Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Η ZEBRA έχει πιστοποιηθεί με τα πρότυπα ISO 9001 και 27001

Η ZEBRA στοχεύει να παρέχει στους πελάτες της ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους. Για να επιτευχθεί αυτό, η Διοίκηση της εταιρείας διασφαλίζει ότι το όραμα, οι επιχειρηματικοί στόχοι, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και η ακεραιότητα των υπηρεσιών μας υποστηρίζονται από υψηλού επιπέδου ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους.

Ταυτόχρονα, είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και στην προστασία της ασφάλειας οποιασδήποτε μη δημόσιας πληροφορίας που επεξεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου οποιουδήποτε υποκειμένου δεδομένων σχετίζεται με εμάς. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών που έχουμε υιοθετήσει εξυπηρετεί το σκοπό της ποιότητας και ασφαλούς, αξιόπιστης και αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών σε πελάτες και συνεργάτες και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και επεξεργασίας πληροφοριών ορίζοντας το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας.

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας:

 • Υιοθέτησε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης που διασφαλίζει ότι οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013 καθώς και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, η οποία ισχύει σε όλες τις δραστηριότητες και τα τμήματα της εταιρείας.
 • Εφαρμόζει τη διαδικασία προσέγγισης σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο.
 • Επιθεωρεί τακτικά, μέσω εκπροσώπων του, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, προκειμένου να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του και να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
 • Παρέχει όλα τα μέσα και τους πόρους για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την παρακίνηση των εργαζομένων της και για τη συμμετοχή τους στη συνεχή βελτίωση του IMS.
 • Εξασφαλίζει τη διατήρηση ενός ασφαλούς, εργονομικού και υγιεινού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους της.
 • Διασφαλίζει ότι το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης διατηρείται και βελτιώνεται συνεχώς μέσω ενός προγράμματος επιθεωρήσεων και αναθεωρήσεων.
 • Αξιολογεί τους λειτουργικούς κινδύνους και ευκαιρίες που προκύπτουν τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας και οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της.
 • Αξιολογεί και επιλέγει τους εξωτερικούς παρόχους της και διατηρεί αμοιβαία επωφελείς σχέσεις.
 • Διασφαλίζει ότι οι πολιτικές του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης κοινοποιούνται, κατανοούνται, εφαρμόζονται και διατηρούνται σε όλα τα εταιρικά επίπεδα.
 • Εξασφαλίζει την προστασία των συλλεγόμενων Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR και την Ασφάλεια οποιασδήποτε Πληροφορίας όπως προβλέπεται από τις πολιτικές και τις διαδικασίες IMS διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των υπαλλήλων της, των πελατών και συνεργατών.
 • Καθιερώθηκαν μηχανισμοί για την υποστήριξη του έγκαιρου και γρήγορου εντοπισμού και πρόληψης απειλών για την ασφάλεια των πληροφοριών και αποτελεσματικής απόκρισης όταν εμφανίζονται τέτοιες απειλές.
 • Προστατεύει την επένδυση σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που ενυπάρχουν στα εταιρικά συστήματα πληροφοριών.
 • Θέτει μετρήσιμους επιχειρηματικούς στόχους σύμφωνα με λειτουργικά κριτήρια. Αυτοί οι μετρήσιμοι στόχοι καθορίζονται, μετρούνται, αναλύονται και επανεξετάζονται για να διασφαλιστεί ο βαθμός επίτευξης. Πιο συγκεκριμένα η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας στοχεύει:

o Να μειωθούν κάθε είδους παράπονα (από κάθε ενδιαφερόμενο).

o Να εφαρμόσει έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων κατάρτισης για τη διασφάλιση της ικανότητας των εργαζομένων.

o Να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών μέσω της παροχής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

o Να μειωθούν τυχόν αποκλίσεις (μη συμμορφώσεις) από το IMS μέσω της αποτελεσματικής απόδοσής του.

o Αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, πρόληψη επικίνδυνων συμβάντων, εξάλειψη ατυχημάτων και συνέχιση της παροχής υπηρεσιών χωρίς αισθητές διακοπές.

Ο κ. Γιώργος Χριστοδούλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ZEBRA αναφέρει:

‘Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει και επιβραβεύει την ομαδική εργασία και την ατομική προσπάθεια, επενδύει σε ανθρώπους, σέβεται τον πελάτη και δεσμεύεται για τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργικών κινδύνων, την επίτευξη των παραπάνω στόχων καθώς και την ενημέρωση και κοινοποίηση της ισχύουσας πολιτικής σε κάθε ενδιαφερόμενο, όπως αυτή έχει οριστεί στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.’

Η Γενική Διευθύντρια της TÜV AUSTRIA Cyprus, κα Σουσάννα Χαραλαμπίδου, προσθέτει:

‘Συγχαρητήρια στην ομάδα σας για την επιτυχή πιστοποίηση ISO 27001 και ISO 9001. Η εταιρεία σας θα πρέπει να είναι περήφανη για την απόκτηση αυτών των δύο πιστοποιήσεων, διασφαλίζοντας ότι διατηρεί την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών της τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και ταυτόχρονα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της.'

 

 

 

 

Δειτε Επισης

Cyprus Public Transport: Όλες οι σχολικές διαδρομές κανονικά από τη Δευτέρα
ΕΜΕΛ: Κανονικά από Δευτέρα τα μαθητικά δρομολόγια
St Intertrust: Στήριγμα των επιχειρήσεων στην πορεία προς ανάπτυξή τους
Η Lidl Κύπρου στηρίζει την Κύπρο του μέλλοντος
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μνημόνιο συνεργασίας με Υπουργείο Άμυνας
Επιχειρηματική αποστολή και φόρουμ ΚΕΒΕ στην Αυστρία
Στο Ντουμπάι η Μαρίνα Χατζημανώλη-Συμμετέχει σε συνέδριο για θέματα ναυτιλίας
Το City of Dreams Mediterranean υποδέχθηκε την εορταστική περίοδο σε μια μαγευτική εκδήλωση
Lidl, Murex, Exness: Πολύτιμες εισηγήσεις και συμβουλές σε όσους αναζητούν εργασία(vid)
Volcano Stores: Παρουσίασαν τα Κυπριακά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2023