H προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραμένει κλειδί για ένα αειφόρο αναπτυξιακό μοντέλο

H ανάδειξη της Κύπρου τα τελευταία χρόνια ως ανταγωνιστικού επιχειρηματικού κέντρου σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Αντίθετα, η εμπειρία μας διδάσκει ότι μέσω της προσέλκυσης ξένων επενδύσεών θα πρέπει να οικοδομήσουμε ένα αειφόρο αναπτυξιακό μοντέλο που να μπορεί διαχρονικά να αντεπεξέρχεται σε κρίσεις.

Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί διεθνώς λόγω των διαδοχικών κρίσεων, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραμένει κλειδί για την ανάκαμψη της οικονομίας και προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός αειφόρου αναπτυξιακού μοντέλου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως είναι η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η έρευνα, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, η ναυτιλία, ο αθλητισμός και η πολιτιστική βιομηχανία.

Η άντληση τεχνογνωσίας και κεφαλαίων σε διαφορετικούς κλάδους, θα οδηγήσει στη μεγέθυνση και διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας για τον πληθυσμό.

Ήδη, η δημιουργία έδρας (headquartering) στην Κύπρο από αριθμό ξένων εταιρειών έφερε στη χώρα μας σημαντική τεχνογνωσία, ενώ παράλληλα συνέβαλε στο άνοιγμα χιλιάδων θέσεων εργασίας, δημιουργώντας οριζόντια πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία εν μέσω κρίσεων. Μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία στην Κύπρο, ενός περιφερειακού hub μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Με την ευελιξία και την εξ αποστάσεως εργασία να αποκτούν πλέον κεντρικό ρόλο στην αγορά εργασίας, το headquartering και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων δεν αποτελούν απλώς πρόσθετα πλεονεκτήματα για την οικονομία της χώρας μας, αλλά συστατικά της στοιχεία, τα οποία διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την αειφόρο ανάπτυξή της.

Το νέο πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων που εξήγγειλε η κυβέρνηση, μετά την κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, ενώ θα συμβάλει και στον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Ιδιαίτερα, το νέο πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων επικεντρώνεται στη διευκόλυνση των διαδικασιών μετεγκατάστασης ξένων επιχειρήσεων, στην επέκταση των φορολογικών κινήτρων που προσφέρονται για ξένες επιχειρήσεις, καθώς και στην παροχή αδειών απασχόλησης προσωπικού από τρίτες χώρες που εργάζονται σε διεθνείς εταιρείες.

Την ίδια στιγμή, εστιάζει σε έναν τομέα που αναδεικνύεται ως σημαντικός πυλώνας της οικονομίας μας, αυτόν της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα συμβάλει στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της χώρας, προσελκύοντας ερευνητές, φοιτητές και πόρους από το εξωτερικό και συνδέοντας παράλληλα, με αποτελεσματικό τρόπο, την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Η ενίσχυση της αγοράς εργασίας με εξειδικευμένο προσωπικό συνεπάγεται και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο.

Οφείλουμε να κτίσουμε πάνω σε αυτή την προσπάθεια που έχει ήδη αρχίσει, ούτως ώστε να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τις υποδομές της χώρας για να προσελκύσουμε περισσότερες καινοτόμες εταιρείες και καταξιωμένους επαγγελματίες, ενισχύοντας παράλληλα την προσβασιμότητα της Κύπρου σε καινούργιες ευρωπαϊκές και περιφερειακές αγορές.

 

*Διευθύνων Σύμβουλος Prospectacy Ltd

Δειτε Επισης

Η τεχνολογία στην υπηρεσία των αδειοδοτήσεων
Διαφημιζόμενος Vs. Agency! Ε ΟΧΙ… ο πελάτης δεν έχει πάντα δίκιο!
Η αυξανόμενη σημασία των κριτηρίων ESG και οι οίκοι αξιολόγησης
Επανεξετάζοντας την Black Friday: 5 λόγοι γιατί οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να παρασυρθούν
Μελέτη PwC: Σημαντικά ευρήματα για την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών
Αναβαθμισμένο αίσθημα ασφάλειας σε ένα «έξυπνο» σπίτι
«Ναι» στην αντιπαροχή διαμερισμάτων
Οι καθυστερήσεις ταλαιπωρούν τον τομέα των ακινήτων
Η χρήση της τεχνολογίας στον τομέα των ξενοδοχείων για καλύτερη κερδοφορία
Οι νέες προκλήσεις στα προϊόντα καπνού