Κλειδί για την αειφόρο ανάπτυξη το headquartering

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Κύπρου τα τελευταία χρόνια, αποτελεί η καθιέρωση της ως ελκυστικού προορισμού για headquartering εταιρειών από το εξωτερικό. Οργανισμοί με τεράστιο, για τα κυπριακά δεδομένα, κύκλο εργασιών και εκτόπισμα, όπως η Wargaming, η eToro, η NCR, η 3CX, η AMDOCS και η UTX, μεταξύ άλλων, έχουν επιλέξει την Κύπρο ως εταιρική βάση. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία έφερε στη χώρα μας σημαντική τεχνογνωσία, χιλιάδες θέσεις εργασίας και παρείχε σημαντική στήριξη στην οικονομία εν μέσω κρίσεων.

 

Πολλές εταιρείες προτιμούν την Κύπρο για να εγκαταστήσουν την έδρα τους, γιατί διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι μεγαλύτερων χωρών, όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα της ως χρηματοοικονομικό κέντρο αλλά και ως προορισμού προσέλκυσης ταλέντου και κεφαλαίων.

 

Πρωτίστως, η χώρα διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας που διευρύνεται συνεχώς, καθώς και ένα ελκυστικό φορολογικό καθεστώς. Παράλληλα, παρέχει υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η γεωγραφική της θέση, λειτουργώντας ως περιφερειακό κέντρο με πρόσβαση σε ανεπτυγμένες αγορές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, προσφέρει υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στην Ε.Ε., ήπιες καιρικές συνθήκες και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

 

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για το νέο πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, ενώ αναμένεται ότι θα συμβάλει και στον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Ιδιαίτερα, το νέο πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων επικεντρώνεται στη διευκόλυνση των διαδικασιών μετεγκατάστασης ξένων επιχειρήσεων, στην επέκταση των φορολογικών κινήτρων που προσφέρονται για ξένες επιχειρήσεις, καθώς και στην παροχή αδειών απασχόλησης προσωπικού από τρίτες χώρες που εργάζονται σε διεθνείς εταιρείες.

 

Την ίδια στιγμή, εστιάζει σε έναν τομέα που αναδεικνύεται ως σημαντικός πυλώνας της οικονομίας μας, αυτόν της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα συμβάλει στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της χώρας, και θα προσελκύσει ερευνητές, φοιτητές και πόρους από το εξωτερικό, συνδέοντας παράλληλα, με αποτελεσματικό τρόπο, την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, κάτι που θα οδηγήσει στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας.

 

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραμένει κλειδί για την ανάκαμψη της οικονομίας και απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία ενός αειφόρου αναπτυξιακού μοντέλου. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση στην προβολή της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως είναι η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η έρευνα, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, η ναυτιλία, ο αθλητισμός και η πολιτιστική βιομηχανία. Η άντληση τεχνογνωσίας και κεφαλαίων σε διαφορετικούς κλάδους, θα οδηγήσει στη μεγέθυνση και διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας για τον ντόπιο πληθυσμό.

 

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, ιδιωτικός τομέας και Πολιτεία, πρέπει να συνεργαστούν για την προώθηση της χώρας στο εξωτερικό και την ανάδειξη των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων μέσω της διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων και της συμμετοχής σε χρηματοοικονομικά φόρουμ.

 

Παράλληλα, μείζονος σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας αποτελεί η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε συνδυασμό με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, καθώς και η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης με στόχο την επίσπευση και απλοποίηση των διαδικασιών.

 

Με την ευελιξία και την εξ ’αποστάσεως εργασία να αποκτούν πλέον κεντρικό ρόλο στην αγορά εργασίας, το headquartering και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων δεν αποτελούν απλά πρόσθετα πλεονεκτήματα για την οικονομία της χώρας μας, αλλά συστατικά της στοιχεία, τα οποία διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την αειφόρο ανάπτυξή της.

 

*CEO της Prospectacy Ltd

Δειτε Επισης

Η χρηματοοικονομική επιμόρφωση ασφαλής δρόμος για οικονομική ευημερία
Η πορεία προς την ενεργειακή αναβάθμιση του κυπριακού real estate
Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και η συνεισφορά τους στον στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη
Νέα Οδηγία της Ε.Ε. προστατεύει φυσικά και νομικά πρόσωπα από προδήλως αβάσιμες ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες
Δέσμη προτάσεων από ΕΤΕΚ για έναν ουσιαστικό και αποτελεσματικό ψηφιακό μετασχηματισμό
Καρδιακή Αποκατάσταση: Πώς να ενδυναμώσετε την καρδιά σας μειώνοντας τους κινδύνους που την απειλούν
Αναγκαίοι ορυκτοί πόροι για την ενεργειακή μετάβαση
Το ενοικιοστάσιο εμποδίζει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στα ακίνητα
Είναι τελικά το μέλλον της τηλεόρασης ζοφερό ή μήπως πιο φωτεινό;
Αθηροσκλήρωση: Ο σιωπηλός «εχθρός» που ευθύνεται για εκατομμύρια θανάτους