Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων επέφερε η Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα τροποποίησε ομόφωνα τον νόμο για τις ληξιπρόθεσμες κοινωνικές εισφορές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε οφειλέτες, που δεν τελούν υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών να ενταχθούν σε νέα ρύθμιση για οφειλές, που θα καθοριστούν με σχετική γνωστοποίηση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, προς την Ολομέλεια της Βουλής στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και οι εισφορές που καταβάλλονται δυνάμει του περί Γενικού Σχεδίου Υγείας Νόμου.

Ρυθμίστηκε επίσης ώστε οφειλές για περιόδους εισφορών που τελούσαν υπό ρύθμιση η οποία ακυρώθηκε να δύναται να περιληφθούν σε νέα ρύθμιση δυνάμει γνωστοποίησης της Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Με 31 ψήφους υπέρ και 2 αποχές έγινε προσθήκη ρυθμίσεων στον νόμο για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βάσει των οποίων θα αξιολογούνται οι νέοι αιτητές για παροχές λόγω αναπηρίας.

Επίσης με 31 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον ψήφισε νόμο ώστε δικαίωμα σε επίδομα ασθενείας να έχουν πρόσωπα τα οποία είναι προσωρινά ανίκανα για εργασία, που συνεχίζουν να εργάζονται πέραν του 63ου έτους της ηλικίας τους και δεν αιτούνται να λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη.

Με 33 ψήφους υπέρ και 17 εναντίον ψηφίστηκε σε νόμο πρόταση νόμου που κατέθεσαν ο Αντρέας Φακοντής, Ευανθία Σάββα και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, με την οποία τροποποιήθηκε ο νόμος περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους, είναι προσωρινά άνεργα και δεν υποβάλλουν αίτηση για θεσμοθετημένη σύνταξη, να έχουν δικαίωμα σε ανεργιακό επίδομα

Επίσης η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμο, πρόταση νόμου με την οποία τροποποιήθηκε η υφιστάμενος νόμος περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών, ώστε άτομο με αναπηρία το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας με μόνιμη ή μη αναστρέψιμη αναπηρία χωρίς τη δυνατότητα αποκατάστασης ή βελτίωσης ή άτομο με εκ γενετής αναπηρία, να μην καλείται από την εν λόγω επιτροπή για επαναξιολόγηση της αναπηρίας του.  Ταυτόχρονα θεσπίστηκε υποχρέωση για τα πρόσωπα που συγκροτούν την εν λόγω επιτροπή να δηλώνουν στο υπό αξιολόγηση άτομο την ταυτότητα και την ειδικότητα/επάγγελμά τους.

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε  από τους Βουλευτές Αντρέα Φακοντή, Παύλου Μυλωνά, Μαρίνο Μουσιούττα, Ρούλα Γεωργιάδου, και Γιώργου Περδίκη

Δειτε Επισης

Προϋπολογισμός 2024: Πρόσθετες πιστώσεις, μειώσεις και μεταφορές προτεινόμενων πιστώσεων
Ο οδικός χάρτης της ΕΥΚ για ένα υπεράκτιο ενεργειακό οικοσύστημα στην Κύπρο
«Να ενισχύσουμε τις ήδη θετικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας»
Ask Wire: Πωλήσεις κατοικιών €119 εκατ. και γης €46 εκατ. στη Λευκωσία
Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για αστικό αναδασμό-Δημιουργείται γη έτοιμη για ανάπτυξη
Βελτιώθηκε τον Νοέμβριο το οικονομικό κλίμα
Ώθηση στη δυναμική του τομέα της τεχνολογίας με το νέο πλαίσιο για πολιτογραφήσεις
Άθως Δίκαιος: Η μεγαλύτερη πρόκληση, το όραμα και η σύγχρονη αρχιτεκτονική
Μαρίνα Χατζημανώλη: Η Κύπρος προάγει ισότητα στη ναυτιλία
Επιδοτήσεις 60 εκ. ευρώ σε γεωργούς τον Δεκέμβριο μέσω των εκταρικών επιδοτήσεων