Παντελίδου: Στις επαγγελματικές συντάξεις το μέλλον

Η ασφάλιση αποτελεί προστασία που ο καθένας μας χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις απρόβλεπτων γεγονότων. Κατά συνέπεια, σε περιόδους κρίσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, από τη στιγμή που ο πολίτης έχει ανάγκη από μεγαλύτερη προστασία, επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), Άρτεμις Παντελίδου.

Και προσθέτει: «Η πραγματική αξία της ασφάλισης πιστεύω  αναδείχτηκε και μέσα από την παρούσα κρίση, όταν το ασφαλιστήριο απετέλεσε σημαντική πηγή ρευστότητας για χιλιάδες νοικοκυριά και όταν πληρωμές αποζημιώσεων και ωφελημάτων εκατομμυρίων βοήθησαν χιλιάδες συμπολίτες μας να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες από διάφορους κινδύνους». Σύμφωνα με την ίδια, η ασφαλιστική βιομηχανία κατέβαλε €2 δις ως ωφελήματα και αποζημιώσεις τα έτη 2010 -2013. Αυτό αντιστοιχεί σε καταβολές από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με €1.7εκ κάθε μέρα. 

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), Άρτεμις Παντελίδου, σε συνέντευξή της αναλύει τις προοπτικές του ασφαλιστικού κλάδου, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά και τα δεδομένα που διαμορφώνονται ενόψει της εφαρμογής της οδηγίας Solvency II και του υπό σχεδιασμό Γενικού Σχεδίου Υγείας. Τονίζει ότι ο ΣΑΕΚ ενεργεί συλλογικά προς όφελος της βιομηχανίας και του καταναλωτή, κάτω από τη γενική διεύθυνση της Στέφης Δράκου και της ομάδας της, η οποία συντονίζει, κατευθύνει και συμβουλεύει, δίνοντας μια σωστή και αντικειμενική φωνή στον σύνδεσμο.

Πόσο επηρεάστηκε η αγορά από τις εξελίξεις του Eurogroup κι έπειτα;

Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από τις πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν τότε. Η ασφαλιστική βιομηχανία δούλεψε με επαγγελματισμό για αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων του bail-in και του πανικού που ως αποτέλεσμα δημιουργήθηκε. Επικοινωνήσαμε με τους ασφαλισμένους μας για να τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν τα νέα δεδομένα μετά τις αποφάσεις του Eurogroup. Με την άρτια επαγγελματική στελέχωση των ασφαλιστικών εταιρειών διασφαλίστηκαν πρακτικές σωστής διαχείρισης και διασποράς των επενδύσεων, οι οποίες προστάτευσαν σε μεγάλο βαθμό τις αποταμιεύσεις των ασφαλισμένων. Μεγάλο μέρος των επενδύσεων των εταιρειών ήταν στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα, οι πλείστοι πελάτες συνέχισαν να νιώθουν ασφάλεια για τις αποταμιεύσεις τους και παρά τις δυσκολίες, διατήρησαν τα συμβόλαιά τους.
Τα γεγονότα που ακολούθησαν αποδεικνύουν, πιστεύω, την ευρωστία των ασφαλιστικών εταιρειών. Ακόμη και στην περίπτωση των ασφαλιστικών εταιρειών, που είναι συνδεδεμένες με τράπεζες, καταδεικνύεται ότι διατηρούσαν ανεξάρτητη και δυνατή κεφαλαιουχική βάση. 

Παρά τις πιέσεις της κρίσης και τις εξαργυρώσεις συμβολαίων, η ασφαλιστική αγορά έδειξε να έχει σοβαρές αντοχές. 

Αυτό είναι γεγονός. Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσει η ασφαλιστική βιομηχανία, αυτά τα χρόνια, εξακολούθησε να ανταποκρίνεται στο ακέραιο στις υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι των πελατών της, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη διαχρονική αξιοπιστία της. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρω ότι οι αντοχές της αποδεικνύονται όχι μόνο γιατί ανταποκρίθηκε έναντι των υποχρεώσεών της προς τους ασφαλισμένους της, αλλά και γιατί εξακολούθησε να διατηρεί 4.000 ποιοτικές θέσεις εργασίας και να στηρίζει άλλους οικονομικούς τομείς, όπως της υγείας, των συνεργείων επιδιόρθωσης και των εισαγωγέων εξαρτημάτων. Διαχειρίζεται επενδύσεις πέραν των €2 δις και συνεπώς αποτελεί ένα σημαντικό θεσμικό επενδυτή. 

Πώς αναμένετε ότι θα κινηθεί ο κλάδος στο εγγύς μέλλον;

Η βιομηχανία πατά σε γερές βάσεις. Σήμερα, δύο χρόνια μετά την κορύφωση της κρίσης και παρά τα υφιστάμενα προβλήματα και τις προκλήσεις, δηλώνω αισιόδοξη για το μέλλον. Το 2014 η εικόνα του ασφαλιστικού τομέα παρουσίασε τάσεις σταθεροποίησης, που δικαιολογούν αυτή τη νότα αισιοδοξίας. Παρά τους θετικούς οιωνούς, όμως, υπάρχουν ακόμα πολλές προκλήσεις και για να υπάρξει ανάκαμψη πρέπει η οικονομία να υπερβεί τα όποια εμπόδια παρουσιαστούν, για να τεθεί και πάλι σε αναπτυξιακή τροχιά.

Μετά από συνεχείς αναβολές, τα τελευταία χρόνια, η Οδηγία Solvency II φαίνεται να οδεύει τελικά προς υλοποίηση;

Η Solvency II, μετά από13 χρόνια συζητήσεων, βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, αφού τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι κυπριακές εταιρείες, υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, συμμετείχαν σε διάφορες μελέτες και σε πανευρωπαϊκά τεστ αντοχής με ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά στην κάλυψη των κεφαλαιακών τους αναγκών. 

Πόσο καλά προετοιμάζονται οι εταιρείες για την εφαρμογή της Οδηγίας;

Σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας ενεργήσαμε γρήγορα ως βιομηχανία, σε συνεργασία πάντοτε με την εποπτική Αρχή, για την εκπόνηση Οδικού Χάρτη υλοποίησης των προνοιών της, ενώ με πραγματοποίηση και παρακολούθηση σεμιναρίων - με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων - προετοιμάζουμε κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου. Σημειώνω ότι οι προκλήσεις της εναρμόνισης συνεπάγονται σοβαρό οικονομικό κόστος για τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους, να διαμορφώσουν ανάλογα τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ακολουθούν, ώστε να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον. Για την πραγματοποίηση όλων αυτών των ενεργειών οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να διαθέσουν μεγάλο μέρος των ανθρώπινων πόρων τους. Ως σύνδεσμος πιστεύουμε ότι η επίτευξη αυτού του στόχου θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία του ασφαλιστικού τοπίου στην Κύπρο και διεθνώς.

Τι αλλάζει με την Οδηγία αυτή;

Η Οδηγία έχει απώτερο σκοπό τη μέγιστη προστασία του καταναλωτή. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεώνονται να εφαρμόζουν κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και ο υπολογισμός των κεφαλαιακών τους αναγκών θα σχετίζεται άμεσα με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν είτε αυτοί είναι ασφαλιστικοί είτε λειτουργικοί ή επενδυτικοί.

Ποιοι είναι οι νέοι κλάδοι που πιστεύετε ότι θα αναπτυχθούν στην ασφαλιστική αγορά;
Πιστεύω ότι, εκτός του τομέα της υγείας, ο κλάδος των επαγγελματικών συντάξεων παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές για ανάπτυξη. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα αυτό, γιατί δεν υπήρχε η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση που να το επιτρέπει. 

Μετά από πολλές προσπάθειες, που κατέβαλε ο σύνδεσμός μας, η νομοθεσία τροποποιήθηκε πρόσφατα και άνοιξε νομοθετικά ο δρόμος για τη δραστηριοποίηση των ασφαλιστικών εταιρειών. Ωστόσο, παραμένει να προωθηθούν οι κανονισμοί που διέπουν τη φορολογική μεταχείριση των σχεδίων αυτών, κάτι που αποτελεί κλειδί στην προώθηση των εργασιών. Κοινός στόχος θα πρέπει να είναι η βιωσιμότητα του συστήματος και η επάρκεια της σύνταξης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά προς αυτή τη κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι οι επενδύσεις των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων στην Ευρώπη ανέρχονται στο 52% του πανευρωπαϊκού ΑΕΠ. Το 22% γίνεται μέσω επαγγελματικών σχεδίων που προσφέρουν ασφαλιστικές εταιρείες. Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι 0%. Ελπίζω ότι σύντομα θα προωθηθούν οι κανονισμοί,  για να αποκτήσει προοπτική ο τομέας και να επέλθει ανάπτυξη.

Ποια είναι η θέση των ασφαλιστικών εταιρειών για το προταθέν Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ);

Η θέση του Συνδέσμου είναι ξεκάθαρη. Ζητούμε το αυτονόητο. Δηλαδή, να μπορούμε να ανταγωνιστούμε με οποιοδήποτε οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό, με ίσους όρους. Αφού το ΓεΣΥ παρέχει τη δυνατότητα στον ασθενή να έχει την ευχέρεια να επιλέξει τον γιατρό και το νοσηλευτήριο που θα τον περιθάλψει, εμείς θέλουμε ο πολίτης να έχει την ίδια ευχέρεια να επιλέξει και τον φορέα που θα τον ασφαλίσει.

Έχουμε πελάτες που είναι για πολλά χρόνια ασφαλισμένοι μαζί μας, έχουμε κτίσει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μαζί τους και θέλουμε αυτή η σχέση να διατηρηθεί. Επιπλέον, διαθέτουμε  την τεχνογνωσία και τα συστήματα για να υποστηρίξουμε την προσπάθεια μιας επιτυχούς εφαρμογής του ΓεΣΥ. Σεβόμαστε τη φιλοσοφία και τους στόχους του. Όταν ξεκίνησαν οι αρχικοί σχεδιασμοί του, η ασφαλιστική βιομηχανία δεν ήταν δραστηριοποιημένη στον τομέα της υγείας, στο βαθμό που είναι σήμερα. Αυτό επήλθε ως αποτέλεσμα των αναγκών της ίδιας της κοινωνίας. Οι εταιρείες έχουν επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια σε ανθρώπινο δυναμικό και έχουν αναπτύξει σύγχρονα συστήματα λειτουργίας, που συνεισφέρουν σημαντικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ένα καθεστώς υγιούς ανταγωνισμού θα βοηθήσει  στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται.

Ρεπορτάζ από IN Business Μαρτίου.

Δειτε Επισης

Πανίκκος Βάκκου: Μετεξέλιξη του τομέα της κεφαλαιαγοράς τα επόμενα έτη, πολλά τα πλεονεκτήματα της Κύπρου
Διαφωνεί και υποβάλλει έφεση κατά της απόφασης της ΕΚΚ για πρόστιμο η IC Markets (EU)
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Δικαιώνει Cyta και ΑΗΚ για τους έξυπνους μετρητές το Εφετείο-Δεν υπήρξε έκδηλη παρανομία
Η Μαρίνα Χατζημανώλη τέλεσε τα εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων
Επανέρχονται σταδιακά τα συστήματα της Cyta που επηρεάστηκαν από βλάβη της Crowdstrike
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Διοικητικό πρόστιμο €200.000 στην IC Markets (EU)
Χορήγηση υποτροφιών από το Enavsma Foundation
Πώς επηρεάζει τη Cyta η βλάβη στα συστήματα της Microsoft-Η ανακοίνωση της Αρχής
Η αποστολή του Lidl Kids Team Κύπρου στο Μόναχο που χάρισε θέαμα και εμπειρίες ζωής