Business as usual το εμπόριο μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου

Στη φιλοσοφία της άνευ προηγουμένου 100% απελευθέρωσης των δασμών κινείται η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου είναι εξέχουσας σημασίας, καθώς η Βρετανία αποτελεί έναν από τους βασικότερους εισαγωγείς και εξαγωγείς της Κύπρου.

Την ογκώδη και πολυσέλιδη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους της ΕΕ την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συμφωνία να μεταφέρεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για την υπογραφή του Μπόρις Τζόνσον.

Διαβάστε ακόμα:
Rotos Group: Επένδυση €40 εκατ για Gladstone Residences
Πώς κινήθηκαν οι ασφαλιστικές εν μέσω κορωνοϊού

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Η περίληψή της παρέχει χρήσιμη και σαφή πληροφόρηση για όλες τις θεματικές ενότητες, όπως το εμπόριο αγαθών, το εμπόριο υπηρεσιών, οι επενδύσεις, το ψηφιακό εμπόριο, οι μεταφορές κεφαλαίων, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι κρατικές ενισχύσεις, η φορολογική διαφάνεια, ο συντονισμός των κοινωνικών ασφαλίσεων, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, το περιβάλλον και άλλα.

Αν και οι τελικές διευκρινίσεις που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την παροχή υπηρεσιών και διακίνηση πολιτών, θα καταρτιστούν στις αρχές του 2021, ωστόσο οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Βρετανίας και κρατών μελών της ΕΕ δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν ή να επηρεαστούν.

Πρώτη τέτοιου είδους συμφωνία στα χρονικά της ΕΕ
Όπως προκύπτει από την περίληψη της συμφωνίας, αυτή η φιλόδοξη συμφωνία είναι η πρώτη που η ΕΕ έχει επιτύχει ποτέ επιτρέποντας μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις, διατηρώντας τα τεράστια οφέλη του ελεύθερου εμπορίου για εκατομμύρια ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συμφωνία για μηδενικούς δασμούς ή ποσοστώσεις για τη διακίνηση αγαθών που παράγονται μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ είναι η πρώτη του είδους, στην οποία έχει προχωρήσει η ΕΕ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την υποστήριξη του εμπορίου υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών και νομικών υπηρεσιών), παρέχοντας σε πολλούς προμηθευτές υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο νομικές εγγυήσεις ότι δεν θα αντιμετωπίσουν εμπόδια στο εμπόριο κατά την πώληση αγαθών στην ΕΕ και θα υποστηρίξει την κινητικότητα επαγγελματιών του Ηνωμένου Βασιλείου που θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για αεροπορικές εταιρείες και μεταφορείς, παρέχοντάς τους βεβαιότητα, ενώ δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ταξιδεύουν εύκολα από και προς την ΕΕ. Περιλαμβάνει επίσης μια συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης που έχει πρακτικά οφέλη για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ.

Τι ισχύει για τα προϊόντα καταγωγής
Η συμφωνία θεσπίζει μηδενικούς δασμούς ή ποσοστώσεις για το εμπόριο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, όπου τα εμπορεύματα πληρούν τους σχετικούς κανόνες καταγωγής. Το κεφάλαιο που αφορά στην εθνική μεταχείριση και πρόσβαση στην αγορά αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών μέτρων) περιλαμβάνει διατάξεις που επιβεβαιώνουν, ενσωματώνουν και βασίζονται σε δεσμεύσεις και αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, διευκολύνουν το εμπόριο και αντιμετωπίζουν μη δασμολογικούς φραγμούς (όπως περιορισμοί αδειών εισαγωγής και εξαγωγής).

Διασφαλίζει επίσης ότι τα μέτρα αποκατάστασης του εμπορίου διερευνώνται και εφαρμόζονται με αναλογικό και διαφανή τρόπο.

Ηλεκτρικά οχήματα
Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ έχουν συμφωνήσει ένα κεφάλαιο κανόνων καταγωγής που περιέχει σύγχρονους και κατάλληλους κανόνες καταγωγής, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι μόνο τα «καταγόμενα» προϊόντα μπορούν να επωφεληθούν από τις απελευθερωμένες ρυθμίσεις πρόσβασης στην αγορά που συμφωνήθηκαν, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις του κλάδου του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ .

Για παράδειγμα, ο κώδικας κανόνων καταγωγής που έχει συμφωνηθεί για μπαταρίες και ηλεκτρικά οχήματα θα διασφαλίσει ότι τα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμούς, υποστηρίζοντας την πορεία προς τις μηδενικές εκπομπών ρύπων.

Το κεφάλαιο προβλέπει επίσης την πλήρη αμφίπλευρη συσσώρευση τόσο των υλικών όσο και της μεταποίησης, μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, επιτρέποντας την καταμέτρηση υλών της ΕΕ ως προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου στα προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου που εξάγονται στην ΕΕ και αντιστρόφως.

Οι φιλόδοξες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν επίσης διευκολύνσεις στη μέση τιμολόγηση, λογιστικό διαχωρισμό για ορισμένα προϊόντα, καθώς και όλα τα υλικά, και ανοχή κατά αξία. Οι κανόνες υποστηρίζονται επίσης από προβλέψιμες και χαμηλού κόστους διοικητικές ρυθμίσεις για την απόδειξη της καταγωγής.
 
Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (ΤΒΤ)
Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο, το οποίο αντιμετωπίζει κανονιστικούς φραγμούς στο εμπόριο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, επιτρέποντας ταυτόχρονα και στα δύο μέρη την ελευθερία να ρυθμίζουν τα εμπορεύματα με τον πλέον κατάλληλο τρόπο για τη δική τους αγορά. Το εν λόγω κεφάλαιο βασίζεται στη συμφωνία τεχνικών εμποδίων εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την τεχνική ρύθμιση, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την τυποποίηση, τη διαπίστευση, την εποπτεία της αγοράς, τη σήμανση και την επισήμανση.

Ανταλλαγή πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα
Η συμφωνία προβλέπει επίσης ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επικίνδυνα και μη συμμορφούμενα προϊόντα στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. Σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών αναμένεται να βοηθήσει και τα δύο μέρη να προστατεύσουν καλύτερα τους καταναλωτές τους.

Τα παραρτήματα του συγκεκριμένου κεφαλαίου της συμφωνίας αποσκοπούν στην προώθηση της συνεργασίας και την αντιμετώπιση των εμποδίων στο εμπόριο, στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των χημικών, των φαρμακευτικών προϊόντων, των βιολογικών προϊόντων και του οίνου.

Φάρμακα
Παράρτημα της συμφωνία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαθεσιμότητας φαρμάκων, στην προώθηση της δημόσιας υγείας και στην προστασία υψηλών επιπέδων προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος από τα φάρμακα.

Προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αμοιβαία αναγνώριση των επιθεωρήσεων και των πιστοποιητικών ορθών πρακτικών κατασκευής GMP), πράγμα που σημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε ξεχωριστές επιθεωρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ, καθώς και σε συνεχή συνεργασία.

Μηχανοκίνητα οχήματα και εξοπλισμός
Ο στόχος του παραρτήματος είναι η εξάλειψη και η αποτροπή περιττών εμποδίων στο εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών.

Επιβεβαιώνει ότι τα μέρη θα αναγνωρίσουν αμοιβαία τις εγκρίσεις βάσει των κανονισμών του ΟΗΕ, ενώ παράλληλα καθιερώνει ειδικούς μηχανισμούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κανονιστικών εμποδίων και παρέχει ανταλλαγή πληροφοριών για δραστηριότητες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας της αγοράς.

Βιολογικά προϊόντα
Το παράρτημα θα προβλέπει συμφωνία ισοδυναμίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικά σε μια αγορά θα αναγνωρίζονται ως βιολογικά στην άλλη.

Προκύπτουν επίσης ευρύτερα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για αποτελεσματική κανονιστική συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης, την προάσπιση της ακεραιότητας των συστημάτων παραγωγής και ελέγχου των βιολογικών προϊόντων και τη συνεργασία για τη μελλοντική ανάπτυξη βιολογικών προτύπων.

Εμπόριο οίνου
Το συγκεκριμένο παράρτημα της συμφωνίας προβλέπει απλουστευμένες απαιτήσεις πιστοποίησης, τεκμηρίωσης, επισήμανσης και συσκευασίας για τις εισαγωγές οίνου που παράγεται στο άλλο μέρος, μειώνοντας το κόστος για τους εξαγωγείς και τους καταναλωτές.

Καθορίζει επίσης απαιτήσεις για κοινή χρήση πληροφοριών και από κοινού επανεξέταση της συμφωνίας στο μέλλον με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου οίνου.

Χημικές ουσίες
Το παράρτημα επιδιώκει να διευκολύνει το εμπόριο χημικών, να εξασφαλίσει υψηλά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, προβλέποντας τη συνεργασία μεταξύ των αρχών.

Περιλαμβάνει κοινές δεσμεύσεις για την ολοκληρωμένη εφαρμογή των διεθνών κανόνων ταξινόμησης και επισήμανσης, καθώς και δεσμεύσεις για συνεχή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών.

Εξουσιοδοτημένοι οικονομικοί φορείς
Παράρτημα της συμφωνίας προβλέπει την αμοιβαία αναγνώριση των αντίστοιχων συστημάτων ασφάλειας και ασφάλειας των εξουσιοδοτημένων οικονομικών φορέων των δύο μερών.

Ως αποτέλεσμα, οι εξουσιοδοτημένοι οικονομικοί φορείς που αξιολογούνται και αναγνωρίζονται είτε βάσει του συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου είτε της ΕΕ θα αντιμετωπίσουν λιγότερους ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια και την ασφάλεια κατά τη μεταφορά των αγαθών τους μεταξύ ΗΒ και ΕΕ, διευκολύνοντας το εμπόριο και τη ροή στα σύνορα.

Πώς επηρεάζεται το εμπόριο υπηρεσιών και επενδύσεων
Η συμφωνία καθορίζει τη μεταχείριση και το επίπεδο πρόσβασης που το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ συμφώνησαν να παραχωρήσουν από κοινού στους προμηθευτές υπηρεσιών και στους επενδυτές. Αυτές οι διατάξεις θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις και τα άτομα τη βεβαιότητα και την υποστήριξη που χρειάζονται για να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται κερδοφόρα με την ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα του Ηνωμένου Βασιλείου να ρυθμίζει ως ανεξάρτητο έθνος.

Η συμφωνία επικεντρώνεται σημαντικά στις δεσμεύσεις των μερών βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και κλειδώνει την πρόσβαση στην αγορά σε όλους ουσιαστικά τους τομείς.

Το επίπεδο αισιοδοξίας αντικατοπτρίζει τις αντίστοιχες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ με την Ιαπωνία, αν και σε λίγους τομείς, κυρίως νομικές υπηρεσίες. Συνεπώς, η συμφωνία ανοίγει νέο έδαφος.
 
Η συμφωνία περιλαμβάνει καθιερωμένες διατάξεις σχετικά με το διασυνοριακό εμπόριο υπηρεσιών και επενδύσεων, οι οποίες θα εξασφαλίζουν συνεχή πρόσβαση στην αγορά σε ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών μεταφορών, και θα στηρίζουν νέες και συνεχιζόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις.

Τα κεφάλαια αυτά περιλαμβάνουν υποχρεώσεις σχετικά με:
  • Πρόσβαση στην αγορά, για να διασφαλιστεί ότι οι προμηθευτές υπηρεσιών και οι επενδυτές δεν αντιμετωπίζουν περιορισμούς όπως οι δοκιμές οικονομικών αναγκών, οι περιορισμοί στην εταιρική μορφή και τα ανώτατα όρια ξένου μετοχικού κεφαλαίου.
  • Εθνική μεταχείριση, ώστε να παρέχεται αμερόληπτη μεταχείριση μεταξύ προμηθευτών και επενδυτών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ.
  • Τοπική παρουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι το διασυνοριακό εμπόριο δεν παρεμποδίζεται από τις απαιτήσεις εγκατάστασης. Σημειώνεται ότι αυτή είναι μόνο η δεύτερη φορά που η ΕΕ έχει συμφωνήσει μια ξεχωριστή υποχρέωση για την τοπική παρουσία.
  • Απαγόρευση των απαιτήσεων απόδοσης, για να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις δεν υπόκεινται σε όρους, όπως οι εγχώριες απαιτήσεις περιεχομένου ή οι περιορισμοί εξαγωγής.
  • Ανώτερα διοικητικά στελέχη και διοικητικά συμβούλια, για την αποφυγή περιορισμών της ιθαγένειας στο ανώτερο προσωπικό, και
  • Το πιο ευνοημένο έθνος, για να εξασφαλιστεί ότι η συμφωνία συμβαδίζει με τις μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου των μερών.
 
Προσωρινή είσοδος και διαμονή για επαγγελματικούς σκοπούς
Η συμφωνία καθορίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ για την κινητικότητα των επιχειρήσεων.

Αυτές οι διατάξεις θα δώσουν στις επιχειρήσεις και τα άτομα του Ηνωμένου Βασιλείου την ασφάλεια δικαίου και τη διοικητική σαφήνεια που χρειάζονται για να συνεχίσουν να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΕ, όταν λήξει η μεταβατική περίοδος.

Η συμφωνία περιλαμβάνει καθιερωμένες δεσμεύσεις για βραχυπρόθεσμους επιχειρηματικούς επισκέπτες,  επιχειρηματικούς επισκέπτες για σκοπούς εγκατάστασης, ενδοεταιρικούς μετατιθέμενους, συμβατικούς προμηθευτές υπηρεσιών, καθώς και ανεξάρτητους επαγγελματίες. ΗΒ και ΕΕ συμφώνησαν να μην επιβάλλουν περιορισμούς πρόσβασης στην αγορά (όπως δοκιμές οικονομικών αναγκών) ή εμπόδια που εισάγουν διακρίσεις σε επιχειρηματικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες.

Τα μέρη συμφώνησαν επίσης δεσμεύσεις σχετικά με τη διάρκεια της διαμονής που αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα για τους βραχυπρόθεσμους επιχειρηματικούς επισκέπτες του Ηνωμένου Βασιλείου να ταξιδεύουν στην ΕΕ για 90 ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών. Τα μέρη συμφώνησαν επίσης να μην επιβάλλουν άδειες εργασίας στους επισκέπτες των επιχειρήσεων για λόγους εγκατάστασης.

Δειτε Επισης

Επιστρέφει τον Σεπτέμβριο το Cyber Security Conference για τέταρτη χρονιά
Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης το e-kalathi...Καμία ένσταση, πέφτουν οι υπογραφές για την πλατφόρμα
Γιατί προχωρά σε καταστατικές αλλαγές ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου-Το σκεπτικό και πού στοχεύουν
Η μετοχική σύνθεση βασικών παικτών του κυπριακού τουρισμού-Ποιοι κατέχουν άνω του 5%
Ανέπτυξε την πρότασή του για τους κουρεμένους καταθέτες ο Αβέρωφ-«Θα παίρνουν 3%-4% επιστροφή»
Ένας παγκόσμιος επενδυτής και διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων ύψους 22 δισ. στην Great Sea Interconnector
Ε. Πική: Ανακοινώσεις ενδεχομένως σύντομα για το visa waiver των ΗΠΑ-Η σημασία της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων
Ένα πολύ καλύτερο πλαίσιο για τη λειτουργία των εταιρειών εξαγοράς και διαχείρισης πιστώσεων
FULFIL: White Chocolate Peanut & Caramel η νέα προσθήκη στην πρωτεϊνούχα γκάμα τους
Πού βρίσκεται και ποιους επηρεάζει περισσότερο ο κίνδυνος φτώχειας στην Κύπρο (πίνακες)