Εταιρική Κουλτούρα

Η Εταιρική Κουλτούρα ή η Εταιρική (ή επιχειρησιακή, ή οργανωσιακή) κουλτούρα είναι ένα σύστημα κοινών αξιών, αρχών, παραδοχών, εννοιών , σημασιών που συνθέτουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο προσδιορίζει το  πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι/εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση/οργανισμό τόσο μεταξύ τους και σε σχέση με τη Διεύθυνση όσο και με τους Πελάτες , Συνεργάτες και άλλα Τρίτα Πρόσωπα.

Η Εταιρική  Κουλτούρα, εξυπηρετεί δύο καίριες λειτουργίες στον οργανισμό: 
(1)να συσπειρώσει τα μέλη(εργαζόμενοι) ώστε να γνωρίζουν ποια είναι η σχέση τους με τα άλλα μέλη, 
και
(2) να βοηθήσει τον οργανισμό να προσαρμοστεί στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Η Εσωτερική ενοποίηση (internal integration) σημαίνει ότι τα μέλη αναπτύσσουν μια συλλογική ταυτότητα και γνωρίζουν πώς να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Η κουλτούρα είναι αυτή που διέπει τις καθημερινές εργασιακές σχέσεις και καθορίζει με ποιόν τρόπο τα άτομα επικοινωνούν μέσα στον οργανισμό, ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή ή μη αποδεκτή, και πως κατανέμεται η εξουσία και το κύρος.

Η εξωτερική ενοποίηση (external integration) αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός επιτυγχάνει στόχους και συναλλάσσεται με τρίτους. Η κουλτούρα βοηθάει στην καθοδήγηση των καθημερινών ενεργειών των εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι. Μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να ανταποκριθεί γρήγορα στις ανάγκες του πελάτη ή στις κινήσεις κάποιου ανταγωνιστή. 

Η κουλτούρα διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στη μετάβαση ενός οργανισμού από τη μέση στην πραγματικά εξαιρετική απόδοση. Η κουλτούρα του οργανισμού καθοδηγεί επίσης την λήψη αποφάσεων από τους εργαζόμενους όταν δεν υπάρχουν γραπτοί κανόνες ή πολιτικές. Είναι δηλαδή ένα σύνολο καθοδηγητικών πεποιθήσεων, αντιλήψεων, και τρόπων σκέψης ενός οργανισμού που ασπάζονται τα μέλη του.

Η κουλτούρα αντιπροσωπεύει τον άγραφο, συναισθηματικό κομμάτι του οργανισμού το οποίο είναι απαραίτητο να εναρμονιστεί με την εκάστοτε απαιτούμενη νομοθεσία, όπως προστασία προσωπικών δεδομένων, εναρμόνιση με την εργατική νομοθεσία, ισότητα, bullying , σεξουαλική παρενόχληση κ.α καθώς επίσης και την καθοδήγηση της Διεύθυνσης για τη σωστή διαχείριση των εργαζομένων και ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων , με σκοπό για την αύξηση της παραγωγικότητας, της σωστής αντιμετώπισης του πελάτη,  της καλής ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο για αποφυγή προβλημάτων με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας, την αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών  της Επιχείρησης. 

Η Εταιρική Κουλτούρα, είναι ο καθρέπτης μιας επιχείρησης, εφόσον, μέσω αυτής,  προσδιορίζονται οι αποφάσεις και οι συμπεριφορές των ατόμων και των ομάδων στην καθημερινή πρακτική που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση και κατ’ επέκταση τις προσδοκίες της επιχείρησης.
Μέσω της Εταιρικής Κουλτούρας, λοιπόν, εφόσον γίνουν οι απαιτούμενες διαδικασίες και καθοριστεί η εικόνα και οι προσδοκίες που έχει η κάθε επιχείρηση, η οποία είναι ένας ζωντανός οργανισμός,   καθορίζονται οι  κοινές αξίες, τα πιστεύω, οι έννοιες, οι παραδοχές, οι αρχές, οι πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις και οι άτυποι κανόνες που προσδιορίζουν το πώς σκέφτονται και το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι ως προς τους πελάτες, τους μετόχους, τους ανταγωνιστές, τα προϊόντα, την ποιότητα, τις καινοτομίες, την οργάνωση, το μάνατζμεντ, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη συνεργασία με τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την επιχείρηση, το περιβάλλον και τις σχέσεις της με αυτό. Η εταιρική κουλτούρα εκφράζεται ακόμη και στο πως ντύνονται οι άνθρωποι ή στο πως είναι διαμορφωμένα τα γραφεία τους. Ουσιαστικά αποτελεί ένα κοινό, για όλους τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης, νοητικό πλαίσιο αναφοράς για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα άτομα και τις ομάδες χωρίς να υπάρχουν περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας και κατανόησης, τα οποία να επηρεάζουν δυσμενώς μια επιχείρηση. Αποτελεί ένα κοινό νοητικό προγραμματισμό  και  δίνει στα μέλη ενός οργανισμού μια αίσθηση οργανωτικής ταυτότητας και δημιουργεί μια δέσμευση προς τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τους στόχους της επιχείρησης.

Συνεπώς, βασικό συστατικό είναι,  η Διεύθυνση ή/και ο Ιδρυτής μιας επιχείρησης,  να έχει ξεκαθαρίσει και να γνωρίζει πως θέλει να λειτουργεί η επιχείρηση του, ο ζωντανός αυτός οργανισμός,  που έχει να κάνει καθημερινά με διαφορετικούς ανθρώπους και τρόπο σκέψης και αντίληψης,  ώστε να πετύχει τους στόχους της επιχείρησης. Επειδή, όμως,  τις πλείστες φορές, υπάρχει μια σύγχυση ή παρερμηνεία πραμάτων,   η βοήθεια από Εξειδικευμένο Σύμβουλο,  που θα αξιολογήσει, διατυπώσει και εφαρμόσει συγκεκριμένες ιδέες και αξίες ως όραμα, φιλοσοφία ή επιχειρησιακή στρατηγική και θα καθορίσει διαδικασίες, γραπτούς κανόνες και πολιτικές,  εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις τις νομοθεσίας, είναι απαραίτητη, για την επιτυχία  της δημιουργίας και υιοθέτησης μιας Εταιρικής  Κουλτούρας.

*Η Μαρία Α. Βασιλείου είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της CONSULTING ZONE LTD, Νομικός Σύμβουλος εξειδικευμένη στο Τραπεζικό και Εργατικό Δίκαιο 
και Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Δειτε Επισης

Θα τερματιστεί το καθεστώς non-dom του Ηνωμένου Βασιλείου;
Η επόμενη μέρα των εκλογών, οι προσδοκίες και η ευθύνη που βαραίνει δημάρχους και προέδρους ΕΟΑ
Προοπτικές και προϋποθέσεις ανάπτυξης της Σωτήρας στο νέο Δήμο Αγίας Νάπας
Μια βιωματική εμπειρία και μια προσωπική άποψη/παρέμβαση για τον ΔΗΣΥ-«Παρθενογένεση» η μόνη λύση
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Η πηγή του κακού ή το εύκολο θύμα;
Ανίχνευση συγγενούς υποθυρεοειδισμού στην Κύπρο
Τι είναι η ένδειξη ημερομηνίας διατηρησιμότητας στα τρόφιμα;
Ενισχυμένη διαφάνεια και συγκρισιμότητα στις οικονομικές καταστάσεις: Το ΔΠΧΑ 18 έρχεται
EU Justice Scoreboard 2024: Μόνη πλέον στον πάτο της Ευρώπης η κυπριακή δικαιοσύνη
Καταχρηστικές ρήτρες και υψηλά επιτόκια των τραπεζών στα έγγραφα δανείων και αναδιαρθρώσεων στην Κύπρο: Νομοθεσία και αδυναμίες