Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το 2018

Σε αλλαγές στην οργανωτική του δομή έχει προβεί ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης κατόπιν έγκρισης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Με βάση τον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2018 που κατατέθηκε στη Βουλή, έχουν περιληφθεί τρεις νέες θέσεις Πρώτου Ανώτερου Λειτουργού, τέσσερεις πρόσθετες θέσεις Λειτουργού Α και Β και δέκα πρόσθετες θέσεις Γραφέων, λόγω της τροποποίησης της νομοθεσίας του όσον αφορά τη λειτουργία του και της παράλληλης διεύρυνσης των εργασιών του. 

Αξίζει να επισημανθεί πως ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το 208 είναι πλεονασματικός και περιλαμβάνει έσοδα ύψους €15,7 εκατ. και δαπάνες ύψους €10εκατ., σε σύγκριση με εγκριμένα έσοδα και δαπάνες το 2017 ύψους €18,2 εκατ. και €9,3 εκατ. αντίστοιχα. Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τόκους, ύψους €11,6 εκατ. και άλλα έσοδα ύψους €4,10 εκατ.

Οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του Οργανισμού για το 2018 ανέρχονται στα €10 εκατ. σε σύγκριση με προϋπολογιζόμενες δαπάνες το 2017 ύψους €9,3 εκατ., δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 7,7% ή σε απόλυτους αριθμούς αύξηση ύψους €0,7 εκατ., που οφείλεται σε αύξηση του μισθολογίου, στις λειτουργικές δαπάνες και στις κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

ΔΑΠΑΝΕΣ
Αποδοχές Προσωπικού
Οι αποδοχές προσωπικού ανέρχονται στα €4,5 εκατ. περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα ταμεία και είναι αυξημένες κατά €0,2 εκατ. σε σχέση με το 2017, παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 4,1%, λόγω κυρίως της περίληψης προσαυξήσεων στους μισθούς και λόγω των νέων και πρόσθετων θέσεων που έχουν περιληφθεί στον Προϋπολογισμό. 

Δαπάνες Διαχείρισης
Οι δαπάνες διαχείρισης ανέρχονται στα €3 εκατ. σε σύγκριση με €2,7 εκατ. το 2017, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 10,5%. Αύξηση παρουσιάζουν τα κονδύλια: Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα (κατά 58%), λόγω της προώθησης της νέας στρατηγικής του Οργανισμού, τα έξοδα εξετάσεων, λόγω της περίληψης νέων θέσεων (κατά 33,3%) και τα Ελεγκτικά και Εποπτικά Δικαιώματα (κατά 20,9%), λόγω αυξημένων εποπτικών δικαιωμάτων.  

Αγορά Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού (Κεφαλαιουχικές Δαπάνες)
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχονται στα €2,3 εκατ.  σε σύγκριση με €2 εκατ. το 2017, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 12,1% ή σε απόλυτους αριθμούς αύξηση ύψους €0,2 εκατ., που οφείλεται κυρίως στην αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού (κατά 100%), λογισμικών προγραμμάτων (κατά 3%) και στην αγορά εξοπλισμού γραφείων (κατά 52%), για αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, εφαρμογή νέου μηχανογραφημένου συστήματος και λόγω αυξημένου προσωπικού.

Σημειώνεται ότι, η αύξηση στις δαπάνες του προϋπολογισμού, τόσον όσον αφορά τα διαχειριστικά έξοδα, αλλά και τα κεφαλαιουχικά έξοδα, οφείλεται στη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη στρατηγική του Οργανισμού για βελτίωση, αναδιοργάνωση και επανατοποθέτηση του, ώστε να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ολιστική λύση στη χρηματοδότηση του νοικοκυριού.

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 17 Ιανουαρίου 2018, ενέκρινε τον Προϋπολογισμό  του  Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Δειτε Επισης

Εναρμόνιση για αγορές πιστώσεων ζητά από την Κύπρο η Κομισιόν
Οικονομικός αλφαβητισμός στα σχολεία: Τα αποτελέσματα του πρώτου εκπαιδευτικού προγράμματος της ActionAid
Μειώθηκαν οι καταθέσεις, αυξήθηκαν τα δάνεια τον Ιούνιο
Με δύο εκ. στην 33East η Τράπεζα Κύπρου-Έμπρακτη στήριξη στο Κυπριακό Ταμείο Χρηματοδότησης Κεφαλαίου
Ο άγνωστος αλλά σημαντικός ρόλος των τραπεζών στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης(video)
Τράπεζα Κύπρου: Στις 8 Αυγούστου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εξαμήνου
H εταιρική κοινωνική ευθύνη στον πυρήνα της δράσης της Ελληνικής Τράπεζας
Λουίς ντε Γκίντος: Στο ανώτατο όριο η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών-Θα αρχίσει να μειώνεται
Deutsche Bank: Ζημιές 143 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2024
Η κατάσταση των ΜΕΔ στο τραπεζικό σύστημα της χώρας-Στα πόσα εκατ. τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια