Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Κέρδη 0,81% σημείωσε το ΧΑΚ τον πρώτο μήνα του 2022

Οι σημαντικές απώλειες που κατέγραψε το Χρηματιστήριο στην τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση του Ιανουαρίου, περιόρισαν τα κέρδη της αγοράς κατά τον πρώτο μήνα του 2022 στο μόλις 0,81%.

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε τη Δευτέρα με απώλειες σε ποσοστό 1,20% στις 69,22 μονάδες. Πτώση κατά 1,26% σημείωσε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 41,49 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στα €117.539.

Πτώση σημείωσαν όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Η Κύρια Αγορά υποχώρησε σε ποσοστό 1,94%, τα Ξενοδοχεία κατά 1,03%, η Εναλλακτική κατά 0,03% και οι Επενδυτικές σε ποσοστό 0,94%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με όγκο €67.394 (τιμή €1,10  -  πτώση 1,79%), της Ελληνικής Τράπεζας με €26.680 (τιμή €0,802 – πτώση 4,07%), της Δήμητρα Επενδυτικής με όγκο €5.667 (τιμή €0,390 –  πτώση 1,02%), της Άλκης Χατζηκυριάκος με όγκο €4.792 (τιμή €0,32 – άνοδος 3,23%) και της Atlantic Insurance με όγκο €4.664 (τιμή €1,79 – πτώση 1,65%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και 1 παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός συναλλαγών ανήλθε στις 90.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Allspark Asia Pacific Group Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά), για επιπλέον δύο μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 7 Απριλίου 2022.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν λόγω εταιρείας, λόγω:

  • μη διορισμού Συμβούλου Εισαγωγής
  • μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε 31/12/2020
  • μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2021.

Προσθέτει ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με τις πιο πάνω υποχρεώσεις της, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

Επιπλέον, το ΧΑΚ αναφέρει ότι το Συμβούλιο του, με την υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd για το έτος που έληξε στις 31/12/2020, αποφάσισε όπως οι τίτλοι της εταιρείας συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών στη ΝΕΑ Αγορά λόγω της «Γνώμης με Επιφύλαξη» καθώς και της «Ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα» που εγείρονται στην Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31/12/2020.

Το ΧΑΚ αναφέρει ότι το Συμβούλιο του «θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών από τους τίτλους της εταιρείας, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της εταιρείας, έχουν εκλείψει».

Δειτε Επισης

ΠτΔ: Επιβεβαιώνεται η πορεία προόδου-Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό
Ο Κεραυνός για την αναβάθμιση-«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία με υπεύθυνο τρόπο»
Θετικά μαντάτα από Fitch με αναβάθμιση της προοπτικής της κυπριακής οικονομίας σε θετική
Πιάνουμε τα προαπαιτούμενα για τις δόσεις μας από το Ταμείο Ανάκαμψης-«Το προσεγγίζω ως ένα μνημόνιο»
Πράσινο Βουλής σε συμπληρωματικές πιστώσεις άνω των €390 εκατ. στον προϋπολογισμό
Κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα στο ΧΑΚ
Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011 η ανεργία στην Κύπρο-Υποχώρησε στο 5,8%
Νόμιμος ο διορισμός της Λουκίας Χριστοδούλου ως προέδρου της ΕΠΑ για 2η θητεία
Οι τρεις πιο σοβαροί κίνδυνοι για την οικονομία... Έρευνα του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας
Εξουσιοδότηση μελών στις συντεχνίες για πιθανές κινητοποιήσεις στην ΑΗΚ