Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Γ. Παντελή: Κίνητρο για επενδύσεις η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης

Στόχος της μεταρρύθμισης του συστήματος της Δικαιοσύνης που προωθείται είναι, μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση ενός εκσυγχρονισμένου και αποδοτικού συστήματος δικαιοσύνης και η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος δικαίου, το οποίο να λειτουργεί ως κίνητρο, τόσο για τις εγχώριες επενδύσεις όσο και για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη Δημοκρατία.

Αυτό τονίζει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή, ο οποίος σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, επισημαίνει πως τα πλεονεκτήματα της Κύπρου από άλλα κέντρα υπηρεσιών είναι πολλά, ωστόσο, η ολιστική μεταρρύθμιση των δικαστηρίων κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας ως επενδυτικός προορισμός. 

Διαβάστε ακόμη:

Δυσβάστακτο το κόστος για σπίτια και διαμερίσματα (πίνακες)

Φίλιππος Πατσαλής: Το μεγαλύτερο επιστημονικό μου επίτευγμα

Τα νέα brands στο Metropolis Mall

Ο Μιχάλης Ανδρέου μιλά για τον Ρένο Ανδρέου

Ο κ. Παντελή υπογραμμίζει συναφώς πως η ριζική και εκ θεμελίων αναδόμηση του συστήματος της δικαιοσύνης που προωθείται, αποτελεί βασικό παράγοντα για ενίσχυση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Η Κύπρος βρίσκεται στο κατώφλι της πολυαναμενόμενης μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Ποια είναι τα οφέλη για την Κύπρο ως επιχειρηματικό κέντρο από την εν λόγω μεταρρύθμιση;

Η μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης αποτελεί κορυφαία και επείγουσα προτεραιότητα της κυβέρνησης. H Κύπρος κατατάσσεται στην 142η θέση από τις 190 οικονομίες στο δείκτη απόδοσης δικαιοσύνης της Διεθνούς Τράπεζας. Η χαμηλή αυτή κατάταξη οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση στην απόδοση δικαιοσύνης και έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία και κυρίως στην ανταγωνιστικότητά της. Η εικόνα της Κύπρου ως αξιόπιστο διεθνές επιχειρηματικό κέντρο πλήττεται από τις καθυστερήσεις στο χειρισμό των υποθέσεων και την παρατεταμένη εκκρεμοδικία.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των Δικαστηρίων προωθείται μεγάλος αριθμός συντονισμένων πρωτοβουλιών, ορισμένες με τη σημαντική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ου Συμβουλίου της Ευρώπης. Σημαντικά έργα αφορούν μεταξύ άλλων την Αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, τη δημιουργία εξειδικευμένων δικαστηρίων και δευτεροβάθμιου εφετείου, τη θέσπιση νέων κριτηρίων για την πρόσληψη και προαγωγή δικαστών, τη δημιουργία Σχολής Δικαστών, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας με νέες θέσεις δικαστών, και την ψηφιοποίηση των Δικαστηρίων μέσα από την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μηχανογράφησης (ejustice) και την εισαγωγή ψηφιακού συστήματος τήρησης πρακτικών.

Όλες οι πιο πάνω μεταρρυθμίσεις βοηθούν στην απόκτηση σταδιακά των εργαλείων που θα επιτρέψουν να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες και  να δομηθεί ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ποιοτικό δικαστικό σύστημα. Σημαντικά οφέλη περιλαμβάνουν την ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων, την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για όλους του χρήστες του συστήματος, τη μεγαλύτερη ασφάλεια φύλαξης των ψηφιοποιημένων εγγράφων, την ασφάλεια πληρωμών και κατάργηση αναχρονιστικών μεθόδων καταβολής τελών, τα οποία θα οδηγήσουν μεταξύ άλλων, στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό.

Οι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας

Πρόσφατα, το Ανώτατο Δικαστήριο ψήφισε υπέρ της έγκρισης και υιοθέτησης των νέων προτεινόμενων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας. Τι σημαίνει αυτό για τον επιχειρηματικό και επενδυτικό τομέα;

Ο εκσυγχρονισμός των Κανονισμών της Πολιτικής Δικονομίας αποτελεί καθοριστικό βήμα στον εκσυγχρονισμό των δικαστηρίων, αφού οι απαρχαιωμένοι Δικαστικοί Κανονισμοί αποτελούν σημαντικό παράγοντα στις καθυστερήσεις. Θεμελιώδης στόχος των νέων Κανονισμών είναι να καταστήσουν τα δικαστήρια ικανά να χειρίζονται τις υποθέσεις δίκαια, με αναλογικό κόστος σε ένα πλαίσιο ταχύτερο και αποτελεσματικότερο από το υφιστάμενο.

Το νέο πλαίσιο παρέχει στο Δικαστή κατάλληλα εργαλεία για να διαχειριστεί ενεργά και αποτελεσματικά τις υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον του, θέτοντας φραγμούς σε αχρείαστες και χρονοβόρες διαδικασίες, ενθαρρύνοντας παράλληλα το συμβιβασμό και όχι την αντιπαράθεση μεταξύ των διαδίκων. Με αυτό τον τρόπο αναμένεται ότι θα περιορίζεται το κόστος, τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο, στο ελάχιστο, και θα είναι ανάλογο με τη φύση της υπόθεσης, με οφέλη προς τις επιχειρήσεις, τους πολίτες καθώς και για το δημόσιο τομέα. Μια επιχείρηση θα επιλέξει να ιδρυθεί και να επενδύσει σε ένα κράτος του οποίου οι δικαστικές διαδικασίες επιλύονται γρήγορα και με εναλλακτικούς τρόπους, ώστε να εξασφαλίζει μειωμένο κόστος και ταχεία απονομή δικαιοσύνης, καθιστώντας έτσι το επιχειρηματικό περιβάλλον πιο ελκυστικό.

Οι νέοι θεσμοί δεν έχουν τεθεί ακόμα σε εφαρμογή λόγω του μεγάλου όγκου καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της εισαγωγής των νέων θεσμών για εκσυγχρονισμό του συστήματος της δικαιοσύνης, είναι σημαντικό να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για επίσπευση της εκδίκασης των καθυστερημένων υποθέσεων. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα καταθέσει σύντομα σχετικό Σχέδιο Δράσης το οποίο αναμένεται ότι θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, οδικό χάρτη για την εκκαθάριση των καθυστερημένων υποθέσεων.

Ποια η σημασία ενός σύγχρονου και αποδοτικού συστήματος δικαιοσύνης για τον επενδυτικό τομέα;

Πολλές μελέτες καταγράφουν τη σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και εύρυθμης λειτουργίας της δικαιοσύνης και αποτελεσματικής προστασίας των επενδυτών. Μια επιχείρηση κατά τον χρόνο λήψης των αποφάσεων της λαμβάνει υπόψη τον ενδεχόμενο κίνδυνο έκθεσής της σε εμπορικές, εργατικές ή φορολογικές διαφορές ή ακόμα και σε ζητήματα αφερεγγυότητας.

Όταν το δικαστικό σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό και υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο εκδίκασης των διαφορών, το κόστος των συναλλαγών αυξάνεται σημαντικά και επηρεάζει αρνητικά την επενδυτική δραστηριότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα επιζήμιο όσον αφορά τις επενδύσεις σε καινοτόμες δραστηριότητες όπου εξ ορισμού η ταχύτητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση σε όλα τα στάδια της επενδυτικής δραστηριότητας.

Συνεπώς, οι έγκαιρες αποφάσεις σε ένα διασφαλισμένο δικαιϊκό πλαίσιο αποτελεί ουσιώδες κριτήριο, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους επενδυτές και τους καταναλωτές. Στόχος της μεταρρύθμισης του συστήματος της Δικαιοσύνης που προωθείται είναι η εξασφάλιση ενός εκσυγχρονισμένου και αποδοτικού συστήματος δικαιοσύνης και η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος δικαίου, το οποίο να λειτουργεί ως κίνητρο τόσο για τις εγχώριες επενδύσεις όσο και για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη Δημοκρατία.

Τι ψάχνουν οι επενδυτές 

Τι είναι αυτό που ψάχνουν οι ξένοι επενδυτές; Πιστεύετε ότι η Κύπρος θα μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους μετά τον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης;

Όπως ήδη ανέφερα οι ξένοι αλλά και οι εγχώριοι επενδυτές αναζητούν ένα ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο μεταξύ άλλων παρέχει ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης, δίκαιο, ταχύ και οικονομικό. Η ριζική και εκ θεμελίων αναδόμηση του συστήματος της δικαιοσύνης που προωθείται αποτελεί βασικό παράγοντα για ενίσχυση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Είναι γεγονός ότι το εγχείρημα είναι πολύ φιλόδοξο, πολυδιάστατο και περίπλοκο και απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα επιτυχούς υλοποίησης του έργου παρέχει όλη τη στήριξη στη Δικαστική Εξουσία, ώστε να αποκτήσει όλα εκείνα τα εργαλεία, τα οποία θα της επιτρέψουν να επιτελέσει το έργο της με ταχύτητα.

Θεωρείτε ότι το νέο σχέδιο προσέλκυσης επενδύσεων μπορεί να βοηθήσει στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας; Δεδομένου ότι η πανδημία δημιούργησε κενά...

Η ανάκαμψη και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας περνάει κυρίως μέσα από την υλοποίηση ενός μεταρρυθμιστικού σχεδιασμού, που θα επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της κυπριακής οικονομίας. Πρόσθετα, ιδιαίτερης σημασίας είναι και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσα από το οποίο θα προωθηθούν έργα και μεταρρυθμίσεις με χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους €1.2 δις.

Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι η εγκριθείσα στις 15 Οκτωβρίου 2021 από το Υπουργικό Συμβούλιο, «Στρατηγική για προσέλκυση εταιρειών και ταλέντου». Η Στρατηγική προβλέπει σειρά δράσεων και μεταρρυθμίσεων, που θα ενισχύσουν την ελκυστικότητα της Κύπρου ως προορισμού επενδύσεων και ανάπτυξης δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σημαντικές δράσεις είναι η αναβάθμιση και μετεξέλιξη του Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης σε Μονάδα Υποστήριξης Εταιρειών, η παροχή φορολογικών κινήτρων για προσέλκυση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης, η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, και η απλοποίηση - εξορθολογισμός στις διαδικασίες έκδοσης αδειών παραμονής και εργασίας.

Ο καλά μελετημένος σχεδιασμός των δράσεων που περιλαμβάνονται, εξασφαλίζει ότι τα οφέλη από την υλοποίηση του Σχεδίου δεν θα είναι ευκαιριακά, αλλά θα συμβάλουν ουσιαστικά στον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας μέσω της προσφοράς διαφοροποιημένων και πιο σύνθετων εγχώριων υπηρεσιών και προϊόντων, και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Τα πλεονεκτήματα της Κύπρου 

Πώς συγκρίνεται η Κύπρος με άλλα κέντρα υπηρεσιών στην γύρω περιοχή ως επιχειρηματικός κόμβος; Πού υστερούμε και πώς θα βοηθήσει η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης;

Η Κύπρος πλεονεκτεί έναντι άλλων επιχειρηματικών κέντρων της γύρω περιοχής, λόγω της ασφάλειας που προσφέρει, το ισχυρό και σταθερό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την Ε.Ε. και τους διεθνείς κανονισμούς, συνδυαζόμενο με τη χρήση του φιλικού στην επιχειρηματικότητα εθιμικού δικαίου (common law), το ευνοϊκό φορολογικό σύστημα και με ένα εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας με πάνω από 45 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Οι διεθνείς επιχειρήσεις που εγγράφονται και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινή Ευρωπαϊκή αγορά, ενώ ταυτόχρονα επωφελούνται υψηλής ποιότητας νομικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την τοπική αγορά. Ταυτόχρονα, παρέχει σε επαγγελματίες, καλό μεσογειακό κλίμα ενώ η γεωγραφική της θέση την καθιστά κατάλληλη όσον αφορά στην πρόσβαση σε διάφορες αγορές και ζώνες ώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ρωσίας, του Καυκάσου, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και τη Βόρειας Αφρικής.

Μία σειρά πρωτοβουλιών και επενδύσεων, όπως η Στρατηγική Προσέλκυσης Εταιρειών και Ταλέντου που ανέφερα προηγουμένως, το νομοσχέδιο για διευκόλυνση στρατηγικών επενδύσεων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός που προωθείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου καθώς και η ολιστική μεταρρύθμιση των δικαστηρίων θα συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση την εικόνα της Κύπρου ως επιχειρηματικός κόμβος στους διεθνείς επενδυτές.

Δειτε Επισης

Σε χαμηλό επίπεδο 15ετίας ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο
Τέλος Οκτωβρίου τα νέα μέτρα για την ακρίβεια-Πότε θα εφαρμοστεί η πράσινη φορολογία στα καύσιμα
Σε διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών για ελάχιστο φόρο 15% στις πολυεθνικές
Παραδίδει στην Αννίτα τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2024 ο Κεραυνός
Με αναβάθμιση οικονομίας και τραπεζών, σφυρίζουν λήξη της κρίσης του 2013 οι Moody’s
Με νομοθετική ρύθμιση και σε ημικρατικούς και τοπική αυτοδιοίκηση η τηλεργασία
Παράταση ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.
Η διπλή αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από Moody’s
Τμ. Φορολογίας: Διακοπή στα μηχανογραφικά συστήματα από 6 μέχρι 9 Οκτωβρίου
Η εκλογική συνέλευση του ΚΕΒΕ και ο χορός των υποψηφιοτήτων για την προεδρία