Ελληνική: Ανοίγει το δρόμο για έκδοση ομολόγων MREL

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (ΕΜΤΝ) ονομαστικού ύψους €1,5 δις, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την έκδοση ομολόγων στις διεθνείς αγορές για κάλυψη του στόχου της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα  με  τους  Όρους  και  τις  Προϋποθέσεις  του  Προγράμματος, παρέχεται  η δυνατότητα έκδοσης Ομολόγων τύπου Υψηλής  Εξοφλητικής  Προτεραιότητας  (Senior Preferred), Υψηλής  Εξοφλητικής Μη-Προτεραιότητας (Senior Non-Preferred) και Μειωμένης Εξασφάλισης (Dated Subordinated).

Η Τράπεζα έχει καταχωρήσει αίτηση προς το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου όπως Ομόλογα που θα εκδοθούν στα πλαίσια του Προγράμματος κατά τη διάρκεια των 12 μηνών από την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην Αγορά Euro  MTF και καταχωρηθούν στην Επίσημη Λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. 

Η Τράπεζα έχει διορίσει την J.P. Morgan ως Διαμεσολαβητή και τις Barclays, BNP Paribas,  BofA  Securities, Citigroup  και J.P. Morgan  ως Διαπραγματευτές του Προγράμματος. 

Οι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας για το Πρόγραμμα είναι οι Clifford Chance LLP ως προς το Αγγλικό Δίκαιο και οι Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ ως προς το Κυπριακό Δίκαιο.  Οι νομικοί σύμβουλοι των Διαπραγματευτών για το Πρόγραμμα είναι οι Allen & Overy LLP ως προς το Αγγλικό Δίκαιο και οι Keane Vgenopoulou & Associates LLC ως προς το Κυπριακό Δίκαιο.

Σημειώνεται ότι η εποπτική απαίτηση  για τον δείκτη MREL βάσει της σχετικής ενημέρωσης του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης της ΕΚΤ, ανέρχεται σε 28,1% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων με διορία συμμόρφωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2025, ενώ παράλληλα η τράπεζα υπερκαλύπτει την ενδιάμεση απαίτηση του 20,2% μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2022, αφού στο τέλος Ιουνίου του 2021 ο δείκτης MREL της τράπεζας ανερχόταν στο 22%.

Συνεπώς, με βάση τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας στο τέλους Ιουνίου του 2021 ο υπολειπόμενος στόχος της τράπεζας για συμμόρφωση με τον στόχο του MREL ανέρχεται σε περίπου €350 εκατ.

Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα είχε ανακοινώσει στο πλαίσιο των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ότι οι παρουσιάσεις προς επενδυτές αναμένεται να πραγματοποιηθούν μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.

Δειτε Επισης

Tο ψηφιακό τοπίο των τραπεζών: Τα μυστικά των πρωταγωνιστών για επιτυχή μετασχηματισμό
Προχωρά με τον διορισμό Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ο Πρόεδρος-«Δύο-τρία πρόσωπα στο μυαλό μου»
Μειώθηκε στο 17% από 30% ο συντελεστής έκτακτης εισφοράς για άμυνα επί τόκων
Ν. Χριστοδουλίδης: Σταθμός για τη δημοσιονομική σταθερότητα η έγκριση της δέσμης μέτρων για τα ΜΕΔ
Όσα ψήφισε η Βουλή για τις εκποιήσεις και οι τοποθετήσεις κομμάτων και βουλευτών
Πέρασε το κυβερνητικό πακέτο για τις εκποιήσεις-Σε νέα βάση το νομοθετικό πλαίσιο
Εκποιήσεις: Εκτός συζήτησης η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, κανονικά τα τέσσερα νομοθετήματα
Eλεύθεριος Βλαχογιάννης: Ανοδική πορεία στις συνέργειες τραπεζών
Δημήτριος Τσέας: Η τεχνολογία κρυπτογράφησης και blockchain ήρθε για να μείνει
Γεώργιος Πασσαλής: Καθολική η χρήση ΑΙ στις τράπεζες