Αίμιλη Πίσση: Σημάδια περιορισμού στην κατανάλωση των νοικοκυριών

Την εκτίμηση πως λόγω της επίδρασης των εξωτερικών παραγόντων στην κυπριακή οικονομία η ζήτηση νέων δανείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά τους πρώτους μήνες του νέου έτους θα είναι μειωμένη σε σχέση με το 2022, εκφράζει η επικεφαλής της Μονάδας Στρατηγικής & Μετασχηματισμού της Ελληνικής Τράπεζας, Αίμιλη Πίσση.

Σε συνέντευξή της στο InBusinessNews, στο πλαίσιο του IN Business Forecasting 2023, η κ. Πίσση επισημαίνει πως καθώς η κατάσταση θα ομαλοποιείται, αναμένεται ότι η ζήτηση σταδιακά θα ανακάμψει, επιτρέποντας και την αύξηση της ζήτησης για νέο δανεισμό.

Αναφερόμενη ειδικότερα στην Ελληνική Τράπεζα, η Αίμιλη Πίσση υποδεικνύει πως η άριστη οικονομική της θέση, επιτρέπει τη συνέχιση της χρηματοδότησης της οικονομίας, υποστηρίζοντας όλα τα έργα που προσθέτουν αξία στον τομέα των επιχειρήσεων και κάλυψης των αναγκών των ιδιωτών πελατών της.

«Το 2023», τονίζει, «η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσει την υλοποίηση του Πλάνου Μετασχηματισμού της, εστιάζοντας στην ψηφιοποίηση, απλοποιώντας τις εσωτερικές διαδικασίες και βελτιώνοντας το λειτουργικό της μοντέλο, με επίκεντρο τον πελάτη».

Πώς αναμένεται να κινηθούν η κυπριακή οικονομία και η αγορά κατά το 2023;

H κυπριακή οικονομία κατά το 2022 έχει δείξει ξανά την ανθεκτικότητά της στους εξωτερικούς κλυδωνισμούς που έχουν προκληθεί από τη ρώσσο-ουκρανική κρίση ιδιαίτερα μέσω της αύξησης του πληθωρισμού. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της κυπριακής οικονομίας τους πρώτους εννιά μήνες του έτους έφτασε στο 6,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και ταυτόχρονα οι δείκτες της αγοράς εργασίας βελτιώθηκαν σε σύγκριση με το 2021.

Το 2023 ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί, λόγω των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων, των αυξήσεων στα επιτόκια της αγοράς, μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και της επιβράδυνσης που αναμένεται να εμφανιστεί στην οικονομία των ευρωπαϊκών χωρών. Παρά τα σύννεφα που συνεχίζουν να υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία, τα θεμελιώδη δεδομένα της οικονομίας παραμένουν σε υγιή βάση.

Κατά την επόμενη χρονιά αναμένουμε ότι θα εμφανιστούν σημάδια περιορισμού στην κατανάλωση των νοικοκυριών, λόγω της μεγάλης αύξησης του πληθωρισμού. Τυχών διατήρηση του κόστους ενέργειας στα ίδια ψηλά επίπεδα με το 2022, θα επηρεάσει περαιτέρω τη συμπεριφορά των νοικοκυριών. Επιπρόσθετα, τομείς όπως ο τουρισμός αναμένεται ότι θα επηρεαστούν το 2023 λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού στις ευρωπαϊκές οικονομίες, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή τουριστών για τη χώρα μας. Παρ’ όλα αυτά, η προσαρμογή που παρουσίασε η οικονομία το 2022 στα δεδομένα που προκλήθηκαν από τη Ρώσσο-Ουκρανική κρίση θα βοηθήσει να διατηρηθεί η κυπριακή οικονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το 2023.

Ανακατατάξεις και προκλήσεις

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τον χρηματοπιστωτικό τομέα για το 2023; Πιστεύετε ότι το 2023 θα κινηθεί με θετικό πρόσημο, αρνητικό πρόσημο ή το ίδιο με το 2022;

Λόγω της επίδρασης των εξωτερικών παραγόντων στην κυπριακή οικονομία αναμένουμε ότι η ζήτηση νέων δανείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά τους πρώτους μήνες του έτους, θα είναι μειωμένη σε σχέση με το 2022. Επίσης, η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης αναμένεται ότι θα επιφέρει συγκράτηση του νέου δανεισμού από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Καθώς η κατάσταση θα ομαλοποιείται αναμένουμε ότι η ζήτηση σταδιακά θα ανακάμψει, επιτρέποντας και την αύξηση της ζήτησης για νέο δανεισμό.

Ποιες είναι οι σημαντικές τάσεις, γεγονότα και εξελίξεις που θα πρέπει να παρακολουθηθούν/προσεχθούν στον τομέα δραστηριοποίησής σας για το 2023;

Το 2023 αναμένεται ότι θα είναι ακόμα ένα έτος με ανακατατάξεις και προκλήσεις που προκύπτουν από τις διεθνές γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. H οικονομία αναμένεται ότι θα δείξει σημάδια σταθεροποίησης κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τα έξοδά τους και να παρατείνουν τη λήψη σημαντικών επενδυτικών αποφάσεων. Το δεύτερο εξάμηνο, με τη δραστηριοποίηση του τουρισμού και των περιφερειακών κλάδων, αναμένεται ότι θα αυξηθεί η γενικότερη οικονομική δραστηριότητα.

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στον αυξανόμενο πληθωρισμό, μέσω της αύξησης των επιτοκίων αναφοράς, ενδέχεται να περιορίσει τη ζήτηση για νέο δανεισμό που θα έχει επίδραση στη κερδοφορία της. Αυτή η αρνητική δυναμική μπορεί να περιοριστεί αν η απόδοση της οικονομίας παραμένει στα σημερινά επίπεδα, επιτρέποντας στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε νέο δανεισμό.

Ένας τομέας που αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις είναι η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και η αναβάθμιση των υποδομών σε θέματα διαδικτύου και συνδεσιμότητας. Είναι μια ανάγκη που έχει ενισχυθεί λόγω της πρόσφατης εμπειρίας των επιχειρήσεων με την πανδημία του κωρονοϊού.

Μια ακόμα ανάγκη είναι αυτή της στροφής σε επενδύσεις στους πυλώνες ESG (Environmental, Social, Governance). Ο τραπεζικός τομέας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια μετάβαση προς ένα καθαρότερο, πιο βιώσιμο μέλλον. Μέτοχοι, ρυθμιστικές αρχές, κυβερνήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αναγνωρίζουν την επείγουσα ανάγκη για δράση και ασκούν πλέον πίεση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιπρόσθετα, λόγω των αλλαγών στο οικονομικό περιβάλλον (αύξηση στην τιμή των πρώτων υλών, της ενέργειας, κτλ) οι επιχειρήσεις αναμένεται ότι θα αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε θέματα περιορισμού του κόστους λειτουργίας, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών, αντικατάσταση του υφιστάμενου στόλου οχημάτων με νέα πιο οικονομικά οχήματα κτλ.

Οι στόχοι της Ελληνικής

Τι να αναμένουμε για τον δικό σας όμιλο το 2023; Ποιοι είναι στόχοι σας;

Οι πελάτες περιμένουν όλο και περισσότερα από τις τράπεζές τους. Επιζητούν μια πολυκαναλιακή, ομοιόμορφη εμπειρία εξυπηρέτησης και πρακτική καθοδήγηση σε δύσκολες στιγμές. Αυτές οι αυξημένες απαιτήσεις  κατευθύνουν τις τράπεζες, ώστε πέρα από τη δημιουργία των κατάλληλων προϊόντων να επικεντρωθούν στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη  (customer experience).

Το 2023 η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσει την υλοποίηση του Πλάνου Μετασχηματισμού της, εστιάζοντας στην ψηφιοποίηση, απλοποιώντας τις εσωτερικές διαδικασίες και βελτιώνοντας το λειτουργικό της μοντέλο, με επίκεντρο τον πελάτη. Σε αυτά τα πλαίσια αναβαθμίζουμε συνεχώς τα ψηφιακά μας κανάλια και στηρίζουμε τους πελάτες μας, ώστε να εξοικειωθούν με τους εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης για τη δική τους ευκολία και για συναλλαγές χωρίς επιπρόσθετες χρεώσεις. 

Παράλληλος στόχος μας είναι ο θετικός αντίκτυπος στην κοινωνία και στο περιβάλλον μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων και της παραχώρησης  νέου δανεισμού στον τομέα του περιβάλλοντος. Η Ελληνική Τράπεζα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για υιοθέτηση Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών με τη Διακυβέρνηση (ESG) αρχών έχει ξεκινήσει την ένταξη των αυτών στις καθημερινές της ενέργειες, που θα υποστηρίξουν ταυτόχρονα τις πρωτοβουλίες κάτω από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η άριστη οικονομική θέση της τράπεζας επιτρέπει τη συνέχιση της χρηματοδότησης της οικονομίας, υποστηρίζοντας όλα τα έργα που προσθέτουν αξία στον τομέα των επιχειρήσεων και κάλυψης των αναγκών των ιδιωτών πελατών μας.

Δειτε Επισης

ΚΕΔΙΠΕΣ: Κατέβαλε άλλα €60 εκατ. στο κράτος-Στα €940 εκατ. το συνολικό ποσό αποπληρωμής
Μείωση 3,7% στο υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων το 4ο τρίμηνο
Προανήγγειλε... κινήσεις από τις τράπεζες για τα καταθετικά επιτόκια ο Ηροδότου
Eurobank: Προσηλωμένη στην επένδυσή της στη Βουλγαρία και την Postbank
Ηλεκτρονική κατάθεση επιταγής μέχρι €2.000, μόνο στην Τράπεζα Κύπρου
Ανέκαμψαν μετά την πώληση της SVB οι τραπεζικές μετοχές
ΚΤΚ: Συμβάλλει σε μια πράσινη ευρωπαϊκή οικονομία
Πρωτοβουλίες ΚΤΚ για διαχείριση ΜΕΧ και βελτίωση του τραπεζικού συστήματος
Τax For All: Αρχίζει η λειτουργία του για σκοπούς ΦΠΑ
Επιφυλακή απέναντι στην «αυξημένη αβεβαιότητα» στον χρηματοπιστωτικό τομέα