Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες από την VGDA

Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας προσφέρει η εταιρία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών VGDA.

 Σε μια εποχή όπου το χρηματοοικονομικό περιβάλλον εξελίσσεται συνεχώς, ο ορθολογιστικός σχεδιασμός και η επιτυχημένη εφαρμογή αναπτυξιακής στρατηγικής με έμφαση στις κινητήριες δυνάμεις μιας επιχείρησης απαιτείται τόσο από ντόπιους αλλά και από διεθνής πελάτες, η VGDA έχει επενδύσει σε έμπειρο προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα αυτό κερδίζοντας την εμπιστοσύνη σημαντικών κατηγοριών πελατών.

Το τμήμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών της VGDA ηγείται ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα αυτό έχοντας εργαστεί προηγουμένως με επιτυχία σε μεγάλους οργανισμούς όπου διεύθυνε την εκτέλεση σημαντικών έργων.  Είναι κάτοχος πτυχίου Accounting & Finance πανεπιστημίου της Αγγλίας και προσοντούχος λογιστής, μέλος του διεθνούς σώματος εγκεκριμένων λογιστών Institute of Certified Accountants in England and Wales. 

Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρει το τμήμα αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις κατά τη λήψη και υλοποίηση ορόσημων αποφάσεών τους σχετικά με:
•    Εξαγορές ή συγχωνεύσεις
•    Πωλήσεις επιχειρήσεων
•    Άντληση χρηματοδότησης έργων ή επενδύσεων 
•    Άντληση κεφαλαίων μέσω εισαγωγής σε χρηματαγορά
•    Χρηματοοικονομική διαχείριση και αναδιαρθρώσεις δανείων 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, Βασίλης Κουφάρης δήλωσε ‘‘Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει η VGDA, έχουν ενισχύσει ουσιαστικά το εύρος των υπηρεσιών μας ανταποκρινόμενοι στις στρατηγικές ανάγκες των πελατών μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και μας έχουν εμπιστευτεί τη στήριξη στην μελλοντική τους ανάπτυξη και κερδοφορία‘’. 

Η VGDA αποτελείται από μία έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα προσοντούχων λογιστών και εμπειρογνωμόνων, η οποία διαθέτει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια, την εμπειρία και τον ενθουσιασμό να εξυπηρετήσει πελάτες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Πέραν των Ελεγκτικών υπηρεσιών όπου επικεφαλής είναι ο Αντώνης Αντωνίου, η VGDA προσφέρει Φορολογικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού και της εφαρμογής φορολογικά αποδοτικών δομών και Συμβουλευτικές υπηρεσίες στηρίζοντάς εταιρείες στην αξιολόγηση, καταρτισμό και υλοποίηση των σχεδίων ανάπτυξης ή ανάκαμψής τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.vgda.com.cy
 

Δειτε Επισης

ΙΚυ: Πείραμα στο CERN για κοσμικές ακτίνες και επιπτώσεις τους σε μοντέλο Γης
Παρουσίαση σχεδίου επιδότησης διδάκτρων και σίτισης παιδιών στα μέλη του ΣΙΠΕΚ από την ΟΕΒ
Αρετή Βασιλαρά: H επένδυση της IPH Iakovos Photiades Group of Companies στο ανθρώπινο δυναμικό της
ECM και Metric Capital πωλούν το πλειοψηφικό ποσοστό της FAMAR στη MidEuropa
Αναγνώριση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΤΕ.Ε.ΝΣ στη Χίο από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι στόχοι του
Το Νοέμβριο η διεξαγωγή του 8th Project Management Conference
Πανίκκος Βάκκου: Μετεξέλιξη του τομέα της κεφαλαιαγοράς τα επόμενα έτη, πολλά τα πλεονεκτήματα της Κύπρου
Διαφωνεί και υποβάλλει έφεση κατά της απόφασης της ΕΚΚ για πρόστιμο η IC Markets (EU)
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards