ΤΕΠΑΚ: Επιτυχής η διασύνδεση επιχειρηματικού κόσμου με ακαδημαϊκή κοινότητα

Η ενεργή υποστήριξη των φοιτητών για την προσέγγιση της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας και η ομαλότερη προώθησή τους στην αγορά εργασίας αποτελεί βασικό στόχο του Γραφείου Διασύνδεσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) το οποίο έχει πετύχει να εντατικοποιήσει την επικοινωνία του με τον επιχειρηματικό κόσμο, ώστε να λαμβάνει ανατροφοδότηση για τα Προγράμματα Σπουδών του και να προσφέρει στους φοιτητές την πρώτη επαγγελματική τους εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους, μέσω των τοποθετήσεων σε φορείς του ιδιωτικού, δημοσίου και ημικρατικού τομέα.

Μέσα στο πλαίσιο δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ, του οποίου η λειτουργία εντάσσεται στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2021 ημερίδα όπου ο Δρ Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Γενικός Συντονιστής Γραφείου Διασύνδεσης στο ΤΕΠΑΚ, παρουσίασε τα μέχρι στιγμής θετικά αποτελέσματα του Έργου, υπογραμμίζοντας πως το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ αποτελεί ένα εξειδικευμένο πυλώνα διασύνδεσης μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και των οργανισμών που αναζητούν συνεργασία και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της διαδικασίας επ’ αμοιβή τοποθέτησης φοιτητών σε οργανισμούς, τη διενέργεια σεμιναρίων επιμόρφωσης και καθοδήγησης φοιτητών, την πραγματοποίηση επαφών με επιχειρήσεις για δικτύωση και αναζήτηση πεδίων με προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας, καθώς και για την συνεχή επικαιροποίηση και προώθηση των επιστημονικών εξειδικεύσεων του Πανεπιστημίου με σκοπό την αξιοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες.
 

  

  

Ο Δρ. Χαραλάμπους τόνισε πως στρατηγικός στόχος του Γραφείου είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και μεγιστοποίηση της απασχολησιμότητας των φοιτητών του Πανεπιστημίου, η μετάδοση της σημασίας των εννοιών της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στους φοιτητές, καθώς και η υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία μέσω της ανάπτυξης ευκαιριών για μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης.

Επεξηγώντας τη διαδικασία της επ’ αμοιβής τοποθέτησης φοιτητών σε οργανισμούς, ο Δρ. Χαραλάμπους υπογράμμισε πως κατά την περίοδο 2019-2021 τοποθετήθηκαν συνολικά 88 φοιτητές με τις αμοιβές τους να ανέρχονται συνολικά στις €44.000. Πρόσθεσε πως το 78% των φοιτητών έλαβαν επιπρόσθετη αμοιβή, ενώ το 45% των φοιτητών εργοδοτήθηκαν από τον οργανισμό μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής τους.

Αναφερόμενος στα κίνητρα και τα οφέλη φοιτητών  από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τοποθέτησης ο Δρ. Χαραλάμπους ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως οι φοιτητές αποκτούν εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους, υπάρχει ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από την εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ομαλότερη μετάβαση στο χώρο της παραγωγής, οι φοιτητές αναπτύσσουν προσωπικές δεξιότητες, ενώ οι ασκούμενοι γνωρίζουν τους εν δυνάμει εργοδότες τους και υπάρχει η δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης τους στον φορέα που πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Ημερίδας τονίστηκε η αναγκαιότητα σύγκλισης των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και των δεξιοτήτων που αναζητούν οι σημερινοί εργοδότες στους νέους απόφοιτους, κάτι που προϋποθέτει την αποτελεσματική διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Η συμπερίληψη των επιδοτούμενων τοποθετήσεων σε προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, ενισχύει τη σύνδεση της Πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας, με αμφίδρομα και πολλαπλά οφέλη για τους φοιτητές, τους οργανισμούς αλλά και την κοινωνία ευρύτερα. Σκοπός της Ημερίδας ήταν αφενός η ενημέρωση για τις δράσεις και τα επιτεύγματα του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ και αφετέρου η περαιτέρω δικτύωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο.

 

 

 

  

  

  

  

Πληροφορίες Ημερίδας

Οργανωτής: Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συντονισμός: ΙΜΗ

Χορηγοί επικοινωνίας: IN Business magazine, REPORTER

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ, τηλ.: +357 22505555, φαξ: 22679820, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com,  ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

Δειτε Επισης

Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος
Επίσκεψη συνέδρων του Συνασπισμού Europa Uomo της Ευρώπης στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο
Ημερίδα ProW: Η ευζωία των νηπιαγωγών και η θετική σχολική κουλτούρα στο επίκεντρο
CNP CYPRIALIFE: Επιβράβευσε τις παραγωγικές επιτυχίες των κορυφαίων ασφαλιστικών της συμβούλων
O Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου βραβεύει τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο
H Epic γιόρτασε την ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα με καθαρισμό παραλίας
Το ΙΝΓΚ στον αγώνα κατά της Νόσου του Huntington
Φωτογραφική έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας»
O τηλεμαραθώνιος TELETHON επιστρέφει στο ΡΙΚ
Atlantica Hotels & Resorts: Aποκλειστική συνεργασία με το Real Madrid Foundation