«Ανοίγει» το σχέδιο χορηγιών για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

Σχέδιο για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και την ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσής της στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000 και μπορεί να καλύψει δαπάνες για εξοπλισμό που απαιτείται για την ψηφιακή αναβάθμιση, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα λογισμικά, συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία, στη βάση της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 ανέρχεται στα €20 εκατ. και το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της πρώτης πρόσκλησης ανέρχεται στα €10 εκατ. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες πιστώσες €10 εκατ. για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών που θα προέλθουν από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_το αύριο».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης, τον Κατάλογο των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών και κάθε άλλο απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (www.meci.gov.cy/sit).

Η πρώτη χρονική περίοδος υποβολής των προτάσεων θα αρχίσει στις 8 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 23:59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το Υπουργείο τονίζει ότι οι αιτήσεις/προτάσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν άλλες δύο προκηρύξεις του ιδίου Σχεδίου, η δεύτερη τον Ιούνιο 2023 με χρηματοδότηση €10 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η τρίτη το Β’ εξάμηνο 2024, με συγχρηματοδότηση €10 εκατ. από το ΕΤΠΑ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να υποβάλουν αίτηση μόνο όταν οι επενδυτικές τους προτάσεις είναι ώριμες και κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867284, 22867282, 22867149, 22867151, 22867247.

Δειτε Επισης

Βραβεία Καινοτομίας & Έρευνας από ΟΕΒ και ΙδΕΚ: Οι γεμάτες έμπνευση δηλώσεις των βραβευθέντων (vid)
Οδηγός προστασίας δεδομένων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Αυξήθηκε κατά 1,4% η βιομηχανική παραγωγή το 2022
ΟΣΙΚΑ: Εξεύρεση προσωπικού και ακρίβεια στο... τραπέζι
Χορηγίες για ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλής ταχύτητας έως 1 Gbps
Η Diplomat αναλαμβάνει τη διανομή LIPTON και PG Tips
Θέλει συστημική λύση για ΜΕΧ η ΚΤΚ - Το έργο και ο στόχος
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έργα στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου
Ετήσια Τελετή Βράβευσης Αρίστων Εφήβων Νεανίδων 2022
Στα €23 δισ. το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης το 2022