Powered by

Εστίαση: Ο πλέον ελκυστικός χώρος στο franchising

Η ζήτηση συστημάτων franchise εστίασης παραμένει σταθερά αυξητική όλα αυτά τα χρόνια μια και η δικαιολογημένη πεποίθηση των υποψηφίων franchisees είναι ότι προσφέρει ρευστότητα, χαμηλό κίνδυνο, ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης αλλά και επιλεκτικής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευελιξία και γρήγορη ρευστοποίηση αν και όταν κριθεί απαραίτητο.

Όλα αυτά τα «προφανή» δεν είναι βέβαια και πάντοτε πραγματικά. Στην ουσία πρόκειται για μια τεράστια αγορά, που όντως δεν έχει πληγεί από την κρίση στον ίδιο βαθμό όπως άλλοι κλάδοι, εντούτοις όμως έχει ένα ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό που εκφράζεται σε όλες τις διαστάσεις: τιμών, συνολικής αγοραστικής εμπειρίας, στρατηγικής τοποθέτησης, μοντέλου ανάπτυξης κ.ο.κ.

Οι περισσότεροι franchisees επιλέγουν με βάση αυτό που «βλέπουν» και σύμφωνα με τα αποσπασματικά στοιχεία που τους προσφέρονται.

Δύσκολα, επενδυτές που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί ξανά στην εστίαση κατανοούν την πολυπλοκότητα ενός επιχειρηματικού μοντέλου στον κλάδο.

Το πώς για παράδειγμα συνδέονται τα επιμέρους θεμελιώδη μεγέθη, δηλαδή κόστος πωληθέντων, άμεσα εργατικά, κόστος delivery, τοποθεσία, αρχιτεκτονική τιμών κ.ο.κ με τη δυναμική της αγοράς, την επαναληψιμότητα των πελατών ή με τη διασπορά των πωλήσεων μέσα στην ημέρα ή κατά τη διάρκεια του έτους, ακόμα και με  τις σταθερές λειτουργικές δαπάνες (ενοίκιο, τμήμα του κόστους της ενέργειας κ.λπ.).

Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα αν αναλύσει κάποιος τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο επιχειρηματικό μοντέλο, το κόστος εργασίας μεταξύ του σταθερού και μεταβλητού μέρους της. Πραγματικά πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηματικό μοντέλο, οι απαντήσεις του οποίου καθορίζουν τελικά την επιτυχία ή όχι της επιλογής του κάθε franchisee.

Δυστυχώς, οι περισσότεροι υποψήφιοι δε διερευνούν σε βάθος αυτούς τους παράγοντες, ενώ -σε αρκετές περιπτώσεις- ούτε οι ίδιοι οι franchisors από την πλευρά τους δεν έχουν αναλύσει σε βάθος την επιχειρηματική πρότασή τους σχετικά με αυτούς, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά το δίκτυό τους, αλλά και την περαιτέρω εξέλιξη του concept ή και τη στρατηγική ανάπτυξης του δικτύου τους.

Αυτό άλλωστε είναι η κύρια αιτία της στασιμότητας ή της αποτυχίας της πλειονότητας των δικτύων franchise στον χώρο.

Σε κάθε σχεδόν νέα κατηγορία που αναδεικνύονται επιτυχημένες επιχειρηματικές προτάσεις, μια πληθώρα νέων concept (αντίγραφα ή ελάχιστα διαφοροποιημένα) δημιουργούνται, τα οποία  ουσιαστικά εντείνουν τον ανταγωνισμό σε μια αγορά που δεν έχει τελικά το εύρος και το βάθος να τα στηρίξει, με οδυνηρά αποτελέσματα και για τους ίδιους και για τους Franchisees και για το θεσμό του Franchising.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτό που συνέβη στην Ελλάδα πριν πέντε χρόνια με το frozen yogurt, πριν τρία χρόνια με τα σουβλάκια, σήμερα στο burger, αύριο (ίσως) στο Asian street food κοκ.

Λάθη που επαναλαμβάνονται, απεγνωσμένες αλλά και προβλέψιμες πρακτικές που τελικά αποδεικνύονται καταστροφικές.

Τι πρέπει να προσέξει λοιπόν ο υποψήφιος και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που αναδεικνύουν ένα επιτυχημένο σύστημα franchise στην εστίαση;

  1. Το σωστό επιχειρηματικό μοντέλο, ο τρόπος που η αλυσίδα διαφοροποιεί την πρόταση αξίας της σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια ξεκάθαρη, διακριτή, αναγνωρίσιμη αγοραστική εμπειρία σε μια ισορροπημένη σχέση ποιότητας-τιμής και κυρίως  στηριζόμενη σε στέρεες υποδομές και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές επιχειρησιακές λειτουργίες. Κι όλα αυτά σε σχέση όχι μόνο με το σημερινό ανταγωνισμό αλλά με τον αυριανό. Παράλληλα, αν αυτή η συνολική πρόταση, ως concept, ως σύστημα, ως Brand, μπορεί να δημιουργήσει μια ξεχωριστή κατηγορία, σημείο αναφοράς μέσα στην αγορά που απευθύνεται. Τα δίκτυα που έχουν κατορθώσει να επιβιώσουν είναι ακριβώς αυτά που απάντησαν με συνέπεια σε αυτή την πρόκληση.
  2. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο κόστους. Η αγοραστική δύναμη σε επίπεδο πρώτων υλών και η ταυτόχρονη ύπαρξη εκείνης της κρίσιμης μάζας που μπορεί να τυποποιήσει την παραγωγή, είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες. Το κόστος για τους franchisees είναι κρίσιμος παράγοντας όχι μόνο για την κερδοφορίας τους αλλά και για την παραμονή τους στο δίκτυο.
  3. Τα θεμελιώδη μεγέθη, η μικτή κερδοφορία  και η σχέση μεταξύ σταθερών- μεταβλητών δαπανών. Οι συνεχείς αυξομειώσεις στη ζήτησης και ο κατακερματισμός της αγοράς αναδεικνύουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ταχύτητα προσαρμογής στις συνεχείς αλλαγές του ανταγωνιστικού πεδίου και την ευελιξία του επιχειρηματικού μοντέλου.
  4. Η στρατηγική ανάπτυξης, η φυσική διασπορά και οι εναλλακτικοί τύποι καταστημάτων. Η αναπτυξιακή πολιτική,  η επιλογή σημείου, η προσαρμοστικότητα, στην τοπική αγορά αλλά και η αξιοποίηση μοντέλων, όπως των multi-unit και multi-brand franchise είναι κρίσιμα τόσο για την επιτυχημένη ανάπτυξη ενός δικτύου αλλά και την τελική απόφαση και την ανταγωνιστικότητα  ενός franchisee στο χώρο της εστίασης.
  5. Η ωρίμανση της επιμέρους αγοράς και η στρατηγική διείσδυσης. Η ιδανική σχέση μεταξύ αριθμού καταστημάτων και  επιλογής σημείων σε συνδυασμό με τη ταχύτητα ωρίμανσης κάθε αγοράς, διασφαλίζουν τη διαχρονικότητα ενός δικτύου. Η ισορροπία μεταξύ αποφυγής εσωτερικού ανταγωνισμού αλλά και η δημιουργία εμποδίων εισόδου  νέων ανταγωνιστών σε μια περιοχή είναι βασική δεξιότητα για ένα δίκτυο που στοχεύει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.
  6. Η ευελιξία όσον αφορά στα μοντέλα ελέγχου σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες και παθογένειες του χώρου σχετικά με τη φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι και καθιστούν την επιλογή του κατάλληλου franchise για έναν υποψήφιο franchisee ιδιαίτερα δύσκολη.

Η επιλογή με τη βοήθεια ενός συμβούλου και στον κλάδο της εστίασης αποτελεί μονόδρομο.

Κυπριακή αγορά εστίασης
Η κυπριακή αγορά εστίασης χαρακτηρίζεται από μια έντονα αυξητική πορεία. Αυτό οφείλεται σε διαφορετικούς συγκλίνοντες παράγοντες, γεγονός το οποίο καθορίζει την αύξηση αυτή ως μια τάση μονιμότερου χαρακτήρα. Τούτο οφείλεται στο ότι τα  δομικά κινητήρια στοιχεία που συντελούν στην αύξηση της αγοράς είναι ιδιαίτερα ισχυρά σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και  διασφαλίζουν τη διατήρησή της. 

Συνοπτικά οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την αυξητική πορεία της αγοράς είναι:
• Το αυξανόμενο διαθέσιμο εισόδημα, όπως αυτό καταγράφεται τα 2 τελευταία χρόνια αλλά και παράλληλα όπως αναφέρουν και οι εκτιμήσεις των αναλυτών ως προς τις προσδοκίες του καταναλωτικού κοινού
• Ο τουρισμός ο οποίος έχει μια έντονη αυξητική τάση όχι μόνο ως προς τη ημερήσια δαπάνη αλλά και ως προς τις ημέρες παραμονής στη Κύπρο.
• Η αύξηση των μόνιμων αλλοδαπών κατοίκων στη Κυπριακή αγορά.
• Η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων των Κυπρίων.
• Η αύξηση των εργαζομένων “white collars” από άλλες χώρες και ο ρόλος της Κύπρου ως οικονομικό κέντρο, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία ‘heavy users’ καταναλωτών με υψηλή χρήση στο χώρο της εστίασης και ειδικά στη κατηγορία αυτή.

Ταυτόχρονα,  η ζήτηση συστημάτων franchise εστίασης παραμένει σταθερά αυξητική, καθώς προσφέρει στους franchisees την πεποίθηση ότι  αποτελεί μια επένδυση με υψηλή ρευστότητα, χαμηλό κίνδυνο, ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης και επιλεκτικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα χαρίζει ευελιξία και γρήγορη ρευστοποίηση αν και όταν κριθεί αυτό απαραίτητο.

Παράλληλα η επιτυχία υφιστάμενων concept προκαλεί τη προσέλκυση νέων concept από τη διεθνή αγορά και ταυτόχρονα η εμπειρία διεθνών master franchisees στη κυπριακή αγορά, προκαλεί τη δημιουργία, από τους ίδιους, νέων concept καλύπτοντας νέες ανάγκες, αξιοποιώντας την εμπειρία που είχαν ως master franchisees.

Η επόμενη τριετία θα χαρακτηρίζεται από την είσοδο νέων concept εστίασης στην κυπριακή αγορά και την αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης είτε σε επίπεδο ομίλων είτε σε επίπεδο αλυσίδων. Συγκεκριμένοι όμιλοι θα καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με πολλαπλά εναλλακτικά format και concept και η κάθε αλυσίδα είτε ανήκει σε όμιλο είτε είναι ανεξάρτητη θα κατακτά μεγαλύτερα μερίδια στην κατηγορία της.

Οι κύριοι κλάδοι
Ο πάντα δημοφιλής καφές

Οι αλυσίδες καφέ έχουν την τιμητική τους στον χώρο του franchising, καθώς τα στοιχεία ελκυστικότητας του κλάδου παραμένουν ισχυρά για τους υποψήφιους franchisees. Δεν αρκεί όμως ο καφές για τον καφέ πλέον, αφού οι καταναλωτές σήμερα είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί και αναζητούν μια ανώτερη γευστική εμπειρία. Σημασία έχει το καλό προϊόν αλλά και η εμπειρία! Οι καταναλωτές αναζητούν πλέον speciality coffee και εξελιγμένες εμπειρίες καφέ. Γι΄αυτό και κάθε δίκτυο ανάλογα με τη στρατηγική που ακολουθεί προσπαθεί να προσαρμοστεί και να ικανοποιήσει τις «απαιτήσεις» του κοινού και της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα νέοι εισέρχονται με μια ιδιαίτερη δυναμική στην αγορά, προσπαθώντας να καλύψουν τις «καινούριες» ανάγκες των «εκπαιδευμένων» καταναλωτών.

Παράλληλα, νέοι επενδυτές αναζητούν διαφοροποιημένα concepts, δυναμικές εμπορικές περιοχές αποκλειστικότητας που δεν έχουν καλυφθεί από τον ανταγωνισμό, ενώ ταυτόχρονα υφιστάμενοι franchisees από άλλους χώρους αναζητούν εναλλακτικές ώστε να εξελιχθούν σε multi-brands franchisees.

Προϋπόθεση για την ανάπτυξη των νέων αυτών δικτύων είναι η ενίσχυση των στοιχείων διαφοροποίησής τους και η συνέπεια ως προς τη στρατηγική τοποθέτησής τους στην αγορά. Απαιτείται επιχειρηματικό μοντέλο που διευρύνει τα κέντρα κέρδους και ταυτόχρονα αυξάνει τη μέση κερδοφορία ανά συναλλαγή,  κυρίως σε επίπεδο αξιών/απόλυτων μεγεθών, ενώ παράλληλα προσφέρει μια συνολικά διαφοροποιημένη αγοραστική εμπειρία. Ο βαθμός διαφοροποίησης και η συνεπής τοποθέτηση θα καθορίσει και τη δυναμική ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα τα δίκτυα αυτά θα πρέπει να συνεκτιμήσουν με ιδιαίτερη προσοχή θέματα όπως η αποκλειστικότητα περιοχής, οι στρατηγικές multi unit ανάπτυξης των υφιστάμενων franchisees, ενώ χρειάζεται να επενδύσουν σημαντικά σε υποδομές τόσο σε επίπεδο παραγωγικής ικανότητας όσο και στις σχέσεις τους με τους παραγωγούς, στις καθετοποιημένες μονάδες επεξεργασίας κ.ο.κ.

Κι όλα αυτά γιατί θα ενταθεί ακόμα περισσότερο ο ανταγωνισμός. Σ’αυτό ακριβώς στο τμήμα της αγοράς, που καλύπτει ανάγκες του ποιοτικού καφέ αλλά και ταυτόχρονα έχει χαρακτηριστικά convenience -που θα συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο τμήμα καταναλωτών- θα εστιάζεται τα επόμενα χρόνια και η δυναμική ανάπτυξης των αλυσίδων αρτοποιίας, οι οποίες συστηματικά διευρύνουν το προϊοντικό τους μίγμα και αλλάζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, ενώ παράλληλα αξιοποιώντας τα πολλαπλά profit centers θα εντείνουν τον ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών. Βασικός αρωγός σε επίπεδο μεταφοράς τεχνογνωσίας, υποστήριξης, προώθησης κ.λπ. οι διανομείς επώνυμων Brands που αισθάνονται ότι πιέζονται απειλητικά από την ενδυνάμωση των αλυσίδων -που πλέον αυτές είναι το Brand- και τις γενικότερες αλλαγές του χάρτη της αγοράς.

Το σουβλάκι επιμένει
Το σουβλάκι και ο γύρος ήταν και θα παραμείνει για πάντα ένα ελκυστικό προϊόν για το καταναλωτικό κοινό. Χορταστικό, απολαυστικό, εύκολο και σε καλή τιμή, είναι ο πρωταγωνιστής μιας πολύ μεγάλης αγοράς η οποία ιδιαίτερα μετά την κρίση έχει αυξηθεί συνολικά σαν μέγεθος. Τα δεδομένα στην εστίαση έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, με το κοινό να αναζητά όλο και περισσότερο value for money προϊόντα, δίνοντας έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο σουβλάκι.

Εντούτοις, η αγορά αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο είναι ιδιαίτερα υψηλός. Η είσοδος μεγάλων βιομηχανιών οι οποίες προσφέρουν τυποποιημένο προϊόν σε μια καλή τιμή, δίνει τη δυνατότητα σε ολοένα και περισσότερους νέους επιχειρηματίες να εισέλθουν στον χώρο,  χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό στοιχείο διαφοροποίησης. Αποτέλεσμα η υψηλή θνησιμότητα, η ένταση ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμών κ.ο.κ.

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά concepts που πράγματι προσφέρουν κάτι διαφορετικό. Ποια είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτές τις προτάσεις; Υψηλή ποιότητα σε μια δίκαιη τιμή -όχι τη φθηνότερη αλλά δίκαιη, ποικιλία, ευχάριστο περιβάλλον, διαφοροποίηση σε επίπεδο ατμόσφαιρας και αγοραστικής εμπειρίας, έξυπνη επικοινωνία. Αυτό ακριβώς δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους επιχειρηματίες να διαφοροποιηθούν είτε προσφέροντας μόνο take away, είτε προσφέροντας take away, καθιστικό και  delivery. Ο χώρος στην κατηγορία σουβλάκι θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός αλλά και ελπιδοφόρος στο μέλλον. Μόνο όμως για εκείνες τις επιχειρήσεις που θα διαφοροποιηθούν, προσφέροντας μια ξεχωριστή πρόταση τόσο σε επίπεδο εικόνας, ατμόσφαιρας, ποικιλίας, αρχιτεκτονικής τιμών, μοντέλου εξυπηρέτησης και κυρίως γεύσης και ποιότητας. Μια έντονα κατακερματισμένη αγορά με πολλές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.

Η σταθερή άνοδος του street food
Street food σημαίνει φαγητό του δρόμου, ένα γρήγορο γεύμα άμεσης κατανάλωσης. Ένα γεύμα όμως που πλέον είναι ποιοτικό, δημιουργεί αγοραστική εμπειρία, έχει άποψη, συγκροτημένη πρόταση & αφήγηση και με στόχο τη «δέσμευση» του καταναλωτή.

Μια διαφορετική σχέση, πιο άμεση, πιο φευγαλέα, αλλά και στερεή ταυτόχρονα. Οι καταναλωτές προτιμούν πλέον πολύ περισσότερο τα street food γεύματα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στο παρελθόν.

Ο σύγχρονος άνθρωπος άλλωστε κινείται περισσότερο, εργάζεται στον δρόμο. Η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται, δημιουργεί διαφορετικά μοντέλα κατανάλωσης, διασκέδασης, εργασίας. Δημιουργεί νέα πρότυπα, νέες συνθήκες, νέα δεδομένα, τόσο ισχυρά αλλά και τόσο ευμετάβλητα. Το street food λοιπόν έρχεται και τοποθετείται στον πυρήνα αυτής της αλλαγής και των νέων συνηθειών που έχουν δημιουργηθεί.

Οι καταναλωτές είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέες γεύσεις και να γνωρίσουν ακόμα περισσότερες κουζίνες από όλο τον κόσμο. Συνεπώς, μιλάμε για έναν έντονο ανταγωνισμό με συνεχή διεύρυνση. Επίσης, έχουν και θέλουν να έχουν πολύ περισσότερες επιλογές από ό,τι στο παρελθόν, αρά κάθε concept οφείλει να εξελίσσεται, να προτείνει, να συνδιαλέγεται και να αφουγκράζεται τις ανάγκες του κοινού.

Ακόμα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού έχει πλέον εξοικειωθεί με νέες, διαφορετικές γεύσεις και έχει δοκιμάσει προτάσεις που στο παρελθόν δεν είχαν καν φανταστεί! Κάθε αλυσίδα λοιπόν πρέπει να βάλει στον πυρήνα του σχεδιασμού της, του DNA της την καινοτομία, ώστε να προσφέρει «κάτι το διαφορετικό» στον καταναλωτή. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι άνθρωποι πλέον αναζητούν και για άλλες ώρες της ημέρας, ως εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης ή εξόδου, εστιατόρια που σερβίρουν αντίστοιχες γευστικές προτάσεις με αυτές των αγαπημένων τους street food.  Ο καταναλωτής και εδώ συνεχίζει να απαιτεί ποιότητα και μια συνολική αγοραστική εμπειρία. Ταυτόχρονα όμως και αφήγηση. Θέλει να γνωρίσει την ιστορία κάθε πιάτου, της κάθε γεύσης, τον μύθο ή την αφετηρία του δημιουργού του «πιάτου».

Για αυτό λοιπόν, τα street food concept είναι απαραίτητο να μιλούν για την προέλευση, τον τρόπο παρασκευής, τα υλικά. Οι καταναλωτές όχι απλώς ενδιαφέρονται αλλά θέλουν να νιώθουν ότι συμμετέχουν βιωματικά στη δημιουργία, ότι είναι μέρος του σχεδιασμού!

Απαιτείται οργάνωση, συστηματική έρευνα, υποδομές. Ο franchisee που προσανατολίζεται σε αυτό τον χώρο πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα, μια κι ο χώρος έχει ευκαιρίες αλλά και παγίδες. Στο επιχειρηματικό μοντέλο, η σχέση food cost - λειτουργικά έξοδα καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία, την επιβίωσή του. Και μάλιστα με επιχειρηματικά μοντέλα που εμφανίζουν συνήθως υψηλή ευαισθησία στη διακύμανση των πωλήσεων, έχοντας υψηλά σταθερά κόστη λόγω υψηλού ενοικίου, υψηλού τιμήματος των εργατικών μη μεταβλητού κ.ο.κ.

Οι ευκαιρίες πολλές, οι εναλλακτικές ακόμα περισσότερες, η επιλογή ιδιαίτερα δύσκολη. Ο χώρος όμως προσφέρει όντως στον σύγχρονο επενδυτή, στον σύγχρονο «αυτοαπασχολούμενο» επιχειρηματία πολλαπλές ευκαιρίες.

Συμπερασματικά
Το νέο τοπίο στην αγορά δημιουργεί ευκαιρίες, σε επιχειρήσεις που προσφέρουν στον καταναλωτή μια διαφορετική αγοραστική εμπειρία σε δίκαιες τιμές και ταυτόχρονα παρουσιάζουν μια ευέλικτη δομή να αναπτύξουν με επιτυχία το δίκτυο τους και να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο αγοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να διαθέτουν σχεδιασμό, γνώση και πόρους για να αξιοποιηθούν.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας παρουσιάζει το 2nd Cyprus Franchise που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στην Λευκωσία.

Συνδιοργανωτής: ΙΜΗ
Χορηγοί Επικοινωνίας: ALPHA Κύπρου, The Franchise co, περιοδικό GOLD, περιοδικό IN Business, REPORTER
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Cyprus Business Show 2018.
Για ηλεκτρονικές εγγραφές στο Συνέδριο, κάντε κλικ εδώ 
Για περισσότερες Πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ΙΜΗ:
τηλ.: 22505555 | φαξ: 22679820
e-mail: events@imhbusiness.com
ιστοσελίδα: www.imhbusineess.com
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Διευθύνων Εταίρος της THE FRANCHISE CO. (www.thefranchiseco.gr / Brainway S.A.)
 

Δειτε Επισης

Αναθεώρησε τις προοπτικές της Κύπρου από σταθερές σε θετικές ο Moody's-Πώς το βλέπει το Υπ. Οικονομικών
Louis Nausicaa Beach: Νέο πρόσωπο και αέρας ανανέωσης στο ξενοδοχείο του Πρωταρά (pics/video)
Εδώ θα κτυπά η καρδιά του EuroBasket-Η επένδυση στο «Σπύρος Κυπριανού» και η κληρονομιά που θα μείνει
Μετά τη Demetra και η ΕΤΥΚ στο Διοικητικό Δικαστήριο για την εξαγορά της Ελληνικής από Eurobank
Κώστας Κουμής: Από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας οι παραλίες της-Στόχος η βιωσιμότητά τους
Ο διάσημος σεφ Giorgio Trovato στην Κύπρο σε μια διήμερη εκδήλωση γεμάτη από ιταλικές γεύσεις
Ανησυχεί αλλά βλέπει φως στην άκρη του τούνελ για λιμάνι-μαρίνα Λάρνακας και τερματικό ο Κεραυνός
Εγκαίνια του ανανεωμένου Comarine Business Center στο λιμάνι Λάρνακας
Βάζει την θηλιά στον λαιμό της Κύπρου για το 15% σε πολυεθνικές η Κομισιόν-Ένα βήμα πριν την παραπομπή στο Δικαστήριο της Ε.Ε.
Το Plage du Soleil, σε ένα… ταξίδι στο Αιγαίο