπειρίες στο πέρασμα των χρόνων και ενώνουν δυνάμεις για να ανταποκρίνονται στο νέο κανονιστικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, καθώς επωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακος και συνέργειες. Η εξειδίκευση και οι τεχνολογικές υποδομές του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουν καταστεί πολύτιμες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, προκειμένου να εμπλουτίζει τις υπηρεσίες που ήδη παρέχει αλλά και να επεκτείνεται σε νέους τομείς και υπηρεσίες.

Δειτε Επισης

Παράταση ενός έτους σε κίνητρα και ελαφρύνσεις προς ώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων
Απόρριψη από το Δικαστήριο νέας αγωγής για το κούρεμα-Το σκεπτικό της απόφασης
Πρόγραμμα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού από το JA Cyprus και τον Σύνδεσμο Τραπεζών
Eurobank Κύπρου: Πιστοποιήθηκε με το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
Καταθετικά προϊόντα με αποδόσεις μέχρι 4% από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
Έδωσε από τη Λευκωσία το στίγμα πορείας της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ο πρόεδρος της Bundesbank
Οι καταθέσεις και τα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών-Τι λένε οι αριθμοί
Γενικό Λογιστήριο: Αίτημα για παράταση στην υλοποίηση του «Οικία» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024
Ικανοποίηση δανειοληπτών για τις συζητήσεις για ΜΕΧ και εκποιήσεις
Ιδού το «ενοίκιο έναντι δόσης»-Οι βασικοί όροι του σχεδίου, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα