Καμμάς: Προβληματικοί οι νόμοι για τα ΜΕΔ

Διαψεύδοντας τους όποιους ψιθύρους περί ανάγκης πρόσθετων κεφαλαίων για τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Δρ. Μιχάλης Καμμάς, τονίζει στo InBusinessNews ότι οι τράπεζες της Κύπρου υπερβαίνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που τίθενται από τις εποπτικές αρχές. Την ίδια ώρα, καθιστά σαφές πως οι εκποιήσεις αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία στην εργαλειοθήκη που έχει συσταθεί με σκοπό τη μείωση των ΜΕΔ, υπογραμμίζοντας πως η αυστηρότητα των τραπεζών πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητη σε αυτούς που στρατηγικά επιλέγουν να μην αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. 

Σε ό,τι αφορά τις νομοθεσίες που ψηφίστηκαν από την Βουλή σε μια προσπάθεια να υποβοηθηθεί το δύσκολο έργο των τραπεζών να αντιμετωπιστεί ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, ο κ. Καμμάς επισημάνει πως δεν εκλείπουν τα προβλήματα καθώς διαδικαστικά σημεία επί συγκεκριμένων νομοθεσιών είτε προκαλούν καθυστερήσεις είτε προκαλούν κόστος, περιπλέκοντας τα βήματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι πιο απλά και αποτελεσματικά. 

Διαβάστε ακόμα: Επεκτείνεται «βόρεια» το Karyatides Βusiness Centre στον Στρόβολο

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τραπεζικά ιδρύματα, τόσο με τα νέα λογιστικά πρότυπα της ΕΕ, όσο και με τις αυξημένες προβλέψεις που υποχρεούνται να λαμβάνουν με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν ζημιές. Ποιος ο αντίκτυπος ως προς την προσέλκυση νέων επενδυτών; 
Σαφώς και το νέο, πιο αυστηρό εποπτικό πλαίσιο που επιβάλλεται στις ευρωπαϊκές τράπεζες, αυξάνει το κόστος τους -αφού η συμμόρφωση με αυτό απαιτεί ανθρώπινους αλλά και οικονομικούς πόρους- και κατά συνέπεια επηρεάζει την επικερδότητα των τραπεζικών οργανισμών. Μέσα από το αυτό το πρίσμα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι και οι επενδυτές αξιολογούν διάφορα δεδομένα και σενάρια σε σχέση με τις δυνητικές τους επενδύσεις.

Υπάρχουν ψίθυροι πως ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα θα χρειαστούν και πάλι πρόσθετα κεφάλαια; Πως απαντάτε σε αυτούς τους ψίθυρους;
Είναι πάγια θέση μας να μην απαντούμε, να τοποθετούμαστε ή έστω να σχολιάζουμε -έστω και μερικώς- ψιθύρους ή φήμες. Αυτό που μπορούμε να διαμηνύσουμε είναι απόλυτο και ξεκάθαρο: Οι τράπεζές μας έχουν αποδείξει ότι ευθυγραμμίζονται πλήρως με το ολοένα και πιο απαιτητικό, εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο. Την ίδια ώρα οι απαιτήσεις δεν είναι κάτι στατικό, αλλά ένα δυναμικό στοιχείο το οποίο μεταβάλλεται αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν σε σχέση με τον ρυθμό ανάπτυξης και τα εποπτικά δεδομένα. Σύμφωνα με όσα προαναφέραμε αλλά και βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών, τα οποία δημοσιεύονται, οι τράπεζες της Κύπρου υπερβαίνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που τίθενται από τις εποπτικές αρχές. 

Πόσο βοηθητικά ήταν μέχρι στιγμής τα νομοθετικά εργαλεία στην προσπάθεια των τραπεζών για μείωση των ΜΕΔ; Που παρουσιάζονται ελλείψεις ή παραλείψεις;
Θα πρέπει -αρχικά- να τονίσουμε ότι είναι καθοριστικής σημασίας ο καταρτισμός και εφαρμογή της εργαλειοθήκης για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, κάτι που εντόπισαν και πρότειναν οι διεθνείς δανειστές και έπειτα η κυπριακή Πολιτεία εφάρμοσε μέσω νομοθεσιών, αλλά και δημιουργίας θεσμών και διαδικασιών. 

Σημαντικά νομοθετήματα όπως οι εκποιήσεις, το πλαίσιο αφερεγγυότητας, η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, αλλά και επί μέρους νομοθετήματα που αφορούν τις τράπεζες, όπως η περίοδος αλλά και οι δυνατότητες που δόθηκαν σε σχέση με τη διαχείριση ακινήτων, προφανώς και έχουν βοηθήσει στη μείωση των ΜΕΔ, κάτι που φαίνεται εάν ανατρέξει κάποιος στα στοιχεία των τελευταίων δύο ετών, κατά τα οποία καταγράφεται αξιοπρόσεκτη πρόοδος επί του εν λόγω προβλήματος. 

Την ίδια ώρα, θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι που έχουμε πράξει και κατά τη συζήτηση για ψήφιση ορισμένων νόμων, ότι τα προβλήματα δεν λείπουν. Διαδικαστικά σημεία επί συγκεκριμένων νομοθεσιών, που έχουν ψηφισθεί, καθυστερούν, προκαλούν κόστος ή περιπλέκουν τα βήματα που θα μπορούσαν πιο απλά και αποτελεσματικά να πραγματοποιούνταν. Άλλωστε, είναι σημαντικό το γράμμα του Νόμου να εξυπηρετεί και το πνεύμα του, δηλαδή να εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο έχει ψηφισθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιες άλλες επιλογές υπάρχουν ούτως ώστε το πρόβλημα των ΜΕΔ να μειωθεί με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με ότι έχει -μέχρι στιγμής- καταγραφεί. Τα υφιστάμενα εργαλεία σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που έχει δημιουργηθεί τόσο εντός των τραπεζών της χώρας, όσο και με την αρωγή που αποκτάται μέσω άλλων συνεργασιών, πιστεύουμε ότι θα ωθήσει σε περαιτέρω και πολύ πιο σημαντική μείωση των ΜΕΔ τα επόμενα χρόνια. 

Μέγα θέμα αποτελεί η εκποίηση ακινήτων. Το όλο θέμα προκαλεί αντιδράσεις και τις περισσότερες φορές αντικείμενο λαϊκισμού, ποια είναι η στάση του Συνδέσμου και πως απαντά στις επικρίσεις ότι οι τράπεζες θέλουν να βγάλουν τον κόσμο έξω από τα σπίτια τους; 
Καταρχάς θα πρέπει να τονιστεί ότι η κοινωνική πολιτική των τραπεζών, δυόμιση χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου για τις εκποιήσεις έχει αποδειχθεί και πιστεύουμε δεν αμφισβητείται από κανένα σοβαρό παρατηρητή της οικονομίας της χώρας μας. Παράλληλα, προωθούνται και προτείνονται λύσεις οι οποίες στοχεύουν σε δύο βασικές παραμέτρους: Πρώτον στην προστασία της οικογένειας ή της μικρής επιχείρησης που έχουν πραγματικά πληγεί από την κρίση και οι οικονομικές τους δυνατότητες είναι περιορισμένες και δεύτερον στον καταρτισμό του καλύτερου δυνατού πλάνου, που θα οδηγήσει στη σταδιακή μείωση των ΜΕΔ. 

Οι εκποιήσεις, όπως έχουμε προαναφέρει, αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία στην εργαλειοθήκη που έχει συσταθεί με σκοπό τη μείωση των ΜΕΔ και η μη χρησιμοποίησή τους θα ήταν τουλάχιστον αμελής πράξη από πλευράς τραπεζών. Παράλληλα, αποτελεί την έσχατη λύση για αυτές τις περιπτώσεις αυτών που ονομάζουμε strategic defaulters. Η αυστηρότητα των τραπεζών πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητη σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί αυτή ακριβώς η αυστηρότητα είναι που θα ωθήσει και σε καλύτερα δεδομένα για τον μικρομεσαίο, που αποτελεί το πραγματικό θύμα της οικονομικής κρίσης. Άλλωστε, όλοι μας -ως κοινωνία- πιστεύουμε ότι αυτοί που ξεγελούν το σύστημα με διάφορα τεχνάσματα, στερούν δυνατότητες ή επιλογές από αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη για στήριξη, κατανόηση και μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τις οικονομικές τους δυσκολίες. 

Υπάρχουν σκέψεις για κοινή δράση ώστε να αντιμετωπιστεί γρήγορα το φαινόμενο των ΜΕΔ;
Δηλώνουμε πάντα έτοιμοι για διάλογο και τεχνική εργασία επί όποιας καλής και υλοποιήσιμης πρότασης τίθεται στο τραπέζι του διαλόγου με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Σκοπός μας είναι να συνδράμουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον καταρτισμό τέτοιων λύσεων που θα μας ωθήσουν προς τα εμπρός, που θα εδραιώσουν τη σταθερότητα και θα ενισχύσουν την αειφόρο ανάπτυξη. 
 
Διαβάστε ακόμα: Με τα φτερά της TUS σε Χάιφα και Τελ Αβίβ

Δειτε Επισης

Κάζακς (ΕΚΤ): «Οχι» σε βιαστικές μειώσεις επιτοκίων μετά τον Ιούνη -«Να είμαστε προσεκτικοί»
Ελληνική Τράπεζα: Προσήλωση στην πράσινη μετάβαση της Κύπρου
Αυτή είναι η πρόταση του ΑΚΕΛ για επιβολή τέλους 5% επί των απροσδόκητων κερδών των τραπεζών
Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της Τρ. Κύπρου-Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά ψήφισμα
Επανεκλογή Τάκη Αράπογλου στην προεδρία-Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου
Τράπεζα Κύπρου: Πράσινο από τους μετόχους για το μέρισμα-Οι εκλεγέντες και επανεκλεγέντες στο Δ.Σ.(pics)
Τ. Αράπογλου: Σε θέση για βιώσιμη κερδοφορία και μετά την επιστροφή των επιτοκίων σε πτωτική τάση η Τρ. Κύπρου
Πανίκος Νικολάου: Ισχυρές επιδόσεις για την Τράπεζα Κύπρου και διανομή έξι φορές μεγαλύτερη από το 2023
Σνάμπελ (ΕΚΤ): Χρειάζεται προσοχή στα επιτόκια, πιθανή μια μείωση τον Ιούνιο
Βιλερουά: Σημαντική η πιθανότητα μείωσης επιτοκίων τον Ιούνιο