Οδεύοντας προς το Solvency II

Με ισχυρές αντοχές το 2013 και 2014, χρόνια κατά τα οποία η οικονομική κρίση έφτασε στο ζενίθ της εντός συνόρων, ο ασφαλιστικός κλάδος απέδειξε πως διαθέτει ισχυρές αντιστάσεις έναντι των πιέσεων της ύφεσης, της ανεργίας και των εξαργυρώσεων συμβολαίων. Σήμερα, αντικρίζει το μέλλον με θετικές προοπτικές.

Στην Κύπρο της οικονομικής κρίσης, της ύφεσης, του κουρέματος και του Μνημονίου ο ασφαλιστικός κλάδος αποδείχτηκε καθοριστικής σημασίας για την εγχώρια αγορά. Ο πρώτος λόγος είναι πως έδωσε σημαντικές οικονομικές ανάσες σε όσους επέλεξαν διάφορα πακέτα ασφάλισης που μπορούσαν στην πορεία να εξαργυρώσουν, ενώ παράλληλα έδωσε και λύσεις και σε όσους έκαναν στροφή από τη συμβατική αποταμίευση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Την ίδια στιγμή, ο κλάδος των ασφαλειών λειτουργεί εντός αυστηρού εποπτικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιολογείται ως ένας από τους πλέον διαφανείς τομείς, αφού οι εταιρείες δημοσιεύουν οικονομικά αποτελέσματα, το ύψος των ασφαλίστρων που διαθέτουν, αλλά και τις αποζημιώσεις που δίνουν.

Η αγορά  σήμερα 

Ο μεγάλος ανταγωνισμός στον ασφαλιστικό κλάδο αφορά στον γενικό κλάδο (οχημάτων, πυρός, κτιρίων κ.ά), ενώ λιγότερες εταιρείες ασχολούνται με τον κλάδο ζωής. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί πως πέραν των συμβατικών ασφαλίσεων είτε αφορούν άτομα (υγείας και ζωής) είτε επιχειρήσεις σημαντικό κομμάτι αποτελούν, πλέον, και τα ασφαλιστικά πακέτα συνταξιοδότησης. Η απουσία ταμείων προνοίας, κυρίως από πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις, ωθεί άτομα στη δημιουργία δικών τους συνταξιοδοτικών πλάνων μέσω ασφαλιστικών εταιρειών. Την ίδια ώρα, τέτοια ασφαλιστικά πακέτα αποτελούν σημαντική οικονομική ανάσα σε περιόδους κρίσης, ανεργίας ή ύφεσης, αφού η εξαργύρωσή τους αποδεικνύεται σωτήρια, κυρίως για νοικοκυριά. 

Ασφάλειες ζωής και υγείας 

Στα 304.4 εκ ευρώ διαμορφώθηκε το συνολικό ύψος των ασφαλίστρων ζωής και υγείας κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2014, περίοδος κατά την οποία είναι διαθέσιμα τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου. Τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν τα ασφάλιστρα ζωής, αφού αντιστοιχούν στο 75% των συνολικών του εν λόγω κλάδου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εικόνα αποδίδεται εν μέρει στη σύνδεση ασφάλειας ζωής με τη σύναψη οικιστικού δανείου. Την ίδια στιγμή, το 94,3% των ασφαλίστρων ανήκουν σε εταιρείες του κλάδου ζωής - life όπως είναι γνωστές στον κλάδο - και το υπόλοιπο μερίδιο σε εταιρείες εκτός του εν λόγω ασφαλιστικού κομματιού. 

Γενικός κλάδος 

Σε 321.5 εκ ευρώ διαμορφώθηκε το συνολικό κόστος των ασφαλίστρων γενικού κλάδου κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2014. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγάλο κομμάτι καταλαμβάνουν οι ασφάλειες μηχανοκίνητων οχημάτων, οι οποίες είναι αναγκαστικές για οποιοδήποτε όχημα κινείται στην Κύπρο, προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων τρίτων οδηγών αλλά και του ιδίου του χειριστή κάθε οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος. Είναι, μάλιστα, προς όφελος της αγοράς το καλό όνομα που οι εταιρείες προσπαθούν να ενισχύουν συνεχώς, ειδικά όσον αφορά στην ταχύτητα ικανοποίησης των απαιτήσεων.                                                                                            

Την ίδια ώρα, βραχνά αποτελούν για τις εταιρείες οι κομπίνες που στήνονται από επιτήδειους σε κάποια συνεργεία επισκευής, όπου καταλήγουν τα οχήματα μετά από ατύχημα. Ορισμένοι τεχνίτες, όταν κάποιο αυτοκίνητο πάει κοντά τους για επισκευή, είτε φουσκώνουν τους λογαριασμούς αυθαίρετα είτε κτυπούν το όχημα σε διάφορα σημεία, προκειμένου να πάρουν περισσότερα χρήματα για την επιδιόρθωσή του. Έτσι, πολλές εταιρείες συνεργάζονται με συγκεκριμένα συνεργεία, τα οποία αξιολόγησαν και εμπιστεύονται, σε μια προσπάθεια αποφυγής των προαναφερθέντων καταστάσεων. 

Σημειώνεται ότι το 1/3, σχεδόν, των ασφαλίστρων του γενικού κλάδου αφορά στην ασφάλιση οχημάτων. Το σύνολο των ασφαλίστρων οχημάτων, κατά το πρώτο εννιάμηνο του περασμένου έτους, διαμορφώθηκε στα 120.9 εκ ευρώ. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο το εν λόγω ποσό ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο (+3%), αφού είχε ανέλθει στα 124.6 εκ ευρώ. 
Αξίζει, παράλληλα, να σημειωθεί ότι το μισό, περίπου, ποσό από τα έσοδα των ασφαλίστρων επιστρέφεται στην αγορά, μέσω αποζημιώσεων, αναλόγως του πακέτου ασφάλισης που έχει υπογραφεί. Στα χρόνια της κρίσης στην Κύπρο, λόγω των εξαργυρώσεων, τα χρήματα που επιστράφηκαν στην αγορά ήταν σαφώς περισσότερα. 

Solvency II: Αξιοπιστία με σφραγίδα                                                  

Οι αυστηρές προϋποθέσεις κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Οδηγία Solvency II - Φερεγγυότητα στα ελληνικά - βάζει ένα ακόμα «συν» στον κλάδο των ασφαλειών, ο οποίος είναι γενικά αποδεκτό ότι έχει σοβαρές δικλείδες ασφαλείας έναντι των πακέτων που προσφέρει στον κόσμο. 

Η νέα Οδηγία, που ανανεώνει την υφιστάμενη Solvency I, τίθεται σε εφαρμογή από την πρώτη ημέρα του 2016 και θέτει βασικές προϋποθέσεις σε κάθε ασφαλιστική, ώστε να κρίνεται φερέγγυα έναντι των πελατών της.  
Τρεις πυλώνες 

Η νέα Οδηγία της ΕΕ για τις ασφαλιστικές εταιρείες βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση των πελατών της κάθε εταιρείας, έναντι καταστάσεων οικονομικής κρίσης, μεγάλης οικονομικής απώλειας μιας εταιρείας ή ακόμη και χρεοκοπίας της. 

Βάσει σχετικού σημειώματος, το οποίο κατέχουν όλες οι εποπτικές Αρχές στις ευρωπαϊκές χώρες, τονίζεται ότι οι τρεις πυλώνες είναι: 
1. Ποσοτικές απαιτήσεις, δηλαδή, οι τεχνικές προβλέψεις και κεφάλαιο φερεγγυότητας
2. Ποιοτικές απαιτήσεις, που άπτονται, κυρίως, του κώδικα ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. 
3. Πληροφόρηση για τους πελάτες και ευρύτερα για το κοινό. 

Ο κάθε ένας από τους πυλώνες αυτούς εμπερικλείει σειρά σημαντικών παραμέτρων, που σκοπό έχουν να προστατεύσουν την αγορά της ασφάλειας έναντι των κινδύνων που υπάρχουν ευρύτερα σε μια οικονομία. Μάλιστα, πολλοί χαρακτηρίζουν τις απαιτήσεις της Solvency II πιο αυστηρό πλαίσιο από κανόνες που ισχύουν για τις τράπεζες ή άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτεύονται από Κεντρικές Τράπεζες και Επιτροπές Κεφαλαιαγορών. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι σε σχέση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας κάθε εταιρεία θα πρέπει να έχει αντίστοιχα κεφάλαια απέναντι στο ενδεχόμενο πτώχευσης σε ποσοστό 0,5%. Το εν λόγω ποσό, που θα διατηρείται σε κεφάλαια, θα πρέπει να υπολογίζεται έναντι κάθε μετρήσιμου κινδύνου, βάσει της Solvency II. 

Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις που θα κάνει η κάθε εταιρεία θα πρέπει να εντάσσονται εντός κώδικα χρηστής διοίκησης, να γίνεται διασπορά επενδύσεων και αποφυγή μεγάλων ρίσκων. 

Μάλιστα, οι ορθές πρακτικές επί θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης ιεραρχούνται ψηλά στις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις της Solvency II, αφού θεωρούνται βασικός άξονας στην υγιή πορεία μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτως της όποιας ποσοτικής ή ποιοτικής διάρθρωσης κεφαλαίων και επενδύσεων. Όλοι οι πιο πάνω κανονισμοί έχουν αναλυθεί σε βάθος μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ έχουν γίνει και πανευρωπαϊκά στρες τεστ. 

Επιπλέον, πληροφορίες από την αγορά και δη από τον ασφαλιστικό κλάδο αναφέρουν πως εταιρείες οι οποίες δεν έχουν προσαρμοστεί ή έχουν μερικώς εκπληρώσει μέχρι στιγμής τις απαιτήσεις της Οδηγίας θα οδηγηθούν είτε σε κλείσιμο είτε θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε πώληση των εργασιών τους σε μεγάλες φερέγγυες επιχειρήσεις.

Ρεπορτάζ από το IN Business Μαρτίου.

Δειτε Επισης

ΙΚυ: Πείραμα στο CERN για κοσμικές ακτίνες και επιπτώσεις τους σε μοντέλο Γης
Παρουσίαση σχεδίου επιδότησης διδάκτρων και σίτισης παιδιών στα μέλη του ΣΙΠΕΚ από την ΟΕΒ
Αρετή Βασιλαρά: H επένδυση της IPH Iakovos Photiades Group of Companies στο ανθρώπινο δυναμικό της
ECM και Metric Capital πωλούν το πλειοψηφικό ποσοστό της FAMAR στη MidEuropa
Αναγνώριση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΤΕ.Ε.ΝΣ στη Χίο από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι στόχοι του
Το Νοέμβριο η διεξαγωγή του 8th Project Management Conference
Πανίκκος Βάκκου: Μετεξέλιξη του τομέα της κεφαλαιαγοράς τα επόμενα έτη, πολλά τα πλεονεκτήματα της Κύπρου
Διαφωνεί και υποβάλλει έφεση κατά της απόφασης της ΕΚΚ για πρόστιμο η IC Markets (EU)
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards